3
Yachücoboiboti naqui crirrtianurrü
Urasoito isucarüma tari macoconaunrrüma ümo nüriacarrüma bama mayüriabuca, tari isamutema isiu arrüna yacüpucurrüma, tapü ünantü ümoma arrüna yatrabacacarrüma ichepema. Tapü manitanama ausüratai ümoti quiatarrü. Tapü uratoquioma ümomantoe. Tari cuasürüma ümomantoe, sane nauqui urria nacarrüma aübumantoe.
Itopiqui arroñü ito tücañe manitacatai, itopiqui chütusiopü oemo arrüba nomirria. Chümacoconauncapü ümoti Tuparrü. Usamonco aübu arrüna churriampü nurrianca. Upucünunca oboi, itopiqui uisamute aruqui nanaiñantai nomünantü. Pesabatai oemo nenarrirrti quiatarrü. Otüboriquiatai ümo macrirrtianuca, y arrüma ito tüboricomantai usaübu. Pero caüma chauqui tütusio oemo arrüna nibuenucurrti Tuparrü usaübu y arrüna nucua ümoti. Arrti itaesümununuti oñü eanaqui nanaiña arrüba chomirriampü. Arrüna nisamutenti sane, champürrtü itopiqui arrüna urria nubachücoi. Ta itopiqui utaquisürüca ümoti. Osüriquia, nauqui atusi que chauqui titaesümununuti oñü. Iñatati nuevurrü tato nosüboriqui, tacana numo maübo usaca icu cürrü. Arrüna sane pasabo oemo, ta uiti Espíritu Santo. Uiti Señor Jesucristo utaesübuca. Arrti icüpurutiti Espíritu Santo au nuyausasü. Cuati aübu nanaiña ñacunusüanacacarrti oemo. Sane nauquiche arrti Jesús yasuriuruti oñü tacanarrtü champü isane nuipünate, itopiqui bien buenurrti usaübu, y sane iyebo osoi tacana aütorrti oñü. Tone arrüna nubarrüperatio, nauqui aye osoi arrüna champü nitacüru nosüboriqui esati au napese.
Arrüna nurarrti Tuparrü, ta bien ñemanauntu, sane nauquiche puerurrü oñoncatü ümo. Urasoi arrüna sane aübu narucurrü aemo. Sane nauqui arrübama maquiataca ticocoromati Jesús puerurrü aisamunema ito arrüba omirria aübu narucurrü ümoma. Urriantai arrüna sane ümo nanaiña macrirrtianuca. Tapü uratoquiquiatai. Tapü ane nümoche obi arrüba cuentuca icütüpü bama antiburrü yaüto bama israelitarrü, ni arrünampü nuratoquiquirrimia ümo nüriacarrü uiti Moisés. Enterurrü arrüba uratoquiquiquia ta chomirriampü, chücoñoconopü oboi nosüboriqui.
10 Arrti naqui uiche chichepequipü ñapensacarrüma bama usaruquitaiqui, aicuansomocosorrti taman o torrü veserrü tapü asioti aisamunenti sane. Arrtü chirranrrtipü oncoiti, apipenesorrti abarrüpecuqui. 11 Itopiqui tusiatai arrüna nisonirrti churriampü, y tusio ito que cuatü carrticurrü ümoti itobo.
Nurapoiti Pablo ümoti Tito
12 Icüpucati Artemas, o si no arrti Tíquico, nauqui aüroti tanu aesacü. Arrtü iñataiti aesacü, ariacu tauna yesañü. Tiene que yarrüpera acümenucü au pueblurrü Nicópolis. Acamanu irranca yasiquia cheperrtü pasao nitiempo rrimianene. 13 Ayurasama manuma torrü, arrti Zenas naqui manunecana nüriacarrü, y arrti Apolos, arrtü aboma coborioma ümo viajerrü, tapü ane faltabo ümoma. 14 Arrübama icocoromati Tuparrü urria ito arrtü ipiacama ito ayurama ümoti quiatarrü, arrtü ane nirrantümoti. Sane caüma tusio, ta urria nisüboriquirrimia.
15 Namanaiña bama aboma auna ichepeñü ñaquioncorrüma tanu aemo. Supaquionco ito tanu ümo bama aquionoma somü, bama icocoromati Tuparrü.
Tari icunusüancanati año Tuparrü. Amén.