5
Jeeˊ laˉ hlëëhꜙ kihꜗ ko̱o̱ˉ jeˉ heˉ naˉbä̱ꜙ heˉ maˊ cho̱o̱hˉ Borrego mähꜗ
Hi̱ˉ maˊ gyaˈ jmeeꜙ hihꜙ heꜘ, gaꜙjëënꜗ maˊ cho̱o̱yhˉ kya̱a̱hˊ gooyˉ raˉllu̱u̱ꜗ ko̱o̱ˉ jeˉ heˉ naˉsɨɨˉ taꜙ nehꜙ, hiꜙ naˉsɨɨˉ taꜙ kaˊluuˊ kaˉlähꜘ, naˉgyo̱hꜘ gyiiꜗ ji̱i̱h˜. Hiꜙ gaꜙjë̱ë̱nꜙ ja̱a̱ˉ ángel be̱e̱ꜘ hi̱ˉ maˊ hlëëhꜙ kya̱a̱hˊ beꜘ, gaꜙjäyhꜘ:
—¿Hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ naˉngëˈ jwëˈ ji̱i̱ꜗ läꜙjëꜙ heˉ naˉgyo̱hꜘ gyiiꜗ ji̱i̱h˜ ja̱ˉ mahꜗ nɨyhꜗ?
Pero saꜙ gaꜙjnä̱ä̱ꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ maˊ ji̱i̱ˈ jeˉ ja̱ˉ mahꜗ maˊ hëyˈ, niꜙ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, niꜙ hwaꜗ laˉ, niꜙ nehꜙ hwaꜗ kaˉlähꜘ. Peerꜙ gaꜙhoohnˋ chaˉmiihˉ, kihꜗ heˉ saꜙ cha̱a̱ˉ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ naˉngëˈ jwëˈ maˊ nɨyhˈ jeˉ ja̱ˉ mahꜗ maˊ hëyˈ. Pero ja̱a̱ˉ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ:
—Moꜙtoꜙ hoohˋ chaˉmiihˉ. Hi̱i̱ꜚ León laˉ hi̱ˉ naˊjnääꜘ kihꜗ Judá, ja̱ˉbaˊ saˊju̱ˉ kihꜗ David, hi̱ˉ laˉ baˊ gaꜙlɨhꜗ, heˉja̱ˉ naˉngëyˈ jwëˈ ji̱i̱yꜗ läꜙjëꜙ gyiiꜗ heˉ naˉgyo̱hꜘ ja̱ˉ mahꜗ nɨyhꜗ —gaꜙjähꜘ dsaˉgyʉʉhˊ sɨɨhꜙ jnäꜘ.
Hiꜙ gaꜙjë̱ë̱ꜙ jnihꜘ, la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ borrego mähꜗ hi̱ˉ maˊ chehˈ kooꜘ kihꜗ hi̱ˉ maˊ gyaˈ jmeeꜙ hihꜙ, to̱ꜗdsaahˋ kihˈ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ, hiꜙ ja̱ˉbaˊ jeeˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ. Borrego heꜘ maˊ jnä̱ä̱ꜘ läꜙko̱o̱ˉ borrego hi̱ˉ maˉjngëëhꜙ dsaˉ nëˊ naˊhyooꜘ, maˊ lleˋ gyiiˈ jøøˈ lleyˊ, hiꜙ maˊ chooꜗ gyiiꜗ mɨˈnëyˊ. Heˉ ja̱ˉ laꜗ gyiiꜗ jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio heˉ gaꜙche̱e̱yꜗ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ. Borrego mähꜗ heꜘ ngooyꜗ mahꜗ gaꜙka̱yꜗ jeˉ heˉ maˊ häˊ jaˊgooˉ raˉllu̱u̱ꜗ kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ heꜘ. Läꜙ maˊ gaꜙso̱o̱yhꜗ jeˉ ja̱ˉ, läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ gyiiꜘkye̱e̱ꜘ dsaˉgyʉʉhˊ kaˉlähꜘ gaꜙju̱u̱hꜗ jnëˊ chaˊnëyˊ. Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ maꜙ ko̱o̱ꜙ tu̱ˉ heˉ chooˈ chaˉmiihˉ sɨˊñeꜗ, hiꜙ maˊ cho̱o̱yhˉ kaˉlähꜘ maꜙ ko̱o̱ꜙ kyaahˊ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ heˉ naˉka̱hˈ kya̱a̱hˊ chu̱ˉ. Chu̱ˉ ja̱ˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ juuˈ kihꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ ngɨɨꜙ kihꜗ kihꜗ Dio. Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ hi̱ˉ heꜘ maˊ häꜙ ko̱o̱ˉ su̱ꜚ hmëëꜘ, maˊ jäyhꜘ:
Ja̱a̱ˉ hneˉ baˊ naˉngëhˈ jwëˈ so̱o̱hˈ jeˉ naˉ, mahꜗ ji̱i̱hˈ läꜙjëꜙ gyiiꜗ heˉ naˉgyo̱hꜘ ja̱ˉ.
Jëëhꜘ gaꜙjngëëhꜗ dsaˉ hneˉ, gaꜙlä̱ä̱hꜙ jnäähˈ kya̱a̱hˊ jmaˉ kyahꜗ mahꜗ gaꜙngëëhˋ jnäähꜗ kihꜗ Dio.
Gaꜙlä̱ä̱hꜙ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ nëëˈ dsaˉ hi̱ˉ hlëëhꜙ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ, hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙka̱a̱ˉ jwɨɨˉ, hiꜙ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ.
10 Gaꜙhña̱a̱hˋ jnäähꜗ dsaˉtaˊ ka̱a̱hˊ, gaꜙhña̱a̱hˋ jnäähꜗ jmiˉdsaˉ mahꜗ jmeeˊ jnäähꜗ taˊheꜗ kihꜗ Dio jnänˋ,
hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeeˊ jnäähꜗ hihꜙ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ.
11 Cha̱hꜘ baˊ gaꜙjëënꜗ kaˉlähꜘ, gaꜙnuunꜗ maˊ hlëëhˊ jwë̱ë̱ꜘ ángele läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ hihꜙ jeeˊ ja̱ˉ, kya̱a̱hˊ jahꜘ heꜘ, hiꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ. Johꜘ millón saꜙ te̱e̱ꜗ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ. 12 Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ maˊ hlëëhꜙ ki̱ˉga̱a̱ˉ, maˊ jäyhꜘ:
Borrego mähꜗ hi̱ˉ gaꜙjngɨɨhꜗ dsaˉ kihꜗ,
hi̱ˉ naˉ baˊ naˉngëˈ jwëꜗ heˉ chaˉ läꜙjëꜙ beꜘ kihꜗ, heˉ chaˉ chaˉmiihˉ kiyhꜗ,
heˉ kyʉʉyh˜ gaꜙläꜙjëꜙ baˊ, heˉ chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kiyhꜗ,
heˉ läꜙga̱hꜙ jnihꜘ, heˉ jmeenˊ jʉʉhˉ kiyhꜗ, hiꜙ heˉ häˊ jneˊ kiyhˈ.
13 Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙnuunꜗ kihꜗ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ hi̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Dio, läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ laˉ, hiꜙ nehꜙ gaˊ kihˈ hwaꜗ laˉ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nehꜙ jmɨˉñeehꜚ hiꜙ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ nëˊ kihˈ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ maˊ jähꜘ:
Waˊ hänˊ kihˈ hi̱ˉ gyaꜗ jmeeꜙ hihꜙ nëˊ hmaˉsii˜, waˊ hänˊ kihˈ Borrego mähꜗ, waˊ ga̱hꜙ jnihꜘ,
waˊ jmeenˊ jʉʉhˉ kiyhꜗ hiꜙ waˊ chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kiyhꜗ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ.
14 Läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ maˊ jähꜘ:
—Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.
Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ gyiiꜘkye̱e̱ꜘ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ gaꜙju̱u̱hꜗ jnëyˊ, gaꜙjyooyꜗ lleyˊ läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ jʉʉhˉ kihꜗ Dio.