^
San Lucas
Gaꜙjmeehꜗ ángel juuˈ heˉ läꜙcha̱a̱ˉ Jwa̱a̱ꜚ
Gaꜙjmeehꜗ ángel juuˈ heˉ läꜙcha̱a̱ˉ Jesús
Ñeeˊ María naˊjë̱ë̱yˉ Elizabet
Gaꜙhäꜘ María kwayꜙ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio
Gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Jwa̱a̱ꜚ
Su̱ꜚ kihꜗ Zacaría
Gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Jesús
Gaꜙläꜙjnääꜘ ángele kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ hä̱ä̱˜ jahꜘ
Gaꜙjä̱ä̱yꜗ Jesús jeeˊ maˊ chihˈ gwahꜙ jʉʉhꜙ
Läꜙ mähꜗ Jesús gaꜙjä̱ꜘ jeeˊ kihˈ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley
Gaꜙløøꜗ Jwa̱a̱ꜚ kwaꜙ juuˈ
Gaꜙsa̱a̱ˉ Jesús jmɨɨˉ
Jeeˊ laˉ naˉsɨɨˉ jmɨɨˉ kihꜗ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ Jesús
Gaꜙka̱ꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ dsëꜗ Jesús
Gaꜙløøꜗ Jesús kwayꜙ juuˈ hwaꜗ Galilea
Gaꜙlle̱e̱ˉ Jesús jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kihꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús maˉchooˈ Simón
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ dsaahˊ
Gaꜙkwaꜘ Jesús juuˈ nehꜙ gwahꜙ mähˉ kihꜗ dsaˉgooyˈ
Jwë̱ë̱ꜘ hmoohˉ gaꜙta̱a̱hˋ nehꜙ saˊhmaˈ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ dsaahˊ hmihꜗ høøꜚ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ liihꜚ gooˉ tɨɨˊ
Gaꜙtëëhꜗ Jesús Leví
Gaꜙngɨɨꜘ dsaˉ juuˈ heˉlaˈ saꜙ tʉ˜ discípulo ko̱ˉhwëëꜘ heˉ kuhˉhɨ̱yh˜
Gaꜙhlëëhꜘ Jesús haˉ läꜙ laꜗ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ dsaˉ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ
Gaꜙhña̱a̱ꜗ Jesús läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ apóstole
Gaꜙkwaꜘ Jesús juuˈ kihꜗ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ
Lluꜗ laꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ hnaahˉ Dio
Hnøøꜗ hnääꜙ jneˊ hi̱ˉ naˉhøøhˊ jnänˋ
Saꜙ gaꜙtë̱ë̱ꜘ jneˊ kye̱nˊ kwa̱a̱t˜ kihꜗ jñahꜘ
Mɨɨˈ kihꜗ jmeeꜙ lii˜ haˉ läꜙ laꜗ chaahˈ hmaˉ
Juuˈ naˉhmääˊ kihˈ hneꜗ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús moz˜ kya̱a̱ꜗ jʉʉˊ hløøꜘ
Gaꜙmiꜙji̱i̱hˋ Jesús ja̱a̱ˉ jo̱ˉñʉʉhꜚ dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ
Gaꜙche̱e̱ꜗ Jwa̱a̱ꜚ dsaˉ kya̱a̱yꜗ naˊhlëëyhˊ kya̱a̱hˊ Jesús
Gaꜙkuhˉ gaꜙhɨ̱hꜗ Jesús chaˊnehꜙ kihꜗ Simón, ja̱a̱ˉ dsaˉ fariseo
Maˊ cha̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ Jesús
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ jñee˜ mɨˈju̱ˉ
Gaꜙjmeehꜗ Jesús juuˈ heˉ hnøøꜗ jähꜙ juuˈ naˉhmääˊ kihˈ hi̱ˉ naˊjñeeˊ mɨˈju̱ˉ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ waˊjeˉ
Ø̱ø̱hꜚ Jesús kya̱a̱hˊ chooyˈ
Gaꜙjmeeꜘ Jesús hihꜙ kihꜗ lleꜘ mahꜗ hɨɨꜗ tiiˊ
Dsaˉ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ che̱e̱ˉ Legión
Jo̱ˉmɨɨꜚ Jairo kya̱a̱hˊ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ dsaahˊ
Gaꜙche̱e̱ꜗ Jesús läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ naˊkwaˉ juuˈ
Herode gaꜙjmeeꜘ hʉʉˊdsëˉ heˉ maˉläˉji̱i̱hˋ Jwa̱a̱ꜚ
Gaꜙä̱ä̱hˉ Jesús hñaꜘ mil dsaˉñʉʉhˉ
Gaꜙjähꜘ Peeˊ Jesús heꜘ la̱a̱ꜗ Cristo
Gaꜙmiꜙjnääˉ Jesús juuˈ heˉ ju̱u̱yꜘ
Gaꜙläꜙsë̱ë̱ꜗ Jesús toꜙloꜙ nëˊ ko̱ˉlla̱a̱ˊ discípulo
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ chihˉ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ
Gaꜙmiꜙjnääˉ Jesús juuˈ jeeˊ gaꜙtëꜘ to̱ꜗ ji̱i̱h˜ heˉ ju̱u̱yꜘ
Hi̱i̱ˉ naˉ le̱e̱ꜘ jø̱ø̱hˈ jeeˊ jmeeꜙ Dio hihꜙ
Gaꜙjʉʉhꜗ Jesús kihꜗ Jacobo kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ
Maˊ hnøøˈ dsaˉ maˊ jmeeyˈ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Jesús
Gaꜙche̱e̱ꜗ Jesús to̱ꜙloꜙgya̱a̱ꜘ naˉdsë˜ gye̱e̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙkwaꜘ juuˈ
Jëëꜗ wɨɨꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ nʉʉhˊ
Yaꜙnääˋ kaˉlähꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Jesús
Juuˈ naˉhmääˊ kihˈ samaritano hi̱ˉ lluꜗ dsëꜗ
Ñeeˊ Jesús naˊjë̱ë̱yˉ Marta kya̱a̱hˊ María
Jesús gaꜙmiꜙtë̱ë̱ˉ dsaˉ haˉ läꜙ ngɨɨyꜗ kiyhꜗ kihꜗ Dio
Gaꜙjähꜘ dsaˉ, kye̱ˉ Jesús jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ
Ja̱a̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ ja̱yhꜗ kaˉlähꜘ hø̱ø̱yˈ
Lluꜗ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ miˉteꜗ kihꜗ Dio
Dsaˉ hñaaˉ dsëꜗ maˊ hnøøyˈ maˊ jmeeˈ Jesús ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ
Waˊjeˉ kihꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ
Gaꜙjʉʉhꜗ Jesús kihꜗ hi̱ˉ maˊ la̱a̱ꜘ miˉteyꜗ jwërte
Gaꜙhlëëhꜘ Jesús kihꜗ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ
Hä̱ä̱ꜗ baˊ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ
Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kwaꜗ beꜘ waˊraˉ gaꜙhnëëꜗ dsaˉ jneˊ
Ko̱o̱ˉ juuˈ naˉhmääˊ kihˈ ja̱a̱ˉ dsaˉ chaˉ kuuˊ
Dio lihꜙ hä̱ä̱ꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱yꜗ
Lluꜗ gaˊ heˉ chaˉ heˉ laꜗ hmoohˈ jnänˋ gyʉʉhˈ
Lluꜗ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ jø̱ø̱˜ waˊraˉ ja̱hꜗ Jesús
Dsaˉ hi̱ˉ miˉte̱hꜗ, hiꜙ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ jmeeꜙ taˊheꜗ
Kwa̱a̱t˜ kihꜗ Jesús heˉ te̱e̱˜ dsaˉ
Ko̱ˉlla̱a̱ˊ saꜙ kye̱ˉ kwa̱a̱t˜ haˉ läꜙ laꜗ heˉ jmeeꜙ Dio jeeˊ kiyhˈ
Hnøøꜗ miˊeenꜗ juuˈ heˉ chaˉ jnänˋ kya̱a̱hˊ dsaˉ
Gaꜙhlëëhꜘ Jesús kihꜗ heˉ dsaˉje̱e̱h˜ dsaˉ kya̱a̱hˊ Dio
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙ laꜗ kihꜗ ko̱o̱ˉ chaahˈ higo heˉ saꜙ kwaꜙ mɨɨˈ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ naˉjlu̱u̱ˈ chaˉkahˊ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ mɨˈju̱ˉ mostaza
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ levadura
Dsuˉ laꜗ hoˊhaahˊ jeeˊ dsaˉta̱a̱hˋ dsaˉ kya̱a̱hˊ Dio
Gaꜙläꜙmeehꜙ dsëꜗ Jesús kihꜗ jwɨɨˉ Jerusalén
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ hi̱ˉ dsaahˊ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ
Juuˈ naˉhmääˊ kihˈ hi̱ˉ gaꜙta̱a̱hˋ toˉnëˊ hmaˉsii˜ jeeˊ chaˉ maꜙnʉʉꜙ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ jʉʉhˉ
Hwehˉ miihˉ laꜗ heˉ jmeeˊ jneˊ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Cristo
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ ja̱a̱ˉ borrego hi̱ˉ naˉhë̱ë̱ˈ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙ laꜗ kihꜗ kuuˊ heˉ naˉhɨɨˈ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ chihˉ hi̱ˉ naˉhë̱ë̱ˈ.
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ maˊ häˊ gooˉ taˊ
Gaꜙjähꜘ Jesús haˉ läꜙ laꜗ heˉ be̱e̱˜ dsaˉ ø̱ø̱hꜚ
Dsaˉ chaˉ kuuˊ kya̱a̱hˊ Lázaro
Gooˉ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ të̱hꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ
Hnøøꜗ jmeeˊ jneˊ taˊheꜗ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús gya̱a̱ꜗ hi̱ˉ maˊ dsaahˊ dsooˊ hmihꜗ øøꜚ
Gaꜙjähꜘ Jesús haˉ läꜙ leꜘ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱yhꜘ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ jwëëꜚ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ fariseo kya̱a̱hˊ hi̱ˉ maˊ ko̱o̱ꜗ kuˊsɨhˉ
Gaꜙmiꜙjä̱ä̱ꜗ Jesús gyʉ̱ʉ̱ˉ
Ja̱a̱ˉ dsaˉ kwa̱a̱ˉ hi̱ˉ chaˉ kuuˊ gaꜙhlëëhꜘ kya̱a̱hˊ Jesús
Ngooꜗ hnëˉ ji̱i̱h˜ jmeeh˜ Jesús juuˈ heˉ ju̱u̱yꜘ
Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús ja̱a̱ˉ dsaˉtʉʉˊ
Juuˈ kihꜗ Zaqueo
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ u̱u̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ taˊ kya̱a̱hˊ kuuˊ
Gaꜙheꜗ Jesús naˉdsë̱ë̱˜ burr˜ jwɨɨˉ Jerusalén
Gaꜙhwë̱ë̱ꜗ Jesús dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ hnɨɨꜙ jeeˊ chihˈ gwahꜙ
Heˉ jaꜗ gyʉʉhˈ baˊ hihꜙ heˉ jmeeꜙ Jesús
Juuˈ naˉhmääˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙhøøꜘ taˊ kihˈ jñahꜘ
Kwa̱a̱t˜ kihꜗ kuˊsɨhˉ
Gaꜙngɨɨꜘ dsaˉ juuˈ haˉ läꜙ leꜘ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ läꜙji̱i̱hˊ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ
Hi̱ˉ kihꜗ jaꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Cristo
Gaꜙjʉʉhꜗ Jesús kihꜗ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley
Naˊka̱ˉ dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ kuuˊ chaˊnëˊ Dio
Lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ hlaˈ gwahꜙ jʉʉhꜙ
Johꜘ nëëˈ saꜙ jmeeꜗ lii˜ jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ
Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱hꜘ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ
Juuˈ naˉhmääˊ kihˈ chaahˈ higo
Maˊ hnoohˉ dsaˉ haˉ läꜙ jeeˊ maˊ sa̱a̱yhˈ Jesús
Gaꜙjmeeꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ maꜙnʉʉꜙ kya̱a̱hˊ gaꜙhɨyhꜗ juuˈ
Haˉ läꜙ hnøøꜗ kihꜗ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ
Gaꜙjähꜘ Jesús heˉ hmäꜗ Peeˊ juuˈ heˉ saꜙ kyu̱u̱yꜙ
Lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ jëëˈ dsaˉ wɨɨꜘ
Ñeeˊ Jesús Getsemaní naˊchu̱u̱yˊ kya̱a̱hˊ Dio
Gaꜙsa̱a̱yhꜗ Jesús
Gaꜙhmäꜘ Peeˊ juuˈ heˉ saꜙ kyu̱u̱yꜙ Jesús
Naˊjä̱ä̱yˉ Jesús chaˊnëˊ dsaˉtaˊ ka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ dsaˉ judiu
Gaꜙjä̱ä̱ꜗ dsaˉ Jesús chaˊnëˊ Pilato
Gaꜙjä̱ä̱ꜗ dsaˉ Jesús chaˊnëˊ Herode
Gaꜙjä̱ꜘ juuˈ jngëëhꜗ dsaˉ Jesús
Gaꜙtä̱ä̱ˉ dsaˉ Jesús dsohꜘ hmaˉcruꜚ
Gaꜙju̱u̱ꜗ Jesús
Gaꜙha̱a̱yꜗ Jesús
Gaꜙläꜙji̱i̱hˋ Jesús
Gaꜙmiꜙjnääˉ Jesús hñiiꜘ kihꜗ u̱u̱ꜗ discípulo
Gaꜙmiꜙjnääˉ Jesús hñiiꜘ kihꜗ discípulo kya̱a̱yꜗ
Ngaahꜗ Jesús gyʉʉhˈ