10
Ja̱a̱ˉ ángel kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ libro pihˈ
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ jñahꜘ ángel hi̱ˉ be̱e̱ꜘ jwërte hi̱ˉ gaꜙjña̱a̱ꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ naˉlä̱ä̱ˉ jniiꜘ, maˊ jnä̱ä̱ꜘ mɨɨhˉ ku̱u̱ˊ gyʉʉhˈ lleyˊ. Moˉnëyˊ maˊ jnäꜘ läꜙ jnäꜘ hyooˉ, hiꜙ läꜙ kyooˉ tɨɨyˊ maˊ laˈ läꜙko̱o̱ˉ jeˉ heˉ chihꜗ ko̱ˉdsooꜘ. Maˊ häˊ jaˊgooyˉ ko̱o̱ˉ jeˉ pihˈ naˉnaˊ. Mahꜗ gaꜙchiyhꜘ tɨɨyˊ raˉllu̱u̱ꜗ nëˊ jmɨˉñeehꜚ, hiꜙ tɨɨyˊ raˉkë̱hˈ gaꜙchiyhꜘ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙhlëëyhꜘ ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ hooh˜ león maˊ miˉga̱a̱yꜗ. Läꜙ maˊ gaꜙhlëëyhꜘ ja̱ˉ, gaꜙngëëhˉ kiyhꜗ gye̱e̱ꜗ ñihꜗ. Maˊ gaꜙngëëhˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ gye̱e̱ꜗ ñihꜗ heꜘ, ngooꜗ gaˊ jnäꜘ maˊ sɨɨnˋ, maˊ gaꜙnuunꜗ gaꜙhlëëhꜘ gyʉʉhˈ, gaꜙsɨɨhꜙ jnäꜘ:
—Hmäˊ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ maˉhlëëhꜘ ñihꜗ naˉ, toꜙ yaꜙsɨɨˉ.
Hi̱hꜗ ángel hi̱ˉ gaꜙjë̱ë̱nꜙ hi̱ˉ chihꜗ ko̱o̱ˉ tɨɨˊ nëˊ jmɨˉñeehꜚ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ tɨɨyˊ hwaˈ ki̱i̱ꜙ heꜘ, gaꜙchooyꜘ gooyˉ taꜙ gyʉʉhˈ. Mahꜗ gaꜙtä̱ä̱yˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ, heꜘ baˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ jnäꜘ nëˊ kihˈ, heꜘ baˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hwaꜗ, kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ nëˊ kihˈ, hiꜙ heꜘ baˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ jmɨˉñeehꜚ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ kihꜗ. Gaꜙtä̱ä̱yˉ hi̱ˉ heꜘ gaꜙjäyhꜘ:
—Moꜙsoꜙ läꜙhɨɨˊ gaˊ chaˉmiihˉ jmɨɨˊ. Jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ jʉʉˈ jeeˊ gaꜙtëꜘ gye̱e̱ꜗ ángel heꜘ luuꜘ hooˊ kihˈ, läꜙjëꜙ heˉ naˉhmääˊ kihˈ Dio läꜙteꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Dio sɨɨhꜙ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kiyhꜗ lloꜘjooꜗ —gaꜙjähꜘ ángel heꜘ.
Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙnuunꜗ gaꜙhlëëhꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, gaꜙjähꜘ:
—Gwaˉ goˉkye̱ˉ jeˉ pihˈ naˉnaˊ heˉ häˊ jaˊgooˉ ángel hi̱ˉ chihꜗ tɨɨˊ nëˊ jmɨˉñeehꜚ kya̱a̱hˊ nëˊ hwaˈ ooꜙ.
Heˉja̱ˉ ñeenˊ jeeˊ maˊ chehˈ ángel mahꜗ gaꜙngɨɨnˋ jeˉ pihˈ ja̱ˉ. Mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ:
—Heeꜚ laˉ, kuhꜗ. Heˉ laˉ jmeeꜗ läꜙllihꜗ tuˉjla̱hˊ, pero nehꜙ toˉhoohˊ läꜙøøꜘ, läꜙko̱o̱ˉ øøꜘ jmɨhˈ tahꜗ.
10 Ja̱ˉgaˊ gaꜙka̱nꜗ jeˉ pihˈ heˉ maˊ cho̱o̱hˉ ángel mahꜗ gaꜙkuhnꜗ. Gaꜙläꜙøøꜘ nehꜙ toˉhoonꜙ läꜙko̱o̱ˉ øøꜘ jmɨhˈ tahꜗ. Maˉlaꜙ maˉkuhnꜗ gaꜙläꜙllihꜗ tuˉjla̱nꜙ. 11 Ja̱ˉgaˊ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ kaˉlähꜘ:
—Jmeeꜙ biiꜗ miˊjnäähꜗ juuˈ kinꜙ kaˉlähꜘ kihꜗ chaˉmiihˉ jeeˊ jwɨɨˉ, hiꜙ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ, hiꜙ kihꜗ hi̱ˉ hlëëhꜙ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ, hiꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉtaˊ ka̱a̱hˊ.