15
Gye̱e̱ꜗ ángele kya̱a̱hˊ gyiiˈ lliꜘwɨɨꜘ
Gaꜙjëënꜗ jyohꜘ kaˉlähꜘ ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙläꜙdsa̱a̱˜ dsënꜙ. Gaꜙjë̱ë̱nꜙ gye̱e̱ꜗ ángele hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ gyiiꜗ nëëˈ heˉ wɨɨꜘ heˉ jäꜙ kya̱a̱hˊ jeeˊ lla̱a̱ꜙ goˉte˜. Jëëhꜘ kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ, lla̱a̱ꜙ heˉ yaˉjë̱ë̱ˈ dsëꜗ Dio. Hiꜙ gaꜙjëënꜗ kaˉlähꜘ heˉ maˊ naˉjaaꜘ heˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ huˉ heˉ jë̱ë̱ˉ, heˉ jʉʉhˉ läꜙko̱o̱ˉ jmɨˉñeehꜚ, naˉka̱a̱h˜ kya̱a̱hˊ jeˉ. Nëˊ ja̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ hi̱ˉ gaꜙlɨhꜗ gaꜙte̱e̱ꜗ kya̱a̱hˊ jahꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ naˊhøøꜘ heꜘ kya̱a̱hˊ he̱e̱hꜚ kiyhꜗ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ gaꜙkwa̱a̱ꜗ hñiiꜘ maˊ le̱e̱ꜘ lii˜ niꜙ saꜙ gaꜙka̱yꜗ hwëhꜘ läꜙ che̱e̱ˉ jahꜘ heꜘ. Maˊ cho̱o̱yhˉ tu̱ˉ heˉ chooˈ chaˉmiihˉ sɨˊñeꜗ heˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio. Maˊ häyꜙ su̱ꜚ heˉ maˊ häꜙ Moisé hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ Dio, hiꜙ maˊ häyꜙ su̱ꜚ heˉ maˊ häꜙ Borrego mähꜗ, maˊ jäyhꜘ:
Peerꜙ jʉhˉga̱a̱ˉ laꜗ läꜙjëꜙ heˉ maˉjmeehˊ,
hneˉ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ chaˉ gaꜙläꜙjëꜙ beꜘ kihꜗ.
Dsooꜘ baˊ, lluꜗ laꜗ jwëˈ kyahꜗ, hneˉ Dsaˉtaˊ jø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ.
Läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ dsaˉ ga̱hꜙ hneˉ Dio.
Läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ dsaˉ jmeeꜗ jʉʉhˉ jmɨɨˉ kyahꜗ.
Ja̱a̱ˉ hneˉ baˊ hi̱ˉ naˉjngëëˈ.
Heˉja̱ˉ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ, yaˉnääyꜘ mahꜗ jmeeyꜗ jʉʉhˉ kyahꜗ.
Jëëhꜘ, maˉläˉjnäꜘ baˊ heˉ maˉløøhˋ llahˉ taˊ.
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjëënꜗ naˉnaˊ gwahꜙ heˉ chihꜗ gyʉʉhˈ, ja̱ˉbaˊ gwahꜙ heˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio kihꜗ Moisé. Nehꜙ gwahꜙ ja̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ gye̱e̱ꜗ ángele hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ läꜙjëꜙ gyiiꜗ nëëˈ heˉ wɨɨꜘ. Maˊ kye̱yhˊ hmɨɨhˉ heˉ che̱e̱ˉ lino heˉ naˉjngɨɨˈ, heˉ laꜗ jihˈgye̱hꜗ. Hiꜙ naˉhñʉʉꜚ moˉdsëyꜗ kya̱a̱hˊ hmɨɨhˉ heˉ maˊ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ. Ja̱a̱ˉ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ gaꜙkwëëhꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ gye̱e̱ꜗ ángele heꜘ maꜙ ko̱o̱ˉ kyaahˊ heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ heˉ naˉka̱hˈ läꜙjëꜙ heˉ wɨɨꜘ heˉ naꜗ gaˊ che̱e̱ˈ Dio hi̱ˉ cha̱a̱ˉ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Gaꜙka̱hˈ nehꜙ gwahꜙ chaˉmiihˉ ñeˊ, kihꜗ heˉ la̱a̱ꜗ jø̱ø̱hˈ Dio hi̱ˉ chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ. Niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ maˉleꜘ maˊ dsaˉta̱a̱hˋ nehꜙ gwahꜙ ja̱ˉ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ gaˊ maˉläˉteꜗ läꜙjëꜙ gyiiꜗ heˉ wɨɨꜘ heˉ kye̱ˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ gye̱e̱ꜗ ángele heꜘ.