24
Yai ori Firikisi yaromi furo Pauro ka kori di teinga kam i fimie
Ena aro kakom okonom koro muruwo goungoro Yai Gumam fi mun ei teinga yai ori i kam Anania te Yura ari mokoinga yokamai te ka kori di towangua yai ta i kam Tetarusa yokamai fu Sisaria tei fure ena gaman yai ori moingui tei fure Pauro ka kori di towainga mapunom di teingoro ena yai ori Pauro uwom boingoro ungoro Tetarusa ka kori epe Pauro di tome, “Yai ori Firikisi yo, ne nonon kiapanom moinga no kura boikere te nokapu wom moipune. Te ne ‘No mapunom ta benapune,’ di fire imari de norengere ena no manom sinom nokapu dume. Ena iran no yokamai ‘Ne taikan muruwo nokapu no yokamai muruwo de norene,’ di fire no nomanenom mun ori wom fi eropunie. Ena na ka arari duwaika ne niki de fire na kanam fikenanie. Iran na ka gurom towane duwaika ne firo! No yokamai kanopunga yaromi tai munmane niki dongua bemie. Yaromi man man muruwo fure Yura ari moingi tei fure kianom fai erome. Te ari yai opai furo Nasareti yai kam mapunom dungua dourom boinga yokamai ‘Yaromi yai ori moime,’ di fimba yaromi te ari yokamai gere ari nomanenom bei du di ereime.* Ap 17:6 Te yaromi ama ‘Na fure fi mun ei teinga iki bei niki de towaiye,’ diro fumba no yokamai yaromi okom akopune. Ena ‘Nonon ka di guwo dungua dourom boipunga i firo yaromi ka kori di towapune,’ di fipunba * Ap 21:28-30 kiminem kiapanom yai ori Lisia uro yoporam boi norero yaromi akire furo ena ka epe di norome, ‘Ne yokamai yaromi ka kori di towainga fu ne gumanumdi fure ka kori di towaimie,’ epe di norome. Ena iran ne no ka kori bei topungairai yaromi mina wako towanga yaromi ka duwangoro ne firanga no ka kori bei topunga mapunom i epemere dume,” Tetarusa yaromi epe dungoro te Yura ari yokamai ama Pauro kura kam di teime, “Tetarusa yaromi kam muruwo i kawom dume,” epe di teime.
10 Ena gaman yai ori moiro Pauro ka duwaro bengua okom i din boingoro ena Pauro ka mokom bairo epe dume, “Na kanika non iki munmane kakom ne akai ori tawa kiapam bene. Ena iran na ka mokom bairo ne di erowaika na denam minam mun fiye. 11 Na koma ‘Yerusarem fure Yai Gumam kam akire di towaiye,’ diro fuiye. Ena epena aro kakom okonom koro koro muruwo te kaunom surai mora goume. Na epe beika ne ari yokamai mina wako erere firane.* Ap 21:17 12 Te na fu Yura ari fi mun ei teinga iki fure ari kura kam di ereika bo na fu Yura ari ka nuwi si ereinga iki ikai fure ari kianom bei ereika bo na fu iki birom ori koro koro fure ari nomanenom bei du di ereika bo tarom i epe beika Yura ari yokamai nakankeime. 13 Ena yokamai na ka kori bei narowainga yokamai ‘Tarom i kawom dume,’ imari dere dikenaime. 14 Dikenaimba na ka ne di erowaika firo! Yesu yaromi konom ari yai opai opom di erongua yokamai ‘Kon i kasu dume,’ dimba na konom i dourom boiro no Yura ari awanoma Yai Gumanom kam akire di teiye. Te na Mose ka di guwo dungua te ka mapunom ari ka boinga ama fi kun daiye.* Ap 26:22 15 Te yokamai ‘Yai Gumam ari goinga winom yaunangoro tokoi arere yokori moraime—ari nokapu moinga te ari niki deinga,’ di fingamere na ama epe di fiye.* Yo 5:28-29 16 Ena iran na Yai Gumam okom muromdi moiro te ari yai opai okonom muromdi ama moiro ‘Na gai goikenaiye,’ dire kakom kakom tai nokapu beiye.* Ap 23:1
17 Ena non iki kakom suwo koropane na Yerusarem kiye. Te okome na arinama meina erowaro beika te na Yai Gumam fi mun ei towaro beika inako dero Yerusarem tei wiye.* Ro 15:25-26; Gar 2:10 18 Te ‘Na nomanenam nokapu duwame,’ diro na ganam bi sire Yura ari fi mun ei teinga iki ikai tei moikoro yokamai nakanime. Te ari munmane te na gere moikepune. Te gure gewo ama fuka dikemba * Ap 21:26-27 19 Yura ari suwo koropane Eisia man tei kei fainga yokamai ure moime. Yokama ka kori na di narowainga yokamai ne moingi tei unaimba epena kuime. 20 Bore na kaunsel kuku boinga akaiyom tei arere moika ari yokamai tawa moinga na tai bei niki deika ne di erowaimie. 21 Te yokamai ka towane epe duwaime, ‘Na yokamai moingi suna tei arere moiro ka epe beiro ori wom diye, “ ‘Ari yai opai goinga tokoi arowaimie,’ epe di fika yokamai ka kori di narowaimie,” epe beiro ori wom diye,’ yokamai epe dime,” Pauro ka epe di goume.* Ap 23:6
22 Ena yai ori Firikisi yaromi Yesu konom ari yai opai opom di erongua mapunom suwo finga “Ya, epena kakom ka i mora goume. Okome kiminem kiapanom yai ori Lisia unangua na ne yokamai ka kori dinga fi gounaiye” epe dire * Ap 23:26 23 ena kiminem yai ori ka epe di tome, “Ne Pauro kiapam beyo! Te ne yaromi kiapam benba epena kakom ne yaromi okom kauwom kan koikeo! Yaromi ari yokoi ei nongua yokamai taikan akire di towainga ne ‘Mane,’ di erekeo!” epe di tome.* Ap 27:3; 28:16, 30
Yai ori Firikisi te efem biyai Dusira furo Pauro ka dungua fipire
24 Ena aro kakom suwo fungoro Firikisi te efem biyai Dusira gere ama wipire. Oparomi Yura opai moime. Ena Firikisi Pauro uwom boingoro Pauro uro Kirisito Yesu fi ki si tongua kam di erongoro surai fipire. 25 Te Pauro kam epe dungua ari yai opai yo tere morainga kam te ari yai opai kuianom boingua “Nemane,” diro morainga kam te okome Yai Gumam nonon ipu si norowangua kam epe dungoro ena Firikisi kuri firo “Mora! Epena ne fo! Kipin ta ne unum boraiye,” epe di tome. 26 Te yaromi “Pauro ‘Na mena naye,’ diro kongo narowame,” di fire kakom kakom Pauro uwom boingoro ungoro yai surai di ipo ka depire.
27 Ena non iki surai fungoro Posia Fetasi yaromi fu Firikisi moingui tei ure ena Firikisi kokonanom imba Firikisi “Yura ari denom minom mun fi narowaime,” diro Pauro kan iki moingua kan dere fume.* Ap 25:9

*24:5: Ap 17:6

*24:6: Ap 21:28-30

*24:11: Ap 21:17

*24:14: Ap 26:22

*24:15: Yo 5:28-29

*24:16: Ap 23:1

*24:17: Ro 15:25-26; Gar 2:10

*24:18: Ap 21:26-27

*24:21: Ap 23:6

*24:22: Ap 23:26

*24:23: Ap 27:3; 28:16, 30

*24:27: Ap 25:9