Samƀŭt
Yôhan
Nchih
Rơh 1
Nau bôk ăn bu gĭt năl lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yôhan, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 60-90. Yôhan jêng kôranh oh mon Brah Krist ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon. Ta nau ngơi Grek mâu ôh geh nchih rnha Yôhan ta samƀŭt dja, yơn ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist bơh kơi jêh bu nchih nau tâm rnglăp mhe, kơp Yôhan năk nchih, bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Êphêsô, păng njuăl samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Yêsu. Păng nchih samƀŭt Yôhan nau mhe mhan ueh đŏng, samƀŭt Yôhan rơh 2, rơh 3 ndrel ma samƀŭt Nau Tâm Mpơl đŏng.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Yôhan ŏk nchih ma nau rŏng ma bu, păng lah ăn bân gĭt n'hêl Kôranh Brah rŏng ma bân, lah bân rŏng ma Kôranh Brah, iăt ma bân rŏng ma bu êng đŏng. Păng lah Brah Yêsu jêng kon Kôranh Brah ngăn, jêh ri jêng bunuyh ngăn đŏng, păng đă njrăng ma nau bu nti nklă, păng lah đŏng, bu moh i gŭ ta Kôranh Brah, bunuyh i nây mâu hôm ôh jan tih (1Yô 3:6; 5:18), jêh ri tâm rŏng ndrăng nơm đŏng (1Yô 3:10, 14; 4:8, 20) păng nchih gay ma bân gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, bân sŏ dơn nau rêh n'ho ro (1Yô 5:13). Du trong êng i geh nau khlay hô ngăn ta samƀŭt dja jêng 1Yô 1:9 ‘Yơn ma lah bân mbơh nau tih bân nơm ma Kôranh Brah, Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih bân, n'ho ma tâm ban ma rao bân ăn jêng kloh mâu hôm geh nau djơh nau kue, yorlah Păng răp jăp, Păng sŏng, Păng jan tâng dâng lĕ nau Păng ton nơh’.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Brah Yêsu jêng nau ngơi i ăn nau rêh (1:1-4)
- Nau gŭ ta nau ang, ndrel ma nau gŭ ta nau ngo (1:5-2:29)
- Phung kon Kôranh Brah, ndrel ma kôranh i tâm rdâng đah Brah Krist (3:1-24)
- Nau i ngăn, ndrel ma bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah (4:1-6)
- Nau rŏng (4:7-21)
- Nau dơi ta nau nsing (5:1-21)
1
Brah Yêsu jêng Nau Ngơi i ăn nau rêh
Nau lĕ ơm geh bơh ntơm saơm nơh ngăn, Nau hên i kôranh oh mon lĕ say lĕ tăng jêh, Nau i nây hên mbơh nkoch ma khân ay may. Hên lĕ say Nau i nây ma măt hên nơm, hên lĕ geh pah Nau i nây ma ti hên nơm đŏng, Nau i nây jêng Brah Yêsu Krist nơm, Păng jêng Nau Ngơi i ăn nau rêh.* 1:1: Yôh 1:1-2 Păng i ăn nau rêh nây, Kôranh Brah lĕ nhhơ săk Păng ăn hên say jêh, hên dja i tơm say, ndrel ma mbơh nkoch ăn ma khân ay may Păng i jêng nau rêh n'ho ro nây. A lor nơh Păng gŭ ndrel Bơ̆ Păng nơm ta kalơ ri, jêh ri Kôranh Brah lĕ nhhơ Păng ăn hên ma say.* 1:2: Yôh 1:4, 14; 15:27 Hên mbơh nkoch ăn ma khân ay may moh ndơ i hên lĕ say lĕ tăng jêh, gay ma khân ay may lăp gŭ tâm rnglăp ndrel hên đŏng, jêh ri bân lĕ gŭ tâm rnglăp jêh ndrel Kôranh Brah Bơ̆, ndrel Brah Yêsu Krist i Kon Păng nây.* 1:3: Yôh 20:31 Jêh ri gâp nchih dâng lĕ nau i dja njuăl ăn khân ay may, gay ma bân geh nau răm maak dŭt hô.* 1:4: Yôh 15:11
Nau gŭ rêh ta nau ang
Dja jêng nau hên ntĭnh i hên lĕ tăng bơh Brah Yêsu Krist. Hên mbơh nkoch nau i nây ăn ma khân ay may tăng đŏng: Kôranh Brah jêng nau ang, mâu geh ôh nau ngo gŭ ta Păng, đê̆ mâu ơm.* 1:5: Yôh 8:12; 1Ti 6:16 Lah bân lah, bân nơm gŭ tâm rnglăp ndrel Kôranh Brah, tih ma mâu ôh gŭ rêh tâng nau Păng ŭch, bân tâm ban ma hôm gŭ ta nau ngo chrao, lah ndri bân lĕ ngơi mƀrôh jêh, mâu ôh tâng jan nau ngăn.* 1:6: 1Yô 2:4, 9; Yôh 3:21 Yơn ma lah bân gŭ rêh tâng nau Păng ŭch, bân tâm ban ma gŭ ta nau ang, kơt Păng gŭ ta nau ang đŏng. Lah ndri bân lĕ gŭ tâm rnglăp băl ndrel mham Brah Yêsu nơm i Kon Kôranh Brah tâm ban ma rao dâng lĕ nau tih bân ăn bân jêng kloh ta năp măt Kôranh Brah.* 1:7: Hêb 9:14; 1Pê 1:18-19
Nau tih, ndrel ma nau yô̆
Lah bân lah, bân mâu ôh geh nau tih, bân mƀrôh êng săk bân nơm, jêh ri nau ngăn mâu ôh gŭ ta bân. Yơn ma lah bân mbơh nau tih bân nơm ma Kôranh Brah, Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih bân, n'ho ma tâm ban ma rao bân ăn jêng kloh mâu hôm geh nau djơh nau kue, yorlah Păng răp jăp, Păng sŏng, Păng jan tâng dâng lĕ nau Păng ton nơh.* 1:9: NMƠ 32:1-5 10 Lah bân lah: “Bân mâu ôh jan tih” i nây jêng bân lah Kôranh Brah jêng nơm mƀrôh* 1:10: Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah: ‘Mâu geh ôh bunuyh sŏng, du huê mâu geh đŏng’ (NMƠ 14:3; Rôm 3:10)., jêh ri nau ngơi Kôranh Brah mâu ôh gŭ ta bân.

*1:1 1:1: Yôh 1:1-2

*1:2 1:2: Yôh 1:4, 14; 15:27

*1:3 1:3: Yôh 20:31

*1:4 1:4: Yôh 15:11

*1:5 1:5: Yôh 8:12; 1Ti 6:16

*1:6 1:6: 1Yô 2:4, 9; Yôh 3:21

*1:7 1:7: Hêb 9:14; 1Pê 1:18-19

*1:9 1:9: NMƠ 32:1-5

*1:10 1:10: Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah: ‘Mâu geh ôh bunuyh sŏng, du huê mâu geh đŏng’ (NMƠ 14:3; Rôm 3:10).