ARRÜNA ÑACONOMOSORRTI SAN PABLO ÜMOTI
TITO
1
Arrüñü Pablo imostorrti Tuparrü. Arrüñü ito apóstol ñü ümoti Jesucristo. Arrti icüpurutiñü, nauqui rrayura ümo bama tacümanauncunu uiti Tuparrü, nauqui oncomatü nurria ümoti. Icüpurutiñü ito nauqui iñununecanama arrüna ñemanauncurratoe nurarrti, nauqui manrrü urria nisüboriquirrimia. Ui arrüna sane tiene que arrüperama ümo manu süboriquirri champü nitacürurrü au napese, arrüna auquiapae nirrancarrti aitorrimiati oemo. Arrti chümapañatipü. Pero caüma iñatai manu tiemporrü arrüna ensümunu tücañe uiti, nauqui atusi arrüna nurarrti au nanaiñantai. Sane nauquiche icüpurutiñü nauqui suraboi. Uiti tiene que utaesübu eanaqui nomünantü.
Rraconomoca aemo, Tito, naqui ñemanauncurratoe isaruqui au arrüna numacoconauncu ümoti Señor.
Taiquiana urria naca, y tari icunusüancantiyü Tuparrü, naqui Uyaü, y arrti Señor Jesucristo.
Yachücoboiboti Tito au Creta
Iñococü aucutanu au manu cürrü nürirri Creta, ane cümuinta turrü, nauqui aicoñoco arrümanu ane coñoconobo. Tiene que atacümanauncu ümo mañoñünca, bama bacuirarabo itacu bama icocoromati Jesús au cada pueblurrü. Tone arrüna nirracüpucu aucutanu aemo. Arrtü aiñacati taman mayore, naqui bacuirarabo itacu bama icocoromati Jesús, ainarrti naqui champü causane nisüboriquirrti. Tari ane tamantai nicüpostoti y arrübama aütorrti tiene que aicocoromati Tuparrü, tapü ausüratai uimia. Tari macoconaunrrüma ümoti yaütorrüma. Arrti naqui mayore batrabacarati ümoti Tuparrü. Sane nauquiche tari urria nisüboriquirrti. Tapü tüboricotiatai. Tapü yorisübaborrti. Tapü yahiyorrti. Y tapü tarucu nirrancarrti ümo monirri. Arrübama bapasearama ümoti au niporrti, tari atendeboti ümoma. Tari urria ñapensacarrti, tari isamunenati arrüba omirria au narrtarrti Tuparrü. Tapü isamutenti isiu nirrancarrti ñome ba chomirriampü. Tiene que aicocoti nurria arrüba ñemanauncurratoe manunecatarrü, arrüna yasutiuti, nauqui aipiatito nurria anunecati ümo bama maquiataca, y nauqui aipiatito acuansomocoti ümo bama chichübopümacü.
10 Itopiqui aboma sürümanama bama chichübopümacü, manrrü eana bama israelitarrü. Arrüma manitanamantai, y matachemacanama ümo genterrü. 11 Tari etaiyoimia, itopiqui memeso ba familiarrü ui arrüba chomirriampü ñanunecacarrüma. Isamutema sane ui nirrancarrüma ümo monirri. 12 Anancati tücañe taman profetarrü arrüpecuqui manuma auqui Creta. Arrti nanti ümo bama iposapatarrti sane: “Arrübama auqui Creta chiyaupü ñapanturrüma. Matüboriocatoe, chiyaupü niyacarrüma y tarucu nemarriquiatarrüma”. 13 Arrüna nurarrti ümoma bien ñemanauntu. Sane nauquiche acuansomoco nurria ümoma, nauqui aipiama acoconauma ümoti Tuparrü. 14 Tapü ane nümoche uimia arrüba nicuentu bama israelitarrü, y tapü icocotama yacüpucu mañoñüncatai, bama chauqui tiñocotama arrüna ñemanauntu manunecatarrü.
15 Arrübama urria ñapensacarrüma, nanaiñantai urria ümoma, arrüba omirriante uiti Tuparrü. Tapü arrübama ane nomünantü uimia, y chicocoromatipü Tuparrü, nanaiñantai chomirriampü ümoma arrüba abe icu na cürrü. Arrüma churriampü ñapensacarrüma. Chütusiopü ümoma ñacusane arrüna urria y arrüna churriampü. 16 Arrüma namatü que isuputaramati Tuparrü, pero ta tusiatai arrüna ñapanturrüma ui arrüna churriampü isamutema. Ünantatai nacarrüma, chicocotapüma yacüpucurrti Tuparrü y chipiacapüma aisamunema arrüba nomirria.