4
Gâp dăn mbơh ma may dŭt nau ngăn ta năp măt Kôranh Brah, ndrel ma ta năp măt Brah Krist Yêsu i nơm phat dôih bunuyh khât nđâp ma bunuyh rêh, jêh ri gâp dăn mbơh ma may dŭt hô ngăn, yor ma Brah Krist Yêsu mra plơ̆ văch gay ma mât uănh bri kađăch Păng nơm:* 4:1: Yôh 5:22-23; Kar 17:31; Rôm 2:16 Ăn may mbơh nkoch nau Kôranh Brah, jêh ri nsrôyh ngăn, bol lah nôk ueh kađôi mâu ueh kađôi, nti n'hêl ăn bu vât, lah bu ăn dăng, n'hao nuih n'hâm bu. Ăn may jan ndơ i nây lơi ôh dâl, ntŭm nti bu răp jăp,* 4:2: Kar 4:20 yorlah jât năp tay bunuyh mâu ŭch ôh iăt nau ntŭm nti di. Lŏng khân păng joi nơm nti ŏk ngăn tâng nuih n'hâm khân păng nơm ŭch, gay ma ueh tôr iăt dơm.* 4:3-4: 2Kô 4:3-4; 2Tê 2:9-11 Khân păng mâu ŭch ôh iăt nau ngăn, iăt nkhơng bu nkoch nđơn i mâu ngăn chrao. Yơn ma may nây, ăn may geh nuih n'hâm nâp rkâk dâng lĕ ntil ndơ, nsrôyh dơn nau jêr jŏt, ăn may jan kar mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, nđâp ma jan kar may nơm ăn ueh uăch đŏng.* 4:5: 2Ti 2:2-3; 3:12
Lŏng i gâp dja, mong bu nchai mham gâp tâm ban ma bu nkhŭt ndrănh ma jan brah lĕ bơi tât jêh, nar gâp khât bơi tât.* 4:6: Kar 20:24; Phi 1:21-22; 2:17 Gâp lĕ tâm lơh jêh nau tâm lơh ueh, gâp nsrôyh jan lĕ ndơ i Kôranh Brah ăn ma gâp jan n'ho ma tât nar dja* 4:7: ‘Gâp nsrôyh...dja’, ta nau ngơi Grek lah: ‘Gâp lĕ lôch jêh nau tâm rlong nchuăt’., jêh ri nau nsing gâp hôm nâp kơt ơm đŏng.* 4:7: 1Ti 6:12 Aƀaơ dja Kôranh Yêsu, i Kôranh phat dôih sŏng, lĕ ndrăp jêh ndơ nkhôm 4:8: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch’. nau rêh sŏng ăn ma gâp. Ndơ i nây Păng ăn ta nar Păng văch tay, Păng mâu ôh ăn ma du huê gâp dơm, Păng ăn dâng lĕ bunuyh i gŭ kŏp Păng văch đŏng.* 4:8: 1Kô 9:24-27; Phi 3:12-14; Kôl 2:18; Yak 1:12; 2Kô 5:10
Nau ntĭnh ăn ma Timôthê nơm
Jêh ri nsrôyh hăn a gâp ăn gơnh. 10 Nô Đêmas lĕ mƀăr lơi gâp, yorlah păng rŏng neh ntu dja, aƀaơ dja păng lĕ hăn ta ƀon Têsalônik. Nô Krêsên lĕ hăn ta bri Galati, jêh ri nô Titus lĕ hăn ta bri Đălmatia đŏng.* 4:10: Kôl 4:14; Tit 1:4 11 Hôm e du huê nô Luka dơm gŭ ndrel gâp. Gâp dăn may leo nô Markôs hăn ndrel ta dja đŏng, yorlah păng geh nau khlay ma kơl ta ndơ gâp jan.* 4:11: Kar 12:25 12 Gâp lĕ njuăl nô Tikhikus hăn ta ƀon Êphêsô.* 4:12: Kôl 4:7 13 Nôk may hăn ta dja tay, ăn may ndjôt ao kuŏng gâp ta jay nô Karpôs ta ƀon Trôas nây, ndrel ma ndjôt samƀŭt gâp đŏng, jêh ri i khlay rlau bu jêng samƀŭt i nchih ta ntô. 14 Nô Alêksăntrus i bunuyh blao jan ndơ ma kông, păng jan djơh ma gâp hô ngăn. Yơn ma Kôranh Brah mra plơng ma păng tâng nau păng jan. 15 Lah ndri ăn may njrăng păng đŏng, yorlah păng tâm rdâng hô ngăn đah nau bân ntŭm nti.
16 Nôk gâp ngơi plơng ơh ma bu bôk dak ta năp kôranh phat dôih, mâu geh ôh du huê bunuyh gŭ kơl gâp. Dâng lĕ khân păng mƀăr gâp dadê. Dăn Kôranh Brah lơi ôh klăp ndăng nau i nây ma khân păng.* 4:16: 2Ti 1:15 17 Yơn ma geh Kôranh Brah kơl gâp, ndrel ma ăn gâp geh n'hâm suan, gay ma gâp dơi mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma dâng lĕ phung i mâu di phung Israel ta nây iăt. Jêh ri Păng lĕ rklaih jêh gâp i bu bơi ma tê̆ dôih ma nkhât gâp đŏng. 18 Kôranh Brah mra rklaih gâp bơh dâng lĕ nau djơh, Păng mra mât njrăng gâp ăn gâp gŭ ta bri kađăch Păng ta kalơ trôk ntŭk Păng nơm gŭ ri. Ăn rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm ƀaƀơ n'ho ro, ơ ăn geh kơt nây ngăn ro 4:18: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’..
Nau ntĭnh n'glĕ dŭt
19 Dăn ôp nau ueh lăng ma yôh Prisil, nô Akilas, nđâp ma rnăk vâl nô Ônêsiphor đŏng.* 4:19: Kar 18:2-3; 2Ti 1:16-18 20 Nô Êrastus hôm gŭ ta ƀon Kôrĭntô, jêh ri nô Trôphim geh nau ji. Ndri gâp hôm ăn păng gŭ ta ƀon Milêt, nôk gâp lôh bơh ƀon i nây nơh.* 4:20: Kar 19:22; 20:4; 21:29 21 Lah ndri ăn may nsrôyh hăn ê lor ma khay ji kăt. Nô Ơƀulus, nô Puđên, nô Linus, yôh Klôdia, ndrel ma dâng lĕ oh nô êng jât, khân păng ôp nau ueh lăng may dadê. 22 Dăn Kôranh Yêsu gŭ ndrel may, dăn nau ueh Kôranh Brah gŭ ndrel khân ay may!§ 4:22: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh ntop: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*4:1 4:1: Yôh 5:22-23; Kar 17:31; Rôm 2:16

*4:2 4:2: Kar 4:20

*4:3 4:3-4: 2Kô 4:3-4; 2Tê 2:9-11

*4:5 4:5: 2Ti 2:2-3; 3:12

*4:6 4:6: Kar 20:24; Phi 1:21-22; 2:17

*4:7 4:7: ‘Gâp nsrôyh...dja’, ta nau ngơi Grek lah: ‘Gâp lĕ lôch jêh nau tâm rlong nchuăt’.

*4:7 4:7: 1Ti 6:12

4:8 4:8: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch’.

*4:8 4:8: 1Kô 9:24-27; Phi 3:12-14; Kôl 2:18; Yak 1:12; 2Kô 5:10

*4:10 4:10: Kôl 4:14; Tit 1:4

*4:11 4:11: Kar 12:25

*4:12 4:12: Kôl 4:7

*4:16 4:16: 2Ti 1:15

4:18 4:18: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*4:19 4:19: Kar 18:2-3; 2Ti 1:16-18

*4:20 4:20: Kar 19:22; 20:4; 21:29

§4:22 4:22: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh ntop: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.