2
Tahen ueh Brah Krist
Lah ndri ơ kon, ăn may gŭ nâp ta nau nsing yor ma nau ueh bân geh tă bơh Brah Krist Yêsu.* 2:1: Êph 6:10 Dâng lĕ nau gâp i may lĕ tăng jêh ta năp bunuyh ŏk nơh, ăn may jao nau i nây ma bunuyh i răp jăp i blao đơn ntŭm nti bunuyh êng jât. Jêh ri nsrôyh dơn nau jêr jŏt tâm ban ma gâp, tâm ban ma du huê tahen ueh Brah Krist Yêsu.* 2:3-5: 2Ti 1:8; 3:12; 4:5-8; 1Ti 6:12; 1Kô 9:24-27 Nôk tahen hăn tâm lơh, păng mâu hôm ôh mân rvê kơt nôk gŭ ƀon lan jât, păng ŭch jan ăn ma kôranh păng nơm nây geh nuih n'hâm răm ma păng dơm. Jêh ri lah geh bunuyh ŭch tâm rlong nchuăt gay ma geh ndơ nkhôm, lah păng mâu nsrôyh nchuăt ueh di tâng nau vay bu đă, mâu ôh geh ndơ nkhôm. Jêh ri bunuyh i jan mir hŏt rơah, păng i nây kăch ba sông piăng mhe lor bu đŏng.* 2:6: 1Kô 9:7-10 Ăn may jan tâng nau ntât i nây ta nau jan kar ma Kôranh Brah. Ăn may mân êng nau gâp lah ma may dja, yorlah Kôranh Brah ăn may geh nau mân gĭt blao, dơi gĭt vât dâng lĕ ntil ndơ.
Jêh ri ăn may kah gĭt Brah Yêsu Krist jêng rnoi deh kađăch Đavid, Păng khât dâk rêh kơt gâp ntŭm nti nau mhe mhan ueh.* 2:8-9: Mat 1:1; Phi 1:13 Yor ma nau mhe mhan ueh i nây gâp dơn nau jêr jŏt, n'ho ma tât bu nhŭp bu kât gâp tâm ban ma bunuyh dôih. Yơn ma nau Kôranh Brah, bu mâu ôh blao nhŭp blao kât, bu hôm mbơh nkoch. 10 Kơt ndri dâng gâp nsrôyh dơi ăt nau jêr jŏt, gay ma bunuyh i lĕ Kôranh Brah de kơih jêh dơn nau rklaih i geh tă bơh Brah Krist Yêsu. Ăn khân păng geh nau chrêk lơp n'ho ro.* 2:10: Kôl 1:24 11 Nau i dja jêng di ngăn:
Lah bân lĕ khât ndrel Brah Krist Yêsu,
Bân tay gŭ rêh ndrel Păng đŏng.* 2:11: Rôm 5:2; 6:8
12 Lah bân nsrôyh dơi ăt nau jêr jŏt,
Bân mra gŭ mât uănh ndrel Păng đŏng.
Lah bân rlăch mâu ôh gĭt năl Păng,
Păng mra rlăch mâu đŏng gĭt năl bân.* 2:12: Rôm 8:17; 1Kô 6:2-4; Mat 10:32-33
13 Bol lah bân mâu ôh gŭ răp jăp ma Păng,
Yơn ma Păng mâu ôh ntlơi bân,
Yorlah Păng mâu ôh dơi rlăch ma săk Păng nơm,
Păng hôm jan nâng ma ndơ Păng lĕ ton.* 2:13: Rôm 3:3-4; 11:29
Bunuyh jan kar sŏng
14 Ăn may nkah dâng lĕ phung nsing nau i nây, jêh ri buay ngăn khân păng ta năp măt Kôranh Brah, lơi ôh ăn khân păng gŭ tâm rlăch ma nau mâu geh nau khlay, yorlah nau i nây jan ăn nơm i gŭ iăt geh nau vĭ, jan ăn roh hêng nau nsing dơm. 15 Nsrôyh jan kar ueh gay ma Kôranh Brah rnê. Ăn may mbơh nkoch nau Kôranh Brah ma nau ngơi ngăn, ma nau di, jêng bunuyh jan kar ma bu mâu ôh geh nau đit prêng, yorlah lĕ gĭt păng nơm jan ueh.* 2:15: 1Ti 4:6; Tit 2:8 16 Yơn ma ăn der hŏm bơh nau ngơi i mâu ueh i mâu geh nau khlay, yorlah nau ngơi i nây ăn bu n'ho ma lơ ma hô jan tih ma nau Kôranh Brah ŭch.* 2:16-17: 2Ti 2:23; 1Ti 4:7; 6:20-21 17 Nau ngơi i nây tâm ban ma sôt sa kŭr ta trôm mâu ôh blao bah. Ta mpôl bunuyh i kơt nây, ta nây geh bar hê bu klô, du huê rnha Himênês ndrel ma Philêt. 18 Khân păng lĕ du ngai jêh bơh nau ngăn, khân păng nti nklă lah bunuyh khât lĕ dâk rêh jêh* 2:18: Bu gĭt lah khân păng nti lah ‘Mâu hôm geh nau dâk rêh ma bân jât năp tay ôh’, kơt ndri mâu hôm geh nau ma rnơm bơh kơi bân khât ôh.. Ndri dâng khân păng lơh n'groh lơi nau nsing bu aƀă. 19 Yơn ma nau ngăn Kôranh Brah dŭt nâp tâm ban ma meh nâp mâu blao n'gơ, jêh ri lĕ geh nchih lah kơt nđa: ‘Kôranh Brah lĕ gĭt năl jêh bu moh jêng ƀon lan Păng nơm’ 2:19: NKơ 16:5, jêh ri ‘Bu moh i mbơh nkoch păng nơm lĕ nsing ma Kôranh Brah, ăn du ngai hŏm bơh nau jan djơh’ 2:19: Nau i nây tă bơh nau tâm rnglăp ơm, yơn ma mâu ôh tă bơh du ntŭk dơm, geh ta KLê 24:16; NMƠ 34:14; Hôr 3:7; Êsa 52:11..* 2:19: Mat 7:22-23; Yôh 10:14 20 Ntât lah ta trôm jay kuŏng bunuyh ndrŏng mâu geh ôh ndoh ndơ bu jan ma prăk, ma mayh dơm, geh ndoh ndơ i bu jan ma si, ndrel ma mon ma neh uk đŏng. Ndoh ndơ aƀă bu dŏng ma nau khlay, ndoh ndơ aƀă jât bu dŏng ma nau mâu khlay. Kơt ndri đŏng geh ntil êng êng bunuyh ta phung nsing ma Brah Yêsu. 21 Lah ndri bu moh i du ngai bơh ndơ djơh i nây gŭ nau kloh ueh, păng jêng tâm ban ma ndơ dŏng ma nau khlay, geh nau khlay ngăn ma tơm jay i nây. Bunuyh i nây blao ma jan ndơ ueh ăp ntil.* 2:21: NMƠ 1:1; 2Kô 6:17-18
22 Lah ndri ăn may der hŏm bơh nau kơnh phung drôh ndăm ŭch, jêh ri nsrôyh tâng joi nau sŏng, nau nsing, nau rŏng ma bu. Ăn geh nau đăp mpăn ndrel mpôl yơk mbah ma Kôranh Brah ma nuih n'hâm kloh hŏ.* 2:22: 1Ti 4:12; 6:11 23 Ăn may der nau tâm rlăch rluk, may lĕ gĭt jêh nau tâm rlăch i nây jêng geh nau tâm janh dơm.* 2:23: 1Ti 4:7 24 Iăt ma bunuyh i sơm kơl jan kar ma 2:24: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Kôranh Brah mâu ôh geh nau tâm rlăch. Iăt ma bunuyh i nây geh nuih n'hâm mleh ma dâng lĕ bunuyh, iăt ma blao ntŭm nti bu, nđâp ma blao ăt nuih đŏng. 25 Ăn bunuyh i nây nkah ma bunuyh i tâm rlăch ma păng nơm ma nuih n'hâm mleh, nkhêp lah Kôranh Brah ăn khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh, gay ma gĭt năl nau ngăn, 26 jêh ri ăn khân păng kah gĭt săk du klaih bơh dăk Satăng i kôranh mpôl brah djơh, i lĕ nhŭp kât khân păng, nchâp khân păng đă jan tâng nau păng ŭch.

*2:1 2:1: Êph 6:10

*2:3 2:3-5: 2Ti 1:8; 3:12; 4:5-8; 1Ti 6:12; 1Kô 9:24-27

*2:6 2:6: 1Kô 9:7-10

*2:8 2:8-9: Mat 1:1; Phi 1:13

*2:10 2:10: Kôl 1:24

*2:11 2:11: Rôm 5:2; 6:8

*2:12 2:12: Rôm 8:17; 1Kô 6:2-4; Mat 10:32-33

*2:13 2:13: Rôm 3:3-4; 11:29

*2:15 2:15: 1Ti 4:6; Tit 2:8

*2:16 2:16-17: 2Ti 2:23; 1Ti 4:7; 6:20-21

*2:18 2:18: Bu gĭt lah khân păng nti lah ‘Mâu hôm geh nau dâk rêh ma bân jât năp tay ôh’, kơt ndri mâu hôm geh nau ma rnơm bơh kơi bân khât ôh.

2:19 2:19: NKơ 16:5

2:19 2:19: Nau i nây tă bơh nau tâm rnglăp ơm, yơn ma mâu ôh tă bơh du ntŭk dơm, geh ta KLê 24:16; NMƠ 34:14; Hôr 3:7; Êsa 52:11.

*2:19 2:19: Mat 7:22-23; Yôh 10:14

*2:21 2:21: NMƠ 1:1; 2Kô 6:17-18

*2:22 2:22: 1Ti 4:12; 6:11

*2:23 2:23: 1Ti 4:7

2:24 2:24: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.