8
1-2 Sôl tâm di du ntôr nau ŭch nkhât Satêphan đŏng. Geh phung aƀă i iăt nau Kôranh Brah, leo tŏp Satêphan nây, nhŭm vơl ma păng dŭt hô.
Sôl jan jêr ma phung nsing ma Brah Yêsu
Ta nar nây bu ntơm jan jêr dŭt hô ma phung nsing ma Brah Yêsu ta ƀon Yêrusalem. Ndri dâng khân păng nchuăt du nhhing nhhang lam bri Yuđa, ndrel ma bri Samari, dơn hôm e mpôl kôranh oh mon dơm.* 8:1: Kar 7:58; 11:19; Mat 10:23 Lŏng Sôl ri ŭch n'groh lơi phung nsing ma Brah Yêsu, păng lăp ăp nhih rông mpông jay bu, nhŭp têk bu tê̆ ndrung, bu ur mâu lah bu klô, nhŭp dâng lĕ ro.* 8:3: Kar 9:1-2, 13-14, 21, 26; 22:4-5; 26:9-11; 1Kô 15:9; Gal 1:13-14; Phi 3:6
Philip mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta bri Samari
Lĕ mpôl i nchuăt nhhing nhhang ri nơh, khân păng hăn ăp ntŭk, ndrel ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Yêsu.* 8:4: Kar 11:19 Philip i bu lĕ kơih ndrel Satêphan nơh, păng hăn ta du ƀon ta bri Samari. Ta ƀon nây păng mbơh nkoch nau Brah Yêsu jêng Brah Krist i nơm rklaih Kôranh Brah de njuăl.* 8:5: Kar 6:5 Lĕ phung ƀon lan ta nây nđơr ŭch iăt ngăn nau Philip ngơi, yorlah lĕ nau khân păng tăng khân păng say Philip jan nau khlay nơh lĕ nau ngăn. Geh ŏk bunuyh geh brah djơh lăp, khân păng nter dŭt dăng ngăn, n'ho ma brah djơh du lôh bơh khân păng i nây. Geh bunuyh kuet rven, ndrel ma bunuyh khât jŏng khât ti ŏk đŏng bah.* 8:7: Luk 9:1-2 Yor ri bunuyh ta ƀon nây geh nau răm maak hô ngăn.
Ta ƀon nây, geh đŏng du huê bunuyh rnha păng Simôn, păng gŭ ta nây lĕ jŏ năm jêh. Păng jêng bunuyh mât n'ang jan ndơ ma nau dơi brah djơh, păng nkoch êng săk păng nơm jêng bunuyh khlay. Dâng lĕ phung Samari ta ƀon i nây, khân păng ndrŏt nhhih ngăn ma ndơ păng jan. 10 Dâng lĕ bunuyh, ntơm bơh bu jê̆ tât ma bu kuŏng, iăt păng ueh ngăn, bu lah: “Păng dja ro geh nau brah Kôranh Brah, i bu kuăl lah ‘Nau brah kuŏng ngăn’.” 11 Dâng bu iăt ma păng kơt nây, yorlah lĕ jŏ năm ngăn bu ndrŏt hih rhŏl ma ndơ i păng jan nây. 12 Yơn ma dôl Philip mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma nau Kôranh Brah ŭch mât uănh ma bunuyh, ndrel ma mbơh nkoch Brah Yêsu Krist, bu tâng iăt nau păng ngơi i nây ro, jêh ri khân păng ăn Philip jan ƀăptem yŭk khân păng ma dak nđâp ma bu ur bu klô. 13 Lŏng i Simôn ri iăt nau Philip ngơi đŏng, n'ho ma dơn jan ƀăptem yŭk ma dak ro, jêh ri păng gŭ ndrel Philip mro. Nôk nây păng ndrŏt hih rhŏl ngăn say nau mbên, ndrel ma nau khlay i Philip jan nây.
14 Mpôl kôranh oh mon hôm gŭ ta ƀon Yêrusalem ri. Tât khân păng tăng lư ta bri Samari ri geh bunuyh sŏ dơn nau Kôranh Brah, khân păng đă Pêtrôs, ndrel ma Yôhan hăn ta bri nây. 15 Tât ta nây, bar hê kôranh oh mon ri mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah, gay ma Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta mpôl lĕ nsing nây, 16 yorlah bar hê khân păng nây ê ôh say Brah Huêng Ueh jŭr gŭ ta du huê ta mpôl lĕ nsing nây. Man ma geh jan ƀăptem yŭk ma dak ta rnha Kôranh Yêsu. 17 Ndri dâng Pêtrôs, ndrel ma Yôhan tê̆ ti ta khân păng, jêh ri mơ Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân păng.* 8:17: Kar 19:6 18 Dôl Simôn say Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta khân păng ri, yor ma mpôl kôranh oh mon tê̆ ti nây, păng sŏ prăk gay ma ăn bar hê kôranh oh mon nây 19 n'ho ma lah: “Ăn gâp ƀă nau dơi nây ơ, gay ma bu moh gâp tê̆ ti, Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta păng đŏng.” 20 Pêtrôs lah păng: “Ăn may, ndrel ma prăk may hăn gŭ ta ndrung ŭnh, yorlah may mân prăk dơi rvăt ndơ Kôranh Brah ăn!* 8:20: Mat 10:8 21 May mâu ôh dơi lăp ndrel ta nau kar dja, du ntil mâu dơi đŏng, yorlah nuih n'hâm may mâu sŏng ôh ta năp Kôranh Brah. 22 Ăn may mƀăr hŏm nuih n'hâm djơh nây, jêh ri mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah. Nkhêp lah Păng ma yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih may mân kơt nđay. 23 Gâp lĕ say may geh nuih n'hâm tâm mâu nach hô ngăn, ndrel ma hôm khan jan tih nâng mâu blao bah jan djơh, tâm ban ma nau tih kât may ma rse rvăk.” 24 Simôn ơh: “Lah ndri đă may sơm dăn ma Kôranh Brah, gay ma lơi ăn gâp gŭ ta ndrung ŭnh, nau i may lah nây nơh.”
25 Pêtrôs, ndrel ma Yôhan, khân păng mbơh nkoch nau Kôranh Yêsu ma bu, ndrel ma lĕ ndơ i khân păng say khân păng tăng ta Păng nơh, jêh ri khân păng plơ̆ sât tay ta ƀon Yêrusalem, n'ho ma mbơh nau mhe mhan ueh ŏk ƀon đŏng rŏ trong bri Samari nây.
Philip mbơh nau mhe mhan ueh ma bunuyh bri Êthiôpi
26 Jêh ri du huê tông păr Kôranh Brah lah ma Philip: “Hơi Philip, may dâk hŏm, hăn mpeh jât dŏng ri, hăn rŏ trong i jŭr bơh ƀon Yêrusalem hăn jât ƀon Kasa, ta trong i bu mâu hôm ôh vay hăn.” 27 Jêh ri Philip dâk hăn ro, tât a trong ri mâp ma du huê mpôl bri Êthiôpi, bunuyh bu char. Păng jêng kôranh kuŏng ta bri Êthiôpi, păng mât uănh lĕ drăp ndơ khlay, lĕ prăk kađăch ta bri i nây. Bri i nây bu ur jan kađăch, rnha kađăch i nây ‘Kănđês’. Kôranh kuŏng i nây păng hăn ta ƀon Yêrusalem ri nơh, gay ma yơk mbah ma Kôranh Brah. 28 Tât ma sât, dôl păng ncho ta rdeh seh, păng rŏ nteh Nau Kôranh Brah Ngơi ta samƀŭt Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah. 29 Nôk nây Brah Huêng Ueh lah ma Philip: “Hăn hŏm, ăn dăch ma rdeh seh nây.” 30 Jêh ri Philip nchuăt tâng rdeh nây ro, tât ta nây păng tăng kôranh i nây rŏ samƀŭt Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, păng ôp: “Hơi kôranh, may vât đŏng nau may rŏ i nây?” 31 Kôranh i nây ơh lah: “Mơm blao vât êng, lah mâu geh bunuyh ma rblang?” Jêh ri păng jă Philip ncho ndrel kalơ ri gŭ dăch păng. 32 Trong ntŭk păng uănh nây lah kơt nđa:
‘Bu têk Păng, tâm ban ma bu têk be biăp ma nkhât, Păng mâu ôh mpăt rdâng.
Tâm ban ma kon be biăp mlo mâu blao nhhiăng nôk bu koh rsau
Păng mâu ôh nteh ngơi du tong.
33 Bu mưch Păng ƀăch ƀoch, bu mâu ôh phat dôih di ma Ôbăl.
Păng mâu ôh geh yao ma nkoch,
Yorlah bu nkhât păng mâu geh kon, nau rêh Păng lĕ bu sŏ rhuăt lơi bơh neh ntu dja’ 8:33: Êsa 53:7-8.
34 Jêh ri kôranh nây ôp Philip: “Lŏng may mbơh ma gâp, nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lah kơt nđa, bu moh păng ŭch lah? Lah ma săk păng nơm, mâu lah ŭch lah ma du huê bunuyh êng?” 35 Philip mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Yêsu ăn păng gĭt, ntơm bơh trong Nau Kôranh Brah Ngơi nây.* 8:35: Luk 24:44-46 36 Bar hê khân păng i nây hôm ncho ndrel ta rdeh ri dadê. Tât a năp ri say geh dak, kôranh nây lah: “Dak ta dja geh, moh hôm geh nau ma buay gâp, mâu ôh ăn gâp yŭk ƀăptem ma dak?” 37 [Philip lah ma păng: “Lah may nsing ma lĕ nuih n'hâm ngăn, may mâu chrao ôh, ƀăptem dơi.” Păng ơh: “Lĕ gâp nsing Kôranh Yêsu Păng Brah Krist Păng Kon Kôranh Brah ngăn ro.”] 38 Păng đă bu nsrŭng rdeh seh. Jêh ri bar hê khân păng jŭr a dak su, Philip jan ƀăptem yŭk păng ma dak. 39 Dôl khân păng hao a kơh dja, Brah Huêng Ueh sŏ Philip roh klŏk, uănh păng mâu hôm ôh say. Jêh ri kôranh bri Êthiôpi i nây ntơm hăn tay jât, nuih n'hâm păng răm maak ngăn, yor ma Kôranh Brah lĕ rklaih păng. 40 Lŏng Philip, say Brah Huêng Ueh sŏ păng gŭ ta ƀon Asôt ri. Jêh bơh nây, păng brô̆ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh rŏ ƀon, n'ho ma tât ƀon Sêsara.

*8:1-2 8:1: Kar 7:58; 11:19; Mat 10:23

*8:3 8:3: Kar 9:1-2, 13-14, 21, 26; 22:4-5; 26:9-11; 1Kô 15:9; Gal 1:13-14; Phi 3:6

*8:4 8:4: Kar 11:19

*8:5 8:5: Kar 6:5

*8:7 8:7: Luk 9:1-2

*8:17 8:17: Kar 19:6

*8:20 8:20: Mat 10:8

8:33 8:33: Êsa 53:7-8

*8:35 8:35: Luk 24:44-46