5
Nau djơh ta ƀon Kôrĭntô
Geh tăng lư geh nau tâm dŏng, nau khơh kler ta phung khân ay may, geh du huê bunuyh tâm dŏng đah ur mhe i bơ̆ păng nơm, jêng du ntil nau khơh kler, bol lah ta phung i mâu gĭt năl Kôranh Brah kŏ mâu geh kơt nây đŏng.* 5:1: KLê 18:7-8 Tih ma khân ay may hôm n'hi êng săk kơp êng săk khân ay may nơm blao ndjôt ma nau nsing. Mơm dâng khân ay may mâu ôh rngot rvê ma nau i nây? Jêh ri ntrŭt lơi bunuyh i jan djơh i nây lôh bơh khân ay may nơm. Bol lah săk gâp mâu gŭ ndrel khân ay may kađôi, lah ngơi ma Brah Huêng Ueh gâp tâm ban ma hôm gŭ ndrel khân ay may, jêh ri bunuyh i jan djơh i nây gâp lĕ jêh phat dôih păng, tâm ban ma gâp lĕ gŭ ndrel khân ay may ngăn.* 5:3-5: 1Kô 3:15; 11:31-32; 1Ti 1:20 Ăn khân ay may gŭ rgum băl ta rnha Brah Yêsu i Kôranh bân, nau mân gâp gŭ ndrel khân ay may, jêh ri nau dơi Brah Yêsu i Kôranh bân gŭ ndrel ta nây đŏng. Jao păng i nây ăn ma a Satăng i kôranh mpôl brah djơh, gay ma lơh hêng lơi i rnglay săk păng, yơn ma i huêng păng nây hôm geh nau rklaih ta nar Kôranh Yêsu văch tât. Khân ay may rnê êng săk khân ay may nơm ma nau i nây mâu ueh ôh. Khân ay may mâu gĭt ƀah: ‘Ndrui đê̆ dơm dơi jan rnih dâng lĕ lơ ma kuŏng!’, nau jan djơh tâm ban ma kơt nây đŏng, lah du huê jan djơh, geh đŏng ăn nau jêr ma bu êng, nđâp ma bu êng jan tâng kơt nây.* 5:6-7: Rôm 16:17; Tit 3:10-11; NNg 12:15; Yôh 1:29 Ăn khân ay may ntrŭt lơi bunuyh jan tih i nây tâm ban ma mƀăr lơi ndrui ơm, gay ma phung khân ay may jêng kloh tâm ban ma rnih mhe ma jan nŭmpăng i mâu ôh geh ndrui* 5:7: Ta nar ndrăp ma nhêt ƀŭn n'hot, phung Israel joi ndrui, ndrel ma ndơ i geh ndrui ta jay khân păng nơm mƀăr lơi, jêh ri ta nar nhêt ƀŭn n'hot, khân păng nkhât kon be biăp nđâp ma sa nŭmpăng mâu geh ndrui ăp pham nar., yorlah phung khân ay may lĕ jêng kloh tă bơh Brah Krist khât ntrŏ bân tâm ban ma kon be biăp i bu nkhât ta nar nhêt ƀŭn n'hot. Lah ndri ăn bân kah gĭt nau rklaih bân ma nau mƀăr lơi nau djơh nau mhĭk ăp ntil, tâm ban ma phung Israel kah gĭt nau rklaih khân păng bơh bri Êsip ta nau nhêt ƀŭn n'hot ma nau mƀăr lơi nŭmpăng geh ndrui, jêh ri ăn bân gŭ sŏng, geh nuih n'hâm ngơi nau ngăn dơm hŏ, jêng tâm ban phung Israel sa nŭmpăng mâu geh ndrui dơm.
Ta samƀŭt i gâp lĕ jêh njuăl ăn a khân ay may a lor nơh, gâp lĕ buay jêh khân ay may lơi ăn ôh gŭ ndrel ma bunuyh i tâm dŏng i khơh kler.* 5:9-11: Êph 5:5-7; 1Tê 5:22; 2Tê 3:6 10 Nau gâp ngơi i nây mâu di ôh ŭch lah ma dâng lĕ bunuyh i tâm dŏng ta neh ntu dja, phung i kơnh drăp ndơ hô ir, phung ntŭng bu, mâu lah phung i yơk mbah ma rup brah êng êng. Lah sŏ nau gâp buay kơt nây bŭt ta lôh bơh neh ntu dja dơm! 11 Yơn ma nau gâp ŭch ngơi i nây gâp ngơi ma bunuyh i lah êng săk păng nơm nsing ma Brah Krist, jêh ri nkhơng ma tâm dŏng khơh kler, kơnh ndơ hô ir, yơk mbah ma rup brah êng êng, rak suai bu, nhêt nhŭl blâk blek, ntŭng bu. Lah ndri bunuyh i kơt nây bol lah sông sa lơi gŭ ndrel đŏng. 12 Mâu ôh di gâp phat dôih bunuyh i mâu nsing, yorlah i nây mâu di nau jan kar gâp. Yơn ma iăt ma khân ay may phat dôih bunuyh i nsing! 13 Phung i mâu nsing nây, Kôranh Brah mra phat dôih khân păng. Yơn ma khân ay may ‘Iăt ma nglôh lơi bunuyh djơh bơh khân ay may dô’, kơt lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi.* 5:13: NVa 17:7; 19:19; 21:21; 22:21; 24:7

*5:1 5:1: KLê 18:7-8

*5:3 5:3-5: 1Kô 3:15; 11:31-32; 1Ti 1:20

*5:6 5:6-7: Rôm 16:17; Tit 3:10-11; NNg 12:15; Yôh 1:29

*5:7 5:7: Ta nar ndrăp ma nhêt ƀŭn n'hot, phung Israel joi ndrui, ndrel ma ndơ i geh ndrui ta jay khân păng nơm mƀăr lơi, jêh ri ta nar nhêt ƀŭn n'hot, khân păng nkhât kon be biăp nđâp ma sa nŭmpăng mâu geh ndrui ăp pham nar.

*5:9 5:9-11: Êph 5:5-7; 1Tê 5:22; 2Tê 3:6

*5:13 5:13: NVa 17:7; 19:19; 21:21; 22:21; 24:7