3
Joon tsʉ 'wii'¹³ 'ɨ¹‑tsi' 'áai¹ 'wii²¹² tyii' nisɨ́ɨ¹ɨ'ɨ wa'a joon²¹oo 'ñii'a jiin'¹³ fu Atenas. Joon sii²¹na'a tsaru'¹u' Timoteo jajøø²¹²i 'naa' tsʉ tsá² tya' Dios 'ii 'in nigajmaa¹a to² coon'¹³ jna'a. 'Ii gauncoon'¹³on jna'a 'e cwoo¹ júu³ tyʉ́² tya' xiiala itiin'¹³ Cristo tsá². Joon lí²‑i cwo'¹o 'naa' 'e 'øøi'²¹gɨ‑'oo' joongɨ 'e tsáai¹gɨ‑'oo' Jesús. Joon la joon 'naa' jo cwo'íin²‑'oo' 'e cwáain¹ lo 'wii'¹³ fa'í³ 'e sá² tyii' tsʉ ñí³oo' 'e i'ǿø¹mo tsá² jna' jile'¹e' jiin'¹³ 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo. 'Wii'¹³ joon la mo gatoon²¹o'on jee²¹² 'naa' ga'ii²¹i'i júu³ 'naa' 'e i'ǿøi¹ tsá² jna'. Joon la joon galí² la lɨ 'e ñí²ii'. 'Wii'¹³ joon cu'²‑tsii 'wii²¹² tyii'. Joon gasɨ́ɨ²na Timoteo jaunngɨɨ²ɨ 'naa' xiiala seen²¹naa' tɨ tsáai¹gɨ‑'oo' Cristo. Cu'²‑tsii lɨ́ɨ²na wa'a 'in 'lɨɨ'³mo niga'lee'¹²i 'naa' 'e tɨ' nigangó¹ lɨ caa¹mo coon'¹³ jilaa'²¹ to² tyii'i.
Pe nano Timoteo nicwa'²mo jaa'¹²i fu Tesalónica. Joon tyíian²o júu³ tyʉ́² 'e jo'¹gɨ lɨ́ɨ²naa' joon xiiala 'iin²¹²naa' tsá². Tyaa²¹o júu³ 'e 'áa¹mo tɨɨ'¹³‑'oo' 'e jløø'³moo'. Joongɨ 'yaai¹‑'oo' 'e jøø²¹²naa' jna'a la joon jon jna'a 'iin²¹²moo'o jøø²¹²na'a 'naa'. 'Wii'¹³ joon tsaru'¹u', fiin'¹³ taan²¹²na'a fa'í³ 'áai¹, mo ganʉʉ²¹ʉ'ʉn 'e tsáa¹mogɨ‑'oo' Jesús galijløø'³moo'o 'áai¹. Galɨ́² lawa coon²¹ juncwii²¹ 'múui² tyii'i mo galinee²e'e 'e tsáa¹mogɨ‑'oo' júu³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ'. Lɨɨlɨ¹ cwoo'¹³o'o 'maai'¹³ Dios tyi' tsʉ lɨ́ɨ¹ jløø'³na'a tyani Dios 'wii'¹³ 'naa'. 10 La 'woo¹ jmɨɨ¹ fee'¹³na'a Dios ce caain¹‑tsii'i 'e cwocwoo¹ Dios jøø²¹²na'a 'naa'. Coon'¹³ la joon untsiin¹na'a jilaa'²¹ 'e 'ná¹‑gɨ litsáai¹‑'oo'.
11 'Yaa¹mo‑tsii'i 'e 'ña'a Dios Ñʉʉ'²o' coon'¹³ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo iuncoon'¹³o jna'a joon lí²‑i jafee'¹³na'a 'naa'. 12 Joon 'iin²¹²na 'e iuncoon'¹³ Ña'ñʉ'¹ʉ' 'naa' 'e ilií² 'neei¹gɨɨ' ruu'²¹naa' la jaain²¹ la jaan²¹naa' coon'¹³ jileei'²¹ tsá² xeei'²¹ la 'nee¹na'a 'naa'. 13 Coon'¹³ la joon tá² taain²¹²‑'oo' jo tsaa² røøi²¹gɨɨ' tyani Dios, Ñʉ'²o', mi jó¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo coon'¹³ jileei'²¹ tsá² tya'a.