2
Anati icu cürrü Jesús
Au manio naneneca tücañe arrti yarusürürrü yüriaburrü César Augusto rranrrti atusi ümoti, mantucubo bama macrirrtianuca aboma iquiana nüriacarrti. Sane nauquiche bacüpuruti nauqui ane censo. Arrümanu primer censo ane numo yüriaburrti Cirenio au manu cürrü Siria. Namanaiña süroma tato au nesarrümantoe pueblurrü, nauqui acoroma. Arrti José anancati au manu pueblurrü nürirri Nazaret, ane au manu cürrü nürirri Galilea. Sürotitü auqui manu au manu cürrü Judea, au manu pueblurrü nürirri Belén, auna cauta anati icu cürrü David tücañe. Itopiqui arrti José anati auqui nesarrti familiarrü David. Süroti tato au Belén nauqui acoroti ichepe Mariarrü. Arrti rranrrti apo aübu. Mariarrü chauqui tanati ipiaümacarrü cütüpü. Nauquiche taboma au manu pueblurrü Belén, iñatai manu nanenese auche ane mecu Mariarrü. Acamanu anati icu cürrü naqui primer ipiaümacarrü. Cüburriuti uirri. Iñanati au taman babetama, arrüna auquiche auba numuquianca, itopiqui champü porrü tabüco uimia au pueblurrü cauta arücüma. Barücüroma au manu cüpahurrü, niyocora numuquianca.
Urapoimia bama angelerrü nacarrti Cristo icu cürrü
Au manu tobirri aboma mañoñünca au manu rroense saimia Belén. Bacuirarama yutacu niyaburrüma nobirraca. Rrepenteatai iñataiti taman ángel esaquiti Tuparrü. Cuara nurria itupecuma ui nanantacarrti Tuparrü. Au manu rratorrü tarucapae nirrucurrüma manuma mañoñünca. 10 Pero arrti ángel nanti ümoma:
—Tapü aupirruca, itopiqui isecatü suraboi ausucarü arrüna urriampae manitacarrü, arrüna uiche apucünuma macrirrtianuca icu na cürrü: 11 One anati icu cürrü au nesarrti pueblurrü David naqui uiche autaesübuca eanaqui nomünantü. Tonenti Cristo, naqui Señor. 12 Suraboira ausucarü arrüna señarrü aume, nauqui atabüti aboi maniqui ñaüma. Anati cüburriuti, y anati barücüboti au taman babetama.
13 Au manu rratorrü iñataimia maquiataca angelerrü sürümanama acamanu esati. Macantarama ümoti Tuparrü sane:
14 —Gloria ümoti Tuparrü naqui anati au napese. Au na icu na cürrü, tari urria nacarrüma bama macrirrtianuca bama urria au narrtarrti Tuparrü.
15 Auqui arrümanuma angelerrü süroma tato au napese. Tapü arrümanuma mañoñünca namatü ümomantoe:
—Curi te au Belén, nauqui basarai arrüna pasabo, arrüna urapoiti Señor usucarü.
16 Auqui süromatü au Belén, apuraurrü namenrrüma. Iñataimia taha. Asaramati José y Mariarrü. Y arrti maniqui ñaüma anati barücüboti au babetama. 17 Nauquiche tasaramati, urapoimia arrüna pasabo ümoma y arrüna nurarrti ángel ümoma icütüpüti maniqui ñaüma. 18 Namanaiña cütobüsoma ui nurarrüma 19 Pero Mariarrü iñahübuta au nitusirri nanaiña ba manitacaca. 20 Arrümanuma bacuirara yutacu nobirraca basücübücoma tato. Machampiencanama ümoti Tuparrü. Iñanaunumati, itopiqui arrtaimia nanaiña isiu nurarrti ángel ümoma.
Iquianamati Jesús au niporrti Tuparrü
21 Numo tütabe ocho naneneca nacarrti icu cürrü maniqui ñaüma, circuncidaboti. Iñatama üriboti Jesús, isiu yacüpucurrti ángel ümo Mariarrü, nauquiche chütochiquioquipü.
22 Numo tücumplibo manio cuarenta naneneca nauquiche turrian tato nurria ümo Mariarrü, tacana yacüpucu nüriacarrü, auqui iquianamati maniqui ñaüma au manu pueblurrü Jerusalén, nauqui aitorrimianamati ümoti Señor. 23 Isamutema sane, itopiqui sane nantü manu nüriacarrü: “Arrtü ñaümati naqui primer usaübosi, tiene que uitorrimianati ümoti Señor. Samamecanati caüma ümoti”. 24 Süromatü au niporrti Tuparrü, nauqui acumanama ümoti isiu na yacüpucurrti ane corobo sane: “Torrü nututaquimianca o torrü nutaecusimianca”.
25 Au manu tiemporrü anati taman ñoñünrrü bavivicoti au Jersalén, nürirrti Simeón. Anati Espíritu Santo au nausasürrti. Bien buenurrti y manaunuti ümoti Tuparrü. Tücoboi yarrüperacarrti ümoti naqui uiche ataesübu genterrü israelitarrü. 26 Arrti Espíritu Santo turapoiticaü tücañe isucarüti, ta chücoiñotipü mientras chasaratitipü Cristo, naqui cuabotü esaquiti Tuparrü. 27 Au manu nanenese arrti manqui ñoñünrrü sürotitü au niporrti Tuparrü uiti Espíritu Santo. Arrti José y Mariarrü iñataimia ito acamanu aübuti Jesús, nauqui aisamunema isiu nüriacarrü. 28 Auqui arrti Simeón süroti esama, aiquiantiti maniqui ñaüma. Iñanaunutiti Tuparrü, nanti sane:
29 Iyaü, arrüñü amoso puerurrü ison caüma, itopiqui chauqui tücocono arrümanu nura iñemo,
30 itopiqui chauqui tiyasacati naqui uiche suichaesübu eanaqui nomünantü,
31 naqui cuati ümo namanaiña macrirrtianuca icu na cürrü.
32 Tonenti naqui ane nüriacarrti, nauqui anunecatito ümo manu genterrü chütüpü israelitarrü.
Y arrübama israelitarrü cuasürüma caüma auqui naca icu na cürrü.
33 Arrti José y Mariarrü cütobüsoma ui na nurarrti Simeón ümoti maniqui ñaüma. 34 Auqui arrti Simeón macunusüancanati ümoma, auqui nantito ümo Mariarrü nipiacütoti Jesús:
—Sürümanama bama israelitarrü chiyasuriurumatipü ñana naqui ñaüma y sürümanama ito bama yasuriurumati. 35 Nanaiña arrüna ñapensacarrüma au nausasürrüma tiene que atusi ñana. Tapü aemo Maria, orronene nurria aemo au nausasü tacana arrone oquio ui cüsese.
36 Acamanu ananca ito taman paürrü profetarrü, nurirri Nanarrü, nitaquiumucuturrti Fanuel, auqui nesarrti familiarrü Aser. Chauqui tüpoma nurria. Poso tücañe numo cupiquirriqui nurria, pero numo tütabe siete añorrü yaviviquirri aübuti iquiana, coiñoti pünanaqui. 37 Tütabe ochenta y cuatro añoca nacarrü sane viurarrü. Ane au niporrti Tuparrü naneneca y tobiquia, yaserebiquirri ümoti Señor aübu neancarrü, y ane nauche chübasopü ui ñaquioncorrü iyoti (ayunabo). 38 Au manu rratorrü sürotü esama. Machampiencana ümoti Tuparrü. Manitana cütüpüti ñaüma ümo bama barrüperara cümenuti Cristo, naqui uiche ataesübuma eanaqui nomünantü bama auqui Jerusalén.
Basücübücoma tato au Nazaret
39 Arrti José ichepe Mariarrü numo tisamutema nanaiña isiu yacüpucu nüriacarrü, basücübücoma tato au manu cürrü Galilea, au manu nesarrüma pueblurrü Nazaret. 40 Arrti maniqui ñaüma sunaunti acamanu. Arrti Bae Tuparrü bacheboti ñapanauncubuti y icunusüancanatiti.
Anati Jesús au niporrti Tuparrü
41 Arrti José y Mariarrü añoca süromatü au Jerusalén ümo pierrta parrcua. 42 Numo tütabe doce añorrü ümoti Jesús, süroma tatito au Jerusalén ümo pierrta aübuti Jesús, tacana arrüna yacheatarrüma. 43 Nauquiche tüpasao manu pierrta, arrti José y Mariarrü süroma tato au niporrüma. Tapü arrti Jesús süsioti au Jerusalén. Pero chütusiopü ümoma, arrtü onconoti, 44 ñaquioncorrüma cuati eana manu cütüpürrü genterrü. Nauquiche tütane taman nanenese namenrrüma, yapacheriurumati eana manuma ipiarientetorrüma isiu cutubiurrü. 45 Champürrtü tabücoti uimia. Auquimanu basücübücoma tato au Jerusalén nauqui apacheriurumati. 46 Pürücü trerrü naneneca tabücoti uimia. Anancati au niporrti Tuparrü. Tümonsoti eana manuma manunecanama nüriacarrü. Onsapecoti nurarrüma, y ñanquitioti pünanaquimia. 47 Namanaiña bama oncoimia nurarrti cütobüsoma ui ñapanauncurrti y ui na tusio ümoti, arrtü ane arrüna ñanquitioma pünanaquiti. 48 Arrti José ichepe Mariarrü asaramatü ümoti. Cütobüsoma. Nantü nipiacütoti ümoti:
—¿Causane aisamune suiñemo arrüna sane? ¡Naüma y arrüñü au nanaiñantai subacatü supapacheriurü, y tarucu penarrü soboi acü!
49 Auqui arrti Jesús nanti ümoma:
—¿Causane abasiquia apapacheriuruñü? ¿Taqui chütusiopü aume, arrüñü tiene que yaca au na niporrti Iyaü?
50 Pero arrüma chentienterrüpüma ümo arrüna sane nurarrti. 51 Auquimanu süroti tato isiuma au Nazaret. Macoconaunrrti ümoma. Tapü nipiacütoti iñahübuta nanaiña arrüna sane au nitusirri. 52 Arrti Jesús sunaunti y manrrü ñapanauncurrti y arrti Tuparrü pucünuñati icuatati y genterrü isiatai.