8
Gaꜙji̱i̱yꜗ jeeˊ gaꜙtëꜘ gyiiꜗ heˉ naˉgyo̱hꜘ ja̱ˉ
Maˊ gaꜙji̱i̱yꜗ jeeˊ gaꜙtëꜘ gyiiꜗ heˉ naˉgyo̱hꜘ ja̱ˉ, gaꜙkëꜘ tiˊsɨ̱hꜘ goˉteˈ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, yaˉjä̱hꜙ ko̱o̱ˉ jwooˈ hor˜. Gaꜙjë̱ë̱nꜙ gye̱e̱ꜗ ángele hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ chaˊnëˊ Dio. Gaꜙhyoyhꜗ gyiiꜗ luuꜘ hooˊ. Ja̱ˉgaˊ jaˈ jñahꜘ gaˊ ángel, gaꜙnooyˉ chaˊnëˊ naˊhyooꜘ. Maˊ cho̱o̱yhˉ ñeˈ heˉ kooˉ waˊchu̱ˉ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ. Gaꜙhyoyhꜗ chaˉmiihˉ waˊchu̱ˉ mahꜗ gaꜙjë̱yꜘ nëˊ naˊhyooꜘ heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ heˉ chihꜗ chaˊnëˊ jeeˊ gyaˈ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ. Kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ, kwaꜙ beꜘ kihꜗ juuˈ heˉ ngɨɨꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉjngëëˈ. Läꜙ maˉcho̱o̱hˉ ja̱ˉ ángel ñeˈ chu̱ˉ, gaꜙsooˉ ñeˊ chu̱ˉ chaˊnëˊ Dio ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jwohˈ kihꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ. Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙka̱yꜗ ñeˈ jeeˊ maˊ kooˉ waˊchu̱ˉ, mahꜗ gaꜙka̱yꜗ jeˉ heˉ naˉcha̱hꜘ kihꜗ naˊhyooꜘ ja̱ˉ, gaꜙjwäyꜗ taꜙ hwaꜗ. Kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ gaꜙnɨɨˉ, gaꜙjmeeꜘ gooˉ, gaꜙjmeeꜘ jeꜚñihꜗ hiꜙ gaꜙjehꜗ wɨɨꜘ jwërte hwaꜗ.
Gaꜙjʉʉꜘ gye̱e̱ꜗ ángele luuꜘ hooˊ kihˈ
Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele hi̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ läꜙjëꜙ gyiiꜗ luuꜘ hooˊ gaꜙllaꜙlleyꜗ hooyˊ mahꜗ jʉʉyꜗ.
Maˊ gaꜙjʉʉꜘ toˉnëˊ ángel luuꜘ hooˊ ja̱ˉ, gaꜙsa̱a̱ꜗ gaꜙja̱a̱ꜗ mɨˈdsëꜗ kya̱a̱hˊ jeˉ taꜙ hwaꜗ, naˉka̱a̱h˜ naˉgwë̱ë̱h˜ kya̱a̱hˊ jmaˉ. Laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ chaahˈ hmaˉ gaꜙkooꜘ hiꜙ gaꜙkooꜘ läꜙjëꜙ nuuˉ eehˉ.
Maˊ gaꜙjʉʉꜘ jeeˊ gaꜙtëꜘ u̱u̱ꜗ ángel luuꜘ hooˊ ja̱ˉ, läꜙko̱o̱ˉ mohꜘ jʉʉhˉ laꜗ jeˉ heˉ gaꜙhlaꜗ nëˊ jmɨˉñeehꜚ. Laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ jmɨˉñeehꜚ gaꜙlɨɨꜗ jmaˉ. Laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ chaˊjmɨˉñeehꜚ gaꜙju̱u̱ꜗ, hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ läꜙjëꜙ barco gaꜙhe̱e̱ꜗ goˉte˜.
10 Maˊ gaꜙjʉʉꜘ jeeˊ gaꜙtëꜘ u̱u̱ˉ ángel luuꜘ hooˊ kihˈ, gaꜙta̱hꜘ gyʉʉhˈ ja̱a̱ˉ nʉʉꜘ jø̱ø̱hˈ naˉcha̱hꜘ jeˉ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ hmaˉ lleˋ jeˉ. Gaꜙta̱yhꜘ nëˊ kihˈ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ jmɨˉjʉʉhˉ hiꜙ gaꜙllooꜗ läꜙ gaꜙtëꜘ jeeˊ hyaˉ jmɨɨˉ gwaˉ. 11 Nʉʉꜘ heꜘ che̱e̱ˉ Llihꜗ. Laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ jmɨɨˉ gaꜙläꜙllihꜗ. Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙju̱u̱ꜗ kihꜗ heˉ gaꜙhɨ̱yhꜗ jmɨɨˉ llihꜗ ja̱ˉ.
12 Maˊ gaꜙjʉʉꜘ jeeˊ gaꜙtëꜘ kye̱e̱ꜘ ángel heꜘ, gaꜙhe̱e̱ꜗ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ hyooˉ, ja̱ˉbaˊ ko̱ˉja̱ˉ gaꜙhe̱e̱ꜗ nëˊ sɨhˉ, hiꜙ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ nʉʉꜘ gaꜙhe̱e̱ꜗ kaˉlähꜘ. Heˉja̱ˉ gaꜙlaꜗ naˉho̱o̱ˉ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ. Kihꜗ heˉja̱ˉ, läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ moꜙsoꜙ gaꜙläꜙjnäꜘ laꜚ gaˊ ko̱o̱ˉ kiihˋ kihˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. 13 Hiꜙ gaꜙjëënꜗ, mahꜗ gaꜙnuunꜗ hë̱ë̱ꜙ ja̱a̱ˉ ángel to̱ꜗdsaahˋ kihˈ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, maˊ hlëëyhꜙ kya̱a̱hˊ beꜘ, maˊ jäyhꜘ:
—Jwɨɨ˜, jwɨɨ˜, jwɨɨ˜ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ laˉ. Jëëhꜘ tä̱ä̱hˊ gaˊ u̱u̱ˉ ángele hi̱ˉ ja̱ˉgaˊ jʉʉˈ luuꜘ hooˊ kihˈ.