24
Eu lesen usun ekewe föün fiik mi mürina pwal ekewe mi ngau
24.1-10
Iwe, mürin än Nepukatnesar ewe kingen Papilon a uweela seni Jerusalem Jehoiachin ewe kingen Juta nöün Jehoiakim we mwän fiti ekewe nöüwisen Juta, ekewe soufalafal me ekewe chon angang ngeni mächä, o uweerela Papilon, ewe Samol mi Lapalap a pwäri ngeniei künaei. Üa küna ruu chükün föün fiik ra nom mwen ewe imwenfelin ewe Samol mi Lapalap. 2.King 24.12-16; 2.Kron 36.10 Eu chük a wor föün fiik mi mürina lon, usun mwen uän fiik mi nup. Nge ewe pwal eu chük a wor föün fiik mi fokun ngau lon, ra fokun ngau pwe esap wor eman a tongeni ocheer. Iwe, ewe Samol mi Lapalap a aisiniei, “Jeremaia, met ka küna?” Nge üa üreni, “Üa küna föün fiik. Ekewe föün fiik mi mürina ra fokun mürina, nge ekewe föün fiik mi ngau ra fokun ngau pwe esap wor eman a tongeni ocheer.”
Mürin, ewe Samol mi Lapalap a üreniei, “Ngang ewe Samol mi Lapalap ewe Koten Israel üa mefi, pwe ekewe chon oola seni Juta, ngang üa tinirela seni ei leni ngeni fanüen chon Papilon, ra mürina usun ekewe föün fiik mi mürina. Üpwe mamaseer o ümöümöch ngeniir, üpwe pwal aliwinisefäliir ngeni ei fanü. Üpwe afefeitäär, nge üsap ataretiu, üpwe fotukiir, nge üsap üttiretä. Üpwe ngeniir eu leluk mi silei pwe ngang ewe Samol mi Lapalap. Ir repwe nei aramas, nge ngang üpwe ar Kot, pun repwe liwinsefälitiei ren unusen leluker.
Nge ngang ewe Samol mi Lapalap üpwe föri ngeni Setekia ewe kingen Juta me ekewe nöüwis, ngeni ekewe lusun chon Jerusalem mi chüen nom lon ei fanü me chokewe mi feila Isip, pwe repwe usun ekewe föün fiik mi fokun ngau esap wor eman a tongeni ocheer. Üpwe föri pwe repwe och minen eniweniw ngeni chon ekewe mwü won unusen fanüfan, repwe itengau, aramas repwe leaweniir lon ar kapasen turunufas me ämängau, pwal lon ar ottek me lon ekewe leni meinisin ia üpwe asürela ie. 10 Üpwe tinato rer maun, lengita me mätter tori repwe fokun rosola seni lon ewe fanü üa ngeniir me ar kewe lewo.”

24:1: 2.King 24.12-16; 2.Kron 36.10