25
Yai ori Fetasi yaromi furo Pauro ka kori di teinga kam i fimie
Ena Fetasi yaromi Sisaria tei fure yaromi aro kakom suraiye tei moingua dere fu Yerusarem fure tei moingoro ena Yura fi mun ei teinga ari ori te ari mokoinga yokamai ama u Fetasi moingui tei ure Pauro ka kori di towainga mapunom di teime.* Ap 24:1; 25:15 Di tere ena ka ta yoporam boiro di teime, “No yokamai mun firaro bepunga ne Pauro uwom boingoro Yerusarem uname,” epe dime. Yokama kon bakom bei kou fairo Pauro si goraro beinga ena ka epe dime.* Ap 23:15 Ena Fetasi ka mokom bairo “Pauro yaromi kan iki Sisaria tei moingoro kakom gawo toka gounangoro na fu Sisaria naiye. Epe iran ne arinom mokoinga yokamai na naiki tei ama naimie. Te yokamai di firainga yaromi tai ta gere tongoro yokamai ka kori bei towaimie,” epe di erome.
Ena Fetasi yokamai moingi tei moiro ena aro kakom okonom koro muruwo te koro suraiye boro okonom koro koro muruwo mora goungoro yaromi dere fu Sisaria tei fume. Ena kamun takongoro yaromi ka kori iki tei fure “Ka kori firaiye,” diro ame dere “Pauro akire wiyo!” di erongoro Pauro mora ungoro ena Yura ari Yerusarem ma dero winga yokamai Pauro waiyapo de suna dere ka kori ori wom bei teimba yokamai kanom mukom faikemie.* Ap 24:5-6, 13 Ena Pauro ka mokom bairo epe di erome, “Na furo nonon Yura ari ka di guwo dupunga bo te nonon Yura ari fi mun ei topunga ikinom bo te Roma yai ori Sisa bei niki dekeiye,” epe dume.* Ap 24:27
Ena Yura ari denom minom mun fi towaro beinga Fetasi bei moiro Pauro “Ya, yokamai ka kori ne bei ereinga no yokamai dere fu Yerusarem fure ka kori fi gounapuno?” di tongoro 10 Pauro “No yokamai Roma yai ori Sisa ka kori finga ikom tawa moipunga iran yokamai na ka korinam firainga i faimie. Te ne mora kaninga na Yura ari bei niki de erekeiye. 11 Te na tai ta bei niki ori wom dowaika ari yokamai nai goraingai faimie. I faimba ari yokamai ka kori bei nareinga i kawom faikenangua ena ne bei moiro ari yokamai okonomdi tei na ei narowanga faikemie. Ena iran Roma yai ori Sisa na ka korinam firaro bengua na ka diye,” epe dungoro 12 ena koma Fetasi te ariyoma kuku boinga yokamai di ipo ka dere ena Fetasi ka mokom bairo “Ne ‘Roma yai ori Sisa na ka korinam firame,’ dinga iran ne fu yai ori Sisa moingui tei nanie,” epe dume.
Man sinom ta kiapam yai Akipa yaromi ungoro yai ori Fetasi bei moiro Pauro kam mina wako di tome
13 Ena aro kakom suwo mora fungoro yai ori Akipa te kepom i kam Benisi surai u Sisaria tei uro Fetasi “ ‘Ne ari kiapanom bei erongua no surai mun fipuiye,’ duwapuiye,” diro wipire. 14 Surai kakom munmane Sisaria tei moipika ena Fetasi Pauro kam wayom yai ori i di ipo ka depire. Fetasi ka epe dume, “Ferikisi yai ta kan si tere ma dere fungoro yaromi kan iki yo moime.* Ap 24:27 15 Te koma na Yerusarem furo moikoro fi mun ei teinga ari ori te Yura ari mokoinga yokamai u na moiki tei ure yaromi ka kori bei tere ka mina epe wako naromie, ‘Ne “Yaromi tai niki dongua bemiau,” duwano?’ di nareimba 16 na ka epe mokom bairo ‘Nonon Roma ari yaromi ka kori di teinga yaromi koma yokamai gumanom kanere ka kori di teinga mapunom fire ka mokom bairo di erongoro ena okome ka kori finga yai yaromi awi mena dombo “Ne tai niki dongua benie,” dumie,’ epe di ereiye. 17 Ena Yura ari yokamai na tawa uka ama winga yokamai yo moikeimba kamun takongua na fu ka kori finga ikom fure yaromi uwom boiye. 18 Na epe di fika yokamai yaromi tai niki ori wom bengua imari dowaimba yokamai arere ka epe dikeime. 19 Tamanume. Yokamai nenen mapunom beinga te yai Yesu goimba Pauro ‘Yaromi arere yokori moimie,’ epe dungua i kura kam di tere ka epe gurom towane dime.* Ap 18:15; 23:29 20 Yokamai epe dingoro ena ka kori mapunom firaika na nomanenam unanan fungua iran yaromi ka mina wako teiye, ‘Yokamai ka kori ne di ereinga nonon Yerusarem fure ka kori muruwo fi gounapuno?’ di teikoro * Ap 25:9 21 ena Pauro ‘Yai ori Sisa na ka korinam firaro bengoro na kan iki moraiye,’ epe di narongoro ena na kiminem yai epe di teiye, ‘Yaromi kiapam beyo! Okome yai ori Sisa moingui tei awi dowaiye,’ epe di teiye,” Fetasi epe di tongoro * Ap 25:11-12 22 ena Akipa ka epe “Na nanan yaromi kam firaiye,” di tongoro “Ena ongo ne firanie,” di tome.
23 Ena kamun takongoro Akipa te Benisi surai eken munmane beiro u kuku boinga akaiyom ikai wipikoro te kiminem kiapanom ari ori te iki birom ori mokoinga ari ama ikai wingoro ena Fetasi “Pauro akire kua wiyo!” dungoro ari yokamai Pauro akiro wingoro * Mt 10:18; Mk 13:9 24 Fetasi ka epe dume, “Akipa yai oriyo te ne muruwo tawa moinga yokamao, na ka dika fiyo! Yaromi tawa moingua kaniyo! Yura ari muruwo Yerusarem moinga te Sisaria tawa moinga u na moiki tei ure ka kori yaromi bei tere te ka ori wom epe dime, ‘Yaromi yokori morangua i faikeme,’ dingoro * Ap 22:22; 25:2, 7 25 ena iran si gorainga mapunom wandou fuipa mapunom kankeiye. Ena yaromi ‘Yai ori Sisa na ka korinam firaro bengoro na naiye,’ dungua na yaromi ‘Awi dowaiye,’ di fiye. 26 Te na munom ganom yai orinam boi towaipa ka boraika fikeiye. Ena na munom ganom boi towaro beika na yaromi akire ne yokamai muruwo te ne yai ori Akipa moingi tei wikoro ena ne yokamai ka kori firo mapunom imari dowaingere na munom ganom bei towaiye. 27 Te na kan fainga yaromi awi yai ori Sisa moingui tei dere ka kori bei teinga mapunom imari dekenaika i faikeme,” epe dume.

*25:2: Ap 24:1; 25:15

*25:3: Ap 23:15

*25:7: Ap 24:5-6, 13

*25:8: Ap 24:27

*25:14: Ap 24:27

*25:19: Ap 18:15; 23:29

*25:20: Ap 25:9

*25:21: Ap 25:11-12

*25:23: Mt 10:18; Mk 13:9

*25:24: Ap 22:22; 25:2, 7