^
2 PEDRO
Sii¹in Tʉ́³ 'e jí² lo tya' 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesús
Xiiala 'ná¹ ngɨ¹ tsá² 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo
'In ganí² jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ tya' Jesucristo
Seen²¹mo tsá² 'in tɨ́²‑tsi júu³ tajuu²¹
Xiiala ilí² mi jó¹ Ña'ñʉ¹ʉ' tún¹