Filemón
Juuˈ laˉ gaꜙsɨɨꜘ Paaˊ kihˈ Filemón
1
Jnäꜘ Paaˊ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Jesucristo. Sɨɨnꜙ juuˈ laˉ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ Timotä. Sɨɨnꜙ kyahꜗ Filemón, hnaanꜙ hneˉ kihꜗ heˉ jmeeˉ jneˊ ko̱o̱ˉ baˊ taˊ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ sɨɨnꜙ kihꜗ dsaˉmëꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ Apia kya̱a̱hˊ Arquipo kaˉlähꜘ, heꜘ baˊ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ heˉ jmeeˉ jneˊ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ dsaˉñeeꜙ chaˊnehꜙ kyahꜗ. Ngɨɨnˊ kihˈ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ jnänˋ hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, waˊ kwayꜘ heˉ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hiꜙ waˊ jmeeyꜘ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ.
Gaꜙkwaꜘ Paaˊ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio
Läꜙjëꜙ ji̱i̱h˜ waˊraˉ gaꜙngɨɨnˋ kinꜙ kihꜗ Dio kya̱a̱nꜙ, dsooh˜ baˊ dsënꜙ hneˉ. Kwanꜙ tiˊhmaahˊ kiyhˈ taꜙlaꜙ kyahꜗ, kihꜗ heˉ gaꜙnuunꜗ kyahꜗ haˉ läꜙ hnaahꜙ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hiꜙ gaꜙnuunꜗ haˉ läꜙ maˉdsooꜘ hohꜘ kiyhꜗ, hiꜙ heˉ hnaahꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. Hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Dio mahꜗ jwɨhˈ jñahꜘ haˉ läꜙ laꜗ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ hiꜙ ngɨɨnˊ kiyhˈ mahꜗ läꜙngëëhꜘ haˉ läꜙ maˉmiˉjä̱ä̱ꜗ Dio jneˊ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús. Peerꜙ cha̱a̱ˉ jnäähˈ lluꜗ heˉ maˉnʉʉˊ jnäähꜗ haˉ läꜙ hnaahꜙ dsaˉ, heˉja̱ˉ maˉnøhꜗ dsëˉ jnäähˈ. Jëëhꜘ taꜙlaꜙ kyahꜗ hneˉ ø̱ø̱hnꜗ, maˉtë̱ë̱ꜘ beꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio.
Paaˊ gaꜙche̱e̱ꜗ Onésimo kaˉlähꜘ kihꜗ Filemón
Taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo chaˉ jwëꜘ kinꜙ jmeenˋ hihꜙ kyahꜗ mahꜗ jmeehˈ läꜙlleˋ kihˈ. Pero lluꜗ gaˊ la̱a̱nꜙ hlë̱ë̱hnˊ hneˉ kya̱a̱hˊ juuˈ lluꜗ baˊ, kihꜗ heˉ hnaanꜙ hneˉ. Jnäꜘ Paaˊ, maˉgyu̱hˉ baˊ jnäꜘ hiꜙ läꜙ maˉhä̱ä̱ˊ baˊ jnäꜘ nehꜙñeˈ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Jesucristo, heˉja̱ˉ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hneˉ. 10 Taꜙ jmeeˉ hñaaˉ hohꜘ, ja̱ˉ kwahˉ beꜘ kihꜗ Onésimo, jëëhꜘ la̱a̱yꜗ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ kihꜗ heˉ gaꜙhe̱e̱yhˉ juuˈ kihꜗ Dio jeeˊ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ laˉ.
11 Jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱yhˉ kihꜗ Dio saꜙ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ maˊ jmeeyˈ taˊ kyahˈ, pero naꜗ jmä̱ä̱yꜗ kinꜙ hiꜙ jmä̱ä̱yꜗ kyahꜗ kaˉlähꜘ. 12 Naꜗ che̱e̱hˊ jnihꜘ kaˉlähꜘ kyahꜗ. He̱e̱yhˋ läꜙko̱hꜘ heˉ he̱e̱hˊ jnäꜘ baˊ. 13 Hnoonꜗ jä̱yꜗ kya̱a̱hˊ jnäꜘ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ kwa̱a̱t˜ kihꜗ juˈhmëëꜘ mahꜗ jmeeyꜗ beꜘ kinꜙ llahꜘ hneˉ. 14 Pero saꜙ hnoonꜗ jmeenˋ biiˈ cherˊmahꜗ saꜙ llaꜙ hohꜘ, mahꜗ saꜙ waˊ laˈ läꜙko̱o̱ˉ heˉ wɨɨꜘ heˉ ngɨɨnˊ kyahˈ. Waˊ laˈ läꜙko̱o̱ˉ hnoohˉ hñaahꜗ. 15 Goꜚ la̱a̱nꜙ, gaꜙläꜙø̱ø̱yꜘ kyahꜗ ko̱ˉhwëëꜘ, mahꜗ läꜙja̱ˉ he̱e̱hˊ hnihꜘ kaˉlähꜘ, heˉ jä̱yꜗ kya̱a̱hˊ hneˉ goˉte˜. 16 Naꜗ, moꜙsoꜙ la̱a̱yꜗ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ kihˈ dsaꜙ. Naꜗ gaˊ la̱a̱yˈ maꜙraꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ hnaanꜙ chaˉmiihˉ. Haˉ gaˊ saꜙ läꜙhnaahꜙ hnihꜘ, läꜙlluꜗ heˉ maˉla̱a̱yꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ jneˊ hiꜙ maˉla̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ Dio kaˉlähꜘ.
17 Läꜙja̱ˉ, cherˊmahꜗ la̱a̱ꜗ jnäꜘ omeꜚ kya̱a̱hꜗ, he̱e̱hˋ Onésimo läꜙko̱hꜘ heˉ maˉhe̱e̱hˋ jnäꜘ baˊ. 18 Cherˊmahꜗ chaˉ heˉ maˉjmeeyꜘ kyahꜗ o cherˊmahꜗ ä̱ä̱yˉ miihˉ kyahꜗ, jmeeˊ kwa̱a̱t˜ läꜙko̱o̱ˉ jnäꜘ baˊ ä̱ä̱nˉ kyahꜗ. 19 Jnäꜘ Paaˊ sɨɨnꜙ kyahꜗ kya̱a̱hˊ goonꜙ, jnäꜘ jwahnꜙ miˊhmaahnˋ kyahˈ, kihꜗ heˉ saꜙ hnoonꜗ jwë̱ë̱hnꜚ hneˉ heˉ ä̱ä̱hˉ kinꜙ läꜙlluꜗ heˉ gaꜙla̱a̱hꜘ. 20 Läꜙja̱ˉ ø̱ø̱hnꜗ, jmeeˊ jë̱ë̱ˉ dsënꜙ, jmeeˊ nøhˈ dsënꜙ, läꜙ hnøøꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ.
21 Jmeenꜙ dsooꜘ, nuuhˈ baˊ hneˉ heˉ maˉsɨɨnꜗ laˉ. Manꜙ jmeehˈ gaˊ hneˉ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ maˉjwahnꜗ laˉ. 22 Hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ, miˊlluˋ haˉ jeeˊ jä̱nˋ. Chaˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kinꜙ, nuuˉ baˊ Dio läꜙjëꜙ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ, kwaꜗ bihꜗ jwëˈ nɨɨnˋ naˊjë̱ë̱nꜙ hnähꜘ.
23 Epafra jmeeꜙ Dio kyahꜗ. Hi̱ˉ laˉ naˉ, hä̱ä̱ˊ nehꜙñeˈ kya̱a̱hˊ jnäꜘ jeeˊ laˉ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Cristo Jesús. 24 Hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeeꜙ Dio kyahꜗ Marco, Aristarco, Dema, kya̱a̱hˊ Luca. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ jmeeꜙ taˊ kihˈ Dio ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ.
25 Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ waˊ miˉjø̱ø̱yꜗ jmɨˉlleꜘ kyahꜗ hnähꜘ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.