9
Maˊ gaꜙjʉʉꜘ jeeˊ gaꜙtëꜘ hña̱a̱ꜘ ángel luuꜘ hooˊ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ ja̱a̱ˉ nʉʉꜘ gaꜙta̱hꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ. Gaꜙhyoyhꜗ jo̱ˉñeˈ kihꜗ tooˉ ñiihˊ heˉ dsoo˜ läꜙ gaꜙtëꜘ chaˊjeˉ. Maˊ gaꜙnäyꜗ tooˉ ñiihˊ ja̱ˉ, gaꜙsooˉ chaˉmiihˉ ñeˊ, läꜙko̱o̱ˉ ñeˊ kihˈ ko̱o̱ˉ hwɨ̱ɨ̱ˊ jʉʉhˉ. Gaꜙka̱hˈ ñeˊ kya̱a̱hˊ lleꜘ mahꜗ gaꜙjlëꜗ nëˊ hyooˉ, heˉ gaꜙjmeeꜘ ñeˊ heˉ gaꜙsooˉ nehꜙ tooˉ ñiihˊ ja̱ˉ. Jeeˊ ñeˊ ja̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ i̱i̱hˉ hi̱ˉ gaꜙsaˊ gaꜙjñeeꜘ taꜙ nëˊ hwaˈ. Gaꜙhyoyhꜗ beꜘ jmeeyꜗ dsooˊ läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ chaˊhneꜗ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ laˉ. Gaꜙlaꜗ madaꜚ kiyhꜗ, mahꜗ saꜙ jmeeyꜗ dsooˊ kihˈ nuuˉ heˉ dsaˉhyaꜙ hwaꜗ, niꜙ ko̱o̱ˉ gaˊ heˉ eehˉ, niꜙ kihꜗ niꜙ ko̱o̱ˉ chaahˈ hmaˉ. Maꜙlaꜙ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ laꜗ lii˜ moˉkyeꜗ ka̱a̱h˜ Dio, kihꜗ hi̱ˉ heꜘ baˊ jmeeyˈ dsooˊ. Pero saꜙ gaꜙhyoyhꜗ jwëˈ mahꜗ jngëëyhꜗ, ko̱o̱ˉ heeyhꜗ wɨɨꜘ baˊ ko̱o̱ˉ hña̱a̱ꜘ sɨhˉ. Jeeˊ jmeeꜙ dsooˊ i̱i̱hˉ heꜘ, jëë˜ dsaˉ wɨɨꜘ läꜙko̱o̱ˉ jëë˜ dsaˉ wɨɨꜘ jeeˊ jmeeꜙ dsooˊ chaˊhneꜗ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Jmɨɨˊ ja̱ˉ hnoohꜙ dsaˉ haˉ läꜙ jeeˊ ju̱u̱yꜘ pero moꜙsoꜙ jnøøyhꜙ heˉ kya̱a̱hˊ ju̱u̱yꜘ. Maꜙkeꜙ läꜙhnøøyꜗ jngëëyhꜗ hñiiyꜘ, moꜙsoꜙ ju̱u̱yꜘ.
I̱i̱hˉ heꜘ maˊ jnä̱ä̱ꜘ läꜙ jnä̱ä̱ꜘ kyaˊjɨɨhˊ hi̱ˉ maˉnaˊllu̱u̱ˋ dsaˉnääꜗ jeeˊ hniiˉ. Kaˊlleyˊ maˊ chooꜗ heˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ coron heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ. Moˉnëyˊ maˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ moˉnëˊ dsaˉ. Jñuˉ lleyˊ maˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ jñuˉ lleˊ dsaˉmëꜘ. Chaˉja̱yˊ maˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ chaˉja̱ˊ león. Naˉlä̱ä̱yˉ kya̱a̱hˊ ñeˈ jmahꜗ, hiꜙ saˊkyooyꜘ maˊ nʉʉhꜘ läꜙko̱o̱ˉ jeeˊ ngëꜙ chaˉmiihˉ carret heˉ cheehˉ kyaˊjɨɨhˊ hi̱ˉ hli̱i̱ꜙ jeeˊ gaꜙnääˊ jeeˊ hniiˉ. 10 Naˊku̱u̱yꜘ maˊ chooꜗ hmaˉkuuˊ läꜙ chooˈ naˊku̱u̱ꜘ chaˊhneꜗ. Kya̱a̱hˊ naˊku̱u̱yꜘ ja̱ˉ, gaꜙjmeeyꜘ dsooˊ kihꜗ dsaˉ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙtëꜘ hña̱a̱ꜘ sɨhˉ. 11 Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ i̱i̱hˉ heꜘ maˊ la̱a̱ˈ ángel kya̱a̱ꜗ tooˉ ñiihˊ ja̱ˉ. Kya̱a̱hˊ juuˈ hebreo che̱e̱yˉ Abadón, hiꜙ kya̱a̱hˊ juuˈ griego che̱e̱yˉ Apolión. (Jmɨɨˉ kiyhꜗ hnøøꜗ jähꜙ: hi̱ˉ he̱e̱˜ dsaˉ.)
12 Gaꜙngëëꜘ toˉnëˊ heˉ wɨɨꜘ ja̱ˉ. Hiꜙ gaꜙjä̱ꜘ gaˊ to̱ˈ heˉ wɨɨꜘ heˉ ja̱ˉgaˊ gaꜙjëënꜗ.
13 Maˊ gaꜙjʉʉꜘ jeeˊ gaꜙtëꜘ jñeeꜘ ángel luuꜘ hooˊ kihˈ, gaꜙnuunꜗ gaꜙhlëëhꜘ jeeˊ kihˈ läꜙjëꜙ kye̱ꜘ jøøˈ kihꜗ naˊhyooꜘ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ heˉ maˊ chihˈ chaˊnëˊ Dio. 14 Gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ jeeˊ gaꜙtëꜘ jñeeꜘ ángel hi̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ luuꜘ hooˊ heꜘ, gaꜙsɨɨyhꜙ:
—Che̱e̱hˋ läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ ángele hi̱ˉ naˉhñuuhˊ chaˊjmɨɨˉ jʉʉhˉ heˉ che̱e̱ˉ Eufrate.
15 Hiꜙ gaꜙche̱e̱yhˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ ángele heꜘ hi̱ˉ maˉnaˊllu̱u̱ˋ kihˈ hor˜ ja̱ˉ, jmɨɨˊ ja̱ˉ, sɨhˉ ja̱ˉ, ji̱ˉñeˉ ja̱ˉ mahꜗ jngëëyhꜗ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 16 Gaꜙtë̱ë̱nꜘ gaꜙnuunꜗ maˊ te̱e̱ˈ to̱ꜗ hña̱ˉla̱a̱ꜘ millón hløøꜘ hi̱ˉ maˊ dsë̱ë̱˜ kyaˊjɨɨhˊ.
17 Läꜙlaˉ gaꜙläꜙjnäꜘ kinꜙ maˊ gaꜙjë̱ë̱nꜙ kyaˊjɨɨhˊ heꜘ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ dsë̱ë̱y˜ heꜘ, maˊ naˉløøˉ moˉdsëyꜗ ñeˈ gyʉ̱ʉ̱ꜘ, kya̱a̱hˊ heˉ eehˉ, hiꜙ heˉ nøøꜘ kaˉlähꜘ. Lleˊ kyaˊjɨɨhˊ heꜘ maˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ lleˊ león. Hiꜙ maˊ hwëëˉ toˉhooyˊ jeˉ, ñeˊ, hiꜙ azufre. 18 Gaꜙtëꜘ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙju̱u̱ꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ hnëˉ nëëˈ heˉ wɨɨꜘ heˉ maˊ hwëëˉ hooˊ kyaˊjɨɨhˊ heꜘ, heˉ maˊ laˈ jeˉ, ñeˊ, hiꜙ azufre. 19 Jëëhꜘ, maˊ kye̱ˉ chaˉmiihˉ beꜘ hooˊ kyaˊjɨɨhˊ heꜘ kya̱a̱hˊ ku̱u̱yꜘ kaˉlähꜘ. Ku̱u̱yꜘ ja̱ˉ maˊ laˈ läꜙ la̱a̱ꜗ mɨɨhˉ. Maˊ lleˋ lleyˊ heˉ kya̱a̱hˊ maˊ jmeeyꜙ dsooˊ.
20 Dsaˉ hi̱ˉ saꜙ gaꜙju̱u̱ꜗ kya̱a̱hˊ heˉ wɨɨꜘ ja̱ˉ, niꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ gaꜙläꜙdsa̱a̱˜ dsëyꜗ heˉ maˊ jmeeyꜙ jʉʉhˉ kihꜗ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ gooyˉ. Saꜙ gaꜙtʉyꜗ heˉ maˊ jmä̱ä̱y˜ jø̱ø̱hˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ jmɨˉlleꜘ hlë̱ë̱hˈ, hiꜙ kihꜗ läꜙjëꜙ he̱e̱hꜚ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ, kya̱a̱hˊ kuuˊ tøøˉ, kya̱a̱hˊ ñeˈ hwehˉ, kya̱a̱hˊ ku̱u̱ˊ, hiꜙ kya̱a̱hˊ hmaˉ kaˉlähꜘ. Läꜙjëꜙ he̱e̱hꜚ ja̱ˉ saꜙ jëë˜, saꜙ nuuˉ, hiꜙ niꜙ saꜙ ngëꜙ. 21 Hiꜙ niꜙ saꜙ gaꜙläꜙdsa̱a̱˜ dsëyꜗ heˉ maˊ jngëëyhꜙ dsaˉ, heˉ maˊ jmeeyꜙ jiˉnahˊ, heˉ maˊ ka̱a̱yh˜ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, hiꜙ heˉ maˊ hë̱ë̱yˉ.