3
Wana la joon, ¿'ee to² 'e jmaai¹ wa'a lɨ́ɨ¹i tsá² tsá² Israel sɨ 'ee to² 'íi³ 'ee wa'a lɨ́ɨ¹i tsá² li² circuncisión? 'Áa¹mo 'íi³ to² lɨ́ɨ²na joon tya' 'láai² 'iin'¹³. Nifu gacwo'¹o Dios 'in tsá² Israel do 'e júu³ tyʉ́² tya'a. ¿'Ee lɨ́ɨ²'u? Wa mo jo gajai'² galɨ́ɨ²i 'inlɨ́ɨi¹³ 'in tsá² do, ¿tɨ lɨ́ɨ²'u 'e coon'¹³ la joon jo iuntsiin¹ Dios 'e júu³ ga'ɨ́ɨ²ɨ do? ¡Jo lí² la joon! Tsʉ Dios ijmáa¹a la jai'² xʉfiin'¹³ jilee'²¹mo tsá² tajúu³i. Tsʉ ni jí² tya' Dios jin'²in:
Ijin'²in tsá² 'e jai'² jilaa'²¹ 'e nigafaa'¹³'a,
joon mi jmá¹ tsá² 'ii'²¹ tyi'i icwo'ɨɨ¹u'u 'in tyúi¹.
Pe wana tsaa² tyi' jmaa'¹i to² 'e 'ee¹e 'e jmoo¹o Dios 'ii'²¹ røø²¹, ¿tɨ jon' 'e gó² jmoo¹o Dios mi 'e'²e jna' wúu¹? ('E fo'³oo jiin'¹³ la 'ɨ¹‑tsi tsá².) ¡Jo lí² la joon! Tsʉ wana lí² jmá¹ Dios 'e gó², ¿xiiala lí² jmá¹ 'ii'²¹ tya' tsá² taan²¹²in juncwii²¹?
Joon wana júu³ tajuu²¹ tyiia jmaa'¹i to² 'e jmoo¹o 'ya'²gɨ 'e jai'² tya' Dios, ¿'ee lɨ' 'óo³gɨɨ tsaa²? Wa lɨ la joon, ¿'ee lɨ' jo jmoo²¹o' 'e gó² tsʉ coon'¹³ la joon 'e lifee'¹gɨ 'e tyʉ́²? 'Inlɨ́ɨi¹³ 'in 'iin²¹²in jmá¹ 'e gó² tyii'i 'e jin'²o 'e la joon 'é² jna'a. Pe tɨ́ɨ²mo 'in tsá² do 'ii'²¹i 'e wúu¹ iní².
Jilee'²¹o' rǿø²na' tsaa²
¿'Ee lɨ́ɨ²u? ¿Tɨ tyúi¹gɨ tyijna' 'e lɨ́ɨ¹na' tsá² Israel lagɨ 'in catyaai² do? ¡Jo lɨ́ la joon! Tsʉ rǿø²na' tsaa² la tsá² Israel lagɨ tsá² 'in jo seein²¹ Israel. 'E coon'¹³ la joon tyʉ'²ʉ tsaa² to² jileei'²¹ tsá². 10 Joon ni jí² tya' Dios jin'²in:
Jo 'in seein²¹ 'in tyúi¹ tyani Dios jiin'¹³ jaain²¹ jo seein.
11 Jo 'in seein²¹ 'in 'øøi'²¹‑tsi. Jiin'¹³ jaain²¹ jo seein²¹ 'in 'naa'¹i Dios.
12 Jilee'²¹mo ningalíin² lɨ' caai²¹. Jo 'ee to² 'íin³ jiin'¹³ jaain²¹.
Jo 'in seein²¹ 'in jmá¹a 'e tyʉ́², jiin'¹³ jaain²¹ jo¹ seein²¹.
13 'E júu³ 'e 'woo²¹ 'oo²o lɨ la lɨ 'e jmá¹ 'e 'woo²¹ coon²¹ 'aa¹ tya' 'lɨɨ²¹² 'e sɨnó¹.
Joon coon'¹³ ni sɨɨ'¹³ɨ jmoo¹o júu³ tajuu²¹.
Joon lawa 'ootyíi² tya' mɨɨ'²¹ taa'¹³a 'oo²o.
14 Jmaai'¹³ júu³ 'laa'²¹ coon'¹³ júu³ tsii²¹² wúu¹i 'yeei'²¹ 'oo²o.
15 Coon'¹³ jon'¹on tí² to² 'iin²¹²in jngaa'¹³i tsaruu'²¹i.
16 Doñixiia' tsalíin² 'in tsá² do jmai'² mɨɨ'¹³mo coon'¹³ 'e gó².
17 Joon 'e fu¹ 'e ngɨ́¹ tsá² 'e tyʉ́² jo mo galicwii¹i 'in tsá² do.
18 Jo 'ee 'ɨ¹‑tsi wa' un'goo²¹o Dios.
19 Joon né²o' 'e jilaa'²¹ 'e jin'² 'e ley 'e sá² la mo jéei¹, jin'²o tya' 'in tsá² 'in tɨ́ɨ²i jmá¹ 'e ley do. Joon coon'¹³ la joon jo lí² faa'²¹gɨ cwáain¹ tya' tsaa² tya'a. Joon coon'¹³ la joon jileei'²¹ tsá² taain²¹² juncwii²¹ tɨ́ɨ²i 'e ilisá² 'ii'²¹ tya'a. 20 Tsʉ Dios jo untyúi¹ jiin'¹³ jaain²¹ tsʉ 'wii'¹³ nigajmaa¹a la to² tyʉ'² ley do. 'E ley do jmaa'¹i to² jiin'¹³ 'e liné²o' 'e niga'ná²a' tsaa².
Jmaa¹a Dios tiin'¹³ tsá² jiin'¹³ coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²i tsá²
21 Pe nano né²o' xiiala lí² untyúi¹ Dios tsá² jo 'ee unjíi²i 'e ley do. Joon 'e jí² 'e taa'¹³ ley do joon 'e jí² gajmaa¹a 'in tsá² gacwó² 'e júu³ tya' Dios la mo jéei¹ faa'²¹o cwáain¹ tya' 'elo. 22 La lo lí² untyúi¹ Dios jileei'²¹ tsá² 'in jai'² lɨ́ɨ²i. Untyú¹mo Dios jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨi² 'e gajmaa¹a Jesucristo 'wii²¹² tya'a. Joon jilee'²¹mo coon²¹ røø²¹ lɨ́ɨ¹i la jaain²¹ la jaain²¹; 23 tsʉ jilee'²¹mo niga'nóo²o tsaa² joon jiin'¹³ jaain²¹ wa galɨ́ɨ¹i la 'iin²¹²in Dios. 24 Pe Dios untyúi¹ tsá² coon'¹³ 'e fee'¹‑tsi, jo 'ee gajmaa¹a tsá², tsʉ jmoo¹o Dios tiin'¹³ tsá² jiin'¹³ coon'¹³ 'e gajmaa¹a Cristo Jesús 'wii²¹² tya'a. 25 Joon Dios gacwoo¹i Cristo lawa coon²¹ fa'¹ tya' tsaa² tya' tsá² mo gajúun²in. Joon mo jai'² lɨ́ɨi² tsá² Cristo 'íi³mo to² 'e fa'¹ do. Joon coon'¹³ la joon ga'e'²e Dios tsá² 'e xʉfiin'¹³ 'wó¹‑tsi coon'¹³ 'e tsaa² ga'nóo²o tsá² la mo jéei¹ røø²¹ 'ii'²¹ tya'a. 26 'E'²e tsá² jon 'e røø²¹ 'ii'²¹ tya' Dios nano joon røø²¹ 'ii'²¹ tya'a cɨɨin²¹gɨ mi untyúu¹i tsá² 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesús.
27 Wa lɨ́¹ la joon, ¿tɨ lí² jmoo²¹o' jloo'³ 'e tyú¹na'? Jo li'¹i' la joon. Tsʉ jo mo galɨ'¹ɨ' 'e tyú¹na' tsʉ 'wii'¹³ gajmoo²¹o' jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley do, inlii'¹o' jmoo²¹o' 'e tyú¹na' tsʉ 'wii'¹³ ja'²mo galɨ́ɨ²na' Jesucristo. 28 Coon'¹³ la joon né²o' 'e untyúi¹ Dios tsá² tsʉ 'wii'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²i tsá² jo cwáain¹ cón² Dios wa nigajmaa¹a la to² tyʉ'² ley.
29 ¿Tɨ lɨ́ɨi¹ Dios Jmii²¹ jiin'¹³ Dios tya' tsá² Israel? ¿Tɨ jon' lɨ́ɨ¹mo jon Dios tya' tsá² 'in jo seein²¹ Israel? Tyʉ́² né²e' 'e 'ii‑o lɨ́ɨ¹i Dios tya' tsá² 'in jo seein²¹ Israel 30 tsʉ jiin'¹³ jaan²¹mo Dios seein²¹. Joon untyúi¹ Dios 'in lɨ́ɨi¹ li² circuncisión tsʉ 'wii'¹³ jai'² lɨ́ɨ²i joon untyʉ́¹mo jon 'in jo lɨ́ɨi¹ 'e li² do tsʉ 'wii'¹³ jai'² lɨ́ɨi². 31 Wa lɨ la joon, ¿tɨ jo jmoo²¹o' coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²na' 'e jo 'ee to² 'íi³gɨ 'e ley do? ¡'Esa la joon! Lɨ' cɨɨ'¹³ɨ jmoo²¹o'. Jmoo²¹o' 'e iuntsiin¹ tsá² 'e jin'² 'e ley do.