2
Phung nơm nti nklă
Kăl e nơh geh mpôl bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah gŭ ndrel ma phung Israel đŏng. Kơt ndri đŏng mra geh nơm nti nklă ta phung khân ay may. Khân păng mra nti nklă blao hô ngăn, yơn ma nau nti i nây njŭn bunuyh ta nau roh hêng. Khân păng mâu ôh ŭch ăn Brah Yêsu Krist i Kôranh bân jan kôranh ma khân păng, bol lah Kôranh Yêsu Krist lĕ chuai khân păng nơm bơh nau tih, ndri dâng khân păng mra roh hêng gơnh ro.* 2:1: Mat 7:15; 24:11; Kar 20:29-30; 2Kô 11:13-15 Jêh ri mra geh ŏk bunuyh ta phung nsing tâng nau khơh kler khân păng i nây, ndrel ma geh ŏk bunuyh mưch nau nti i nau ngăn, yor ma mpôl khân păng i nây.* 2:2-3: 1Ti 6:3-5; Yuđ 1:11 Khân păng kơnh ma prăk hô ngăn, jêh ri mƀrôh, gay ma geh prăk khân ay may. Kăl e nơh Kôranh Brah lĕ ơm mbơh nkoch nau tê̆ dôih khân păng, jêh ri nau lơh hêng lơi khân păng mâu ôh kŏp jŏ.
Bol lah phung tông păr i lĕ jan tih kăl e nơh, Kôranh Brah kŏ mâu yô̆ đŏng, Kôranh Brah nklăch khân păng ta ntu brŏng dŭt ngo, kât krŭng khân păng ta ntŭk nây gŭ kŏp tât nar Kôranh Brah phat dôih tay* 2:4: Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt n'hêl ma nau Pêtrôs nchih ta trong dja, geh bunuyh aƀă mân lah Pêtrôs gĭt ma NNt 6:1-4..* 2:4: Yuđ 1:6 Phung bunuyh djơh ta neh ntu kăl e nơh kŏ Kôranh Brah mâu yô̆ đŏng, nôk Păng ăn dak lêng dak dơng bŭk dâng lĕ bunuyh djơh ta neh ntu. Yơn ma Păng hôm rklaih bunuyh pơh nuyh, pham ma Nôê i bunuyh mbơh nkoch nau sŏng nây dơm.* 2:5: 1Pê 3:19-20; 4:6; NNt 7:5-23
Lŏng ƀon Sôđŭm, ndrel ma ƀon Kômôra Kôranh Brah lĕ tê̆ dôih đŏng, ăn lêk jêng ŭnh buh, i nây jêng nau ntât, Păng ŭch nhhơ moh mra geh ta bunuyh djơh ta nar jât năp tay.* 2:6: NNt 19:24-25 Yơn ma Kôranh Brah lĕ rklaih du huê bu klô rnha Lŭt i bunuyh sŏng, i bunuyh rngot ngăn ta nuih n'hâm yor ma say bunuyh ta nôk nây jan djơh nâng ăp nar, tâm dŏng ăp ntil.* 2:7-8: NNt 19:1-22 Lŭt i bunuyh sŏng i nây ăp nar ngăn păng gŭ ta nklang phung bunuyh djơh i nây. Jêh ri yor ma păng jêng bunuyh sŏng, ta trôm nuih n'hâm păng geh nau rngot dŭt hô tă bơh păng say păng tăng dâng lĕ ndơ djơh ta phung khân păng i nây jan. Kơt ndri Kôranh Brah blao ƀơk lơi, ăn klaih bơh nau jêr nau ndơm ma phung i tâng iăt nau Păng, yơn ma phung djơh Păng krŭng lơi ma tê̆ dôih ta nar Păng phat dôih ri tay.* 2:9: 1Kô 10:13; Hêb 2:17-18; 4:14-16 10 Păng tê̆ dôih lơ ma hô ma phung i nđơr jan djơh tâng rnglay săk kơnh, ndrel ma phung i mưch rmot tâm rdâng ma bu moh i jan kôranh ma khân păng. Dâng lĕ phung i nây khân păng n'hi êng săk, ndrel ma dăng bôk hô ngăn, mâu ôh klach ngơi djơh mưch rmot ma nơm êng êng 2:10: Bân mâu ôh gĭt n'hêl nau khlay ta ‘Nơm êng êng’, yơn ma geh bunuyh aƀă mân lah nau i nây ngơi ma tông păr. ta kalơ trôk i geh nau chrêk lơp.* 2:10-11: Yuđ 1:8-9 11 Bol lah tông păr i geh n'hâm suan dăng, ndrel ma geh nau dơi rlau ma phung i nây, phung tông păr i nây kŏ mâu bănh đŏng ngơi djơh mưch rmot nơm êng êng kơt nây ta năp măt Kôranh Brah. 12 Yơn ma phung i nây ngơi djơh mưch rmot ma ndơ êng êng i khân păng mâu gĭt vât, khân păng jêng tâm ban ma mpômpa (siŭm) i mâu ôh geh nau mân mâu ôh gĭt vât ndơ, i ăn bre ma nhŭp nkhât roh hêng, bu mra nkhât roh hêng khân păng tâm ban kơt ma mpômpa (siŭm) đŏng.* 2:12: Yuđ 1:10
13 Nau tê̆ dôih khân păng tay, jêng tâm di ma ndơ djơh khân păng jan. Khân păng i nây lĕ jan tâng nau kơnh djơh khân păng nơm ta ang nôk nar kađôi, gay ma răm maak ma khân păng nơm dơm. Khân păng jêng bunuyh nuih n'hâm ƀơ̆ ƀơch ăn khân ay may đit prêng, mƀrôh khân ay may nôk khân păng gŭ nhêt sông sa kuŏng đah khân ay may.* 2:13: Yuđ 1:12 14 Nuih n'hâm khân păng ŭch ngăn ma lŏm ur lŏm sai, mâu ôh blao dâl jan tih. Khân păng ŭch ngăn têk mphŏk phung i mâu lăng geh nau nsing nâp, jêh ri khân păng hô ngăn kơnh geh prăk ŏk. Dâng lĕ khân păng i nây, Kôranh Brah rtăp ma khân păng!* 2:14: Mat 5:27-28; Êph 5:5; 1Ti 6:10 15 Khân păng i nây lĕ mƀăr lơi trong di, lĕ hiơt, jêh ri hăn tâng trong du huê bu klô rnha Ƀalam i kon Ƀêor, păng lĕ nti bu blao ndơm phung Israel kăl e nơh, jêng bunuyh i kơnh geh prăk ŏk tă bơh bu nkhôm ma jan ndơ djơh.* 2:15: NKơ 22:5 16 Yơn ma bunuyh i nây lĕ geh nau nduih jêh ma nau tih păng: Seh lia mâu blao ngơi, jêng blao ngơi tâm ban ma bunuyh, buay păng mâu ăn jan ndơ rluk nây.* 2:16: NKơ 22:28-30
17 Dâng lĕ phung nđơr jan djơh i nây tâm ban ma tu dak i lĕ kroh nkŏng, mâu lah tâm ban ma tŭk lêm i sial phŭt de rdu, lĕ geh ndrăp jêh ntŭk ngo chêk kôlăk ngăn ro ma ăn khân păng gŭ.* 2:17: Yuđ 1:12-13 18 Khân păng mbơh ngơi n'hi êng săk dŭt nau ngăn, tih ma mâu ôh geh nau khlay. Khân păng têk mphŏk mpôl i mhe sât nsing mhe klaih bơh nau gŭ ngao djơh, mpôl i nây ŭch iăt nau khân păng, yor ma khân păng jă dŏng nau nđơr kơnh djơh ta nuih n'hâm bunuyh. 19 Khân păng lah ma mpôl i nây: “Lah khân ay may jan tâng nau hên dja, mâu ôh khăch jan tâng nau bu đă bu buay tâm ban ma jan dâk ma nau đă buay i nây, dah nơm ŭch jan hŏ” tih ma khân păng nơm jêng tâm ban ma dâk ma nau tih chrao mâu hôm ôh blao bah jan tih, yorlah bunuyh jêng tâm ban ma dâk ma dâng lĕ nau i geh nau dơi ma păng nơm.* 2:19: Yôh 8:34; Rôm 6:16 20 Khân păng a lor nơh lĕ klaih jêh bơh nau djơh ta neh ntu dja tă bơh năl Brah Yêsu Krist i Kôranh bân, i nơm năk rklaih bân, jêh ri plơ̆ lăp tay ta nau djơh i nây du tơ̆ jât. Nau tih dơi ma khân păng, lah ndri nau rêh khân păng i nây geh nau jêr rlau ma i bơh ntơm nơh jât.* 2:20-22: 1Yô 5:10-12 21 Ueh rlau lah khân păng mâu ôh gĭt năl trong i ăn Kôranh Brah kơp khân păng sŏng nơh, đah ma gĭt năl, jêh ri plơ̆ jât kơi tâm rlăch mâu ŭch jan tâng nau Kôranh Brah đă i bu lĕ nti ma khân păng nơh. 22 Nau i geh ta khân păng i nây jêng di ngăn ta nau ngơi hôr i bu vay lah:
‘So plơ̆ sa hok păng nơm’ 2:22: Hôr 26:11
Jêh ri:
‘Sŭr lĕ jêh bu nđŭm plơ̆ pung tay ta dak bŏk’.

*2:1 2:1: Mat 7:15; 24:11; Kar 20:29-30; 2Kô 11:13-15

*2:2 2:2-3: 1Ti 6:3-5; Yuđ 1:11

*2:4 2:4: Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt n'hêl ma nau Pêtrôs nchih ta trong dja, geh bunuyh aƀă mân lah Pêtrôs gĭt ma NNt 6:1-4.

*2:4 2:4: Yuđ 1:6

*2:5 2:5: 1Pê 3:19-20; 4:6; NNt 7:5-23

*2:6 2:6: NNt 19:24-25

*2:7 2:7-8: NNt 19:1-22

*2:9 2:9: 1Kô 10:13; Hêb 2:17-18; 4:14-16

2:10 2:10: Bân mâu ôh gĭt n'hêl nau khlay ta ‘Nơm êng êng’, yơn ma geh bunuyh aƀă mân lah nau i nây ngơi ma tông păr.

*2:10 2:10-11: Yuđ 1:8-9

*2:12 2:12: Yuđ 1:10

*2:13 2:13: Yuđ 1:12

*2:14 2:14: Mat 5:27-28; Êph 5:5; 1Ti 6:10

*2:15 2:15: NKơ 22:5

*2:16 2:16: NKơ 22:28-30

*2:17 2:17: Yuđ 1:12-13

*2:19 2:19: Yôh 8:34; Rôm 6:16

*2:20 2:20-22: 1Yô 5:10-12

2:22 2:22: Hôr 26:11