99
Än Kot allükülük ngeni chon Israel
99.1-9
Ewe Samol mi Lapalap a nemenem. Chon ekewe mwü ra chechech.
A mot won an lenien motun king asen ekewe kerop.
Fanüfan a chechech. Eks 25.22
Ewe Samol mi Lapalap a tekia me lon Sion,
a fokun tekia seni chon ekewe mwü meinisin.
Aramas meinisin repwe mwareiti itan mi tekia o eniwokus.
Kot a pin.
 
En king mi manaman, ka efich pwüng.
Ka anüküchara mine a wenechar,
ka föri mine a pwüng me wenechar lon Israel.
Oupwe ingeiti ewe Samol mi Lapalap ach Kot,
oupwe fel ngeni me mwen alongolongun pechen.
I a pin.
 
Iwe, Moses me Aaron ra nom lein nöün kewe souasor,
pwal Samuel a nom lein chokewe mi köri itan.
Ra iotek ngeni ewe Samol mi Lapalap, nge i a pälüeniir.
A kapas ngeniir seni lon ewe ürekuchu.
Ra aleasochisi an kewe kapasen pwärätä me ekewe allük i a ngeniir. Eks 33.9
Ai Samol mi Lapalap äm we Kot, en ka pälüeni än noum aramas iotek.
En eman Kot mi amusala ar tipis,
inamwo ika ka apwüngüür ren ar föför mi mwäl.
Oupwe ingeiti ewe Samol mi Lapalap ach we Kot
o fel ngeni me arun chukun we mi pin,
pun ewe Samol mi Lapalap ach Kot a pin.

99:1: Eks 25.22

99:7: Eks 33.9