^
1 Tesalonicenses
Guiꞌmáangꞌˇ Fidiéeˇ e calɨcuíingˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Tesalónica Dseaˋ Jmáangˉ
Jaléꞌˋ e cajméeˋ Paaˉ fɨˊ Tesalónica
Mɨ˜ caꞌɨ́ˋ dsíiˊ Paaˉ e nidséˉtu̱r fɨˊ Tesalónica
Paaˉ casíiñˋ Timoteo fɨˊ Tesalónica
Mɨ˜ caguiéngꞌˉtu̱ Timoteo fɨˊ Atenas
Jial iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ
Mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la
Jaléꞌˋ e casɨ́ꞌˉ Paaˉ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Júuˆ guicó̱o̱ꞌˇ quiáꞌˉ Paaˉ lɨ˜ cadséngˉ