9
Nau rgâl nuih n'hâm Sôl
Nôk nây, Sôl hôm thăm oh mon Kôranh Yêsu, ndrel ma ngơi ŭch nkhât khân păng. Păng hăn mâp ma kôranh jan brah dŭt kuŏng ta Yêrusalem,* 9:1: Kar 8:3 dăn samƀŭt bơh kôranh nây ma nhih rƀŭn phung Israel êng êng ta ƀon kuŏng Đamas, gay ma lăp rŏ nhih rƀŭn êng êng i ri, nkhêp lah say geh bunuyh aƀă ta nhih rƀŭn nây hăn tâng trong Brah Yêsu, bu ur, mâu lah bu klô. Samƀŭt i nây ăn păng dơi nhŭp leo khân păng ta ƀon Yêrusalem ro, gay ma phat dôih khân păng.* 9:2-19: Kar 22:5-16; 26:12-18 Dôl păng hăn rŏ trong bơi tât ta ƀon Đamas ri, dô ma geh ndơ ang tă kalơ trôk ti chrat jŭm păng ro. Păng n'ho ma chôt ta neh ri ro, jêh ri tăng nteh ngơi lah ma păng: “Hơi Sôl! Hơi Sôl! Moh nau may jan jêr ma Gâp kơt nây mêh?” Sôl ôp ma Păng: “Hơi Kôranh, bu moh May ri mêh?” Păng ơh: “Gâp dja Yêsu, i may jan jêr nây. Dâng lĕ nau jêr i may jan ma phung nsing ma Gâp, jan jêr ma Gâp đŏng. [May nsrôyh tâm rdâng ma Gâp, tâm ban ma ndrôk tâm tŏm* 9:5: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Tâm thăk’. ma loyh mplônh, kơt nây mâu di vă].”* 9:5: 1Kô 15:8 [Păng ndrŏt nsŏr ngăn, păng lah: “Hơi Kôranh, lah ndri mơm May ŭch ăn gâp jan mêh?” Brah Yêsu ơh:] “May dâk hăn lăp ta ƀon nây hŏm, ta ri tay bu mbơh ndơ ma may jan.” Lŏng bu i hăn ndrel Sôl ri mâu hôm blao ôh ngơi, dâk nsrŭng rogo dơm, yorlah nteh ngơi khân păng tăng, tih ma i săk bunuyh ri mâu say ôh. Jêh ri Sôl ri dâk, măt păng ri lin, tih ma uănh ndơ mâu say ôh. Bu sơm têk păng leo lăp ta ƀon Đamas ri. Jŏ pe nar ngăn păng mâu ôh say ndơ, ndrel ma mâu sông sa đŏng, dak mâu nhêt đŏng.
Ananês tâm mâp ma Sôl
10 Ta ƀon Đamas nây geh du huê oh mon i nsing ma Brah Yêsu, rnha păng Ananês. Kôranh Yêsu kuăl păng ma nau tâm say: “Hơi Ananês!” Păng ơh: “Moh ndơ, Kôranh?” 11 Kôranh Yêsu lah ma păng: “Dâk hŏm, ăn may hăn rŏ trong i bu kuăl lah ‘Trong sŏng’, lăp ta jay Yuđas, jêh ri ôp rnha săk Sôl, păng tă bơh ƀon Tasơs. Aƀaơ dja păng gŭ mbơh sơm, 12 păng tâm say ma du huê bunuyh, rnha Ananês, may hăn lăp mbơh sơm tê̆ ti ta păng, gay ma ăn păng uănh say kơt ơm.” 13 Ananês ngơi ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, ŏk bunuyh gâp tăng lư bu nkoch păng, bu klô i nây hô ngăn păng jan jêr ma phung kloh ueh May ta ƀon Yêrusalem ri. 14 Păng tât ta ntŭk dja lĕ geh jêh samƀŭt bơh mpôl kôranh jan brah, gay ma dơi nhŭp kât bu moh mbơh sơm kuăl rnha May.” 15 Yơn ma Kôranh Yêsu lah ma păng: “Dâk hăn hŏm! Yorlah bu klô nây lĕ Gâp kơih jêh, gay ma dŏng păng đă mbơh nkoch rnha Gâp ăn ma băl mpôl phung bunuyh êng êng i mâu di phung Israel, ndrel ma kađăch khân păng, jêh ri ma phung ƀon lan Israel đŏng.* 9:15: Kar 22:21; 23:11; 27:24; Rôm 1:5; 11:13; 15:15-21; Gal 1:15-16; 2:7-9; Êph 3:2; 1Ti 2:7 16 Gâp ŭch tâm mpơl ăn ma păng gĭt, geh ŏk nau jêr jŏt păng sŏ dơn yor ma păng jan kar ma Gâp jât năp tay.” 17 Jêh ri Ananês dâk hăn ro. Tât ta jay ri, păng tê̆ ti ta Sôl, n'ho ma lah: “Hơi nô Sôl! Kôranh Yêsu i tâm mpơl ma may rŏ trong dôl may hăn nây nơh, Păng đă gâp brô̆ a may dja, gay ma ăn trôm măt may dơi say ang, ndrel ma ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta may ngăn.” 18 Jêh ri dô ma say geh ndơ tâm ban ma rsap ka tŭp bơh trôm măt Sôl ri, măt păng say ang tay ro, jêh ri păng dâk dơn ƀăptem yŭk ma dak. 19 Jêh păng sông sa, geh tay brăt suan kơt ơm. Sôl gŭ ndrel mpôl oh mon ta ƀon Đamas jŏ pe puăn nar.
Sôl mbơh nkoch Brah Yêsu ta ƀon Đamas
20 Păng dâk ntơm mbơh nkoch ro ma Brah Yêsu jêng Kon Kôranh Brah ta nhih rƀŭn phung Israel êng êng.* 9:20: Mar 15:39 21 Lĕ bunuyh i tăng nau păng lah nây, bu ndrŏt hih rhŏl ngăn ta nuih n'hâm ri mâu vât ôh, bu lah: “Păng i nây ro jan jêr lơh djơh ma mpôl i mbơh sơm kuăl rnha Yêsu ta ƀon Yêrusalem ri nơh. Hăn păng i nây ta dja, gay ma nhŭp njŭn mpôl i nây ma mpôl kôranh jan brah ta Yêrusalem, ndri păng i nây heh!”* 9:21: Kar 8:1-3; 9:2 22 Lŏng Sôl ri lơ ma geh nuih n'hâm nâp ngăn păng heh, păng rblang kloh rah vah ngăn Brah Yêsu jêng Brah Krist i nơm rklaih Kôranh Brah de njuăl, ăn ma mpôl phung Israel ta ƀon Đamas ri. Khân păng mâu hôm ôh blao tâm rlăch ma păng jât.* 9:22: Kar 18:28; Luk 24:25-27, 44-46 23 Jŏ bơh kơi nây, kôranh mpôl phung Israel tâm nchră băl gay ma nkhât lơi păng.* 9:23: Kar 20:3; 23:12 24 Yơn ma geh bunuyh mbơh ma Sôl ma nau mpôl nây ŭch nkhât păng, geh bu gŭ kŏp ta mpông mpêr ƀon dâng măng dâng nar, gay ma kŏp nhŭp nkhât păng.* 9:24-25: 2Kô 11:32-33 25 Yơn ma geh du măng mpôl oh mon păng tê̆ păng ma bĭ, jêh ri yur păng bơh dih mpêr ri.
Sôl gŭ ta ƀon Yêrusalem
26 Jêh Sôl lĕ sât ta ƀon Yêrusalem ri, păng ŭch lăp ndrel phung oh mon. Yơn ma phung i nây klach păng dadê, yorlah bu mâu ôh iăt lah păng jêng bunuyh lĕ nsing đŏng. 27 Jêh ri Ƀarnaƀas leo Sôl hăn mâp ma mpôl kôranh oh mon, Ƀarnaƀas mbơh nkoch nau Kôranh Yêsu tâm mpơl ma păng, ngơi ma păng dôl păng brô̆ rŏ trong ri nơh, ndrel ma mbơh nkoch nau păng bănh mbơh nkoch ma Kôranh Yêsu ta ƀon Đamas ri.* 9:27: Kar 4:36 28 Ntơm bơh nôk nây, Sôl hăn nâng mâp ma mpôl kôranh oh mon, ndrel ma phung i nsing ma Kôranh Yêsu, păng bănh mbơh nkoch ma Kôranh Yêsu lam ƀon Yêrusalem đŏng. 29 Sôl tâm ngơi, ndrel ma tâm rlăch đŏng ma mpôl phung Israel i ngơi nau ngơi Grek dơm 9:29: Ma nau khlay ‘Ngơi nau ngơi Grek dơm’, uănh ta Kar 6:1., yơn ma mpôl i nây joi nau, ŭch nkhât păng. 30 Dôl phung nsing ma Brah Yêsu gĭt nau ŭch nkhât păng nây, khân păng njŭn păng ta ƀon Sêsara, jêh ri đă păng hăn jât ƀon Tasơs.* 9:30: Kar 11:25 31 Dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist ăp ntŭk, ta bri Yuđa, ta bri Galilê, ndrel ma ta bri Samari, geh nau đăp mpăn, mâu geh bu jan jêr, ndrel ma geh nau nsing lơ ma hô. Khân păng gŭ ndjôt nau Kôranh Brah ngăn ngên, geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh rthi nuih n'hâm khân păng, jêh ri khân păng lơ hô ŏk đŏng bunuyh nsing.
Pêtrôs jan bah bunuyh ji, rnha păng Ênas
32 Jêh ri Pêtrôs hăn nsong trong ăp ntŭk. Geh du nar păng hăn khŏl ma phung nsing ma Brah Yêsu ta ƀon Liđa bri Sarôn. 33 Tât ta ƀon nây, păng say du huê bunuyh ji kuet, rnha păng Ênas, păng ji lĕ jŏ pham năm ngăn, dâk mâu dơi ôh, bêch rkhuen ta gre ri dơm yor ma păng rven. 34 Jêh ri Pêtrôs lah ma păng: “Hơi Ênas! Kôranh Yêsu Krist jan bah ji may, may dâk hŏm, ndjôt nkŏ may nây!” Jêh ri păng dâk đưp ro. 35 Ŏk ngăn bunuyh gŭ ta ƀon Liđa, ndrel ma gŭ rŏ bri Sarôn, say păng bah kơt nây, khân păng sât nsing ma Kôranh Yêsu ro.
Bu ur Têƀitha dâk rêh
36 Geh đŏng ta ƀon Yôppê ri, geh du huê bu ur rnha păng Têƀitha, rblang nau ngơi Grek lah ‘Đôrkas 9:36: Lĕ bar rnha nây geh nau khlay ‘Nkrŏng’. Ta nôk nây bu sŏ rnha mpômpa (siŭm) i ueh ma tê̆ rnha bu ur.’, păng jêng phung nsing ma Brah Yêsu đŏng. Păng gơyh jan nau ueh, ndrel ma ăn ndơ ma phung o ach ƀaƀơ. 37 Nôk nây păng geh ji hô, n'ho ma khât. Bu rao săk jăn păng tâng nau vay phung Israel, jêh ri bu njor păng ta jrô kalơ ri. 38 Phung nsing ma Brah Yêsu gĭt Pêtrôs hôm gŭ ta ƀon Liđa nây, jêh ri đă bar hê bunuyh hăn joi păng ta nây, gay ma jă păng hăn ro, yorlah ƀon Liđa đah ƀon Yôppê tâm dăch. 39 Pêtrôs dâk bơh nây hăn ndrel bar hê khân păng ri ro. Tât ta ri bu jă păng hao ta jrô kalơ ri. Lĕ bu ur ndrô khât sai dâk nhŭm dăch Pêtrôs ri dadê, n'ho ma nhhơ bok ao i Đôrkas de jâng ăn ma khân păng dôl păng hôm rêh ri nơh. 40 Pêtrôs đă khân păng lôh a dih dadê, jêh ri păng chon kômŏk mbơh sơm. Jêh mbơh sơm ri păng uănh jât bunuyh khât nây, lah ma păng: “Hơi Têƀitha, ay dâk hŏm.” Bunuyh khât nây lin măt say Pêtrôs, păng dâk gŭ ta gre ro. 41 Pêtrôs nhŭp ti păng, rdŏk păng, jêh ri kuăl phung nsing ma Brah Yêsu, ndrel ma phung bu ur ndrô khât sai jă khân păng lăp, nhhơ păng ăn bu say nau păng dâk rêh nây. 42 Lĕ bunuyh ta ƀon Yôppê ri, tăng lư nau nây dadê, jêh ri ŏk bunuyh sât nsing ma Kôranh Yêsu. 43 Pêtrôs ri hôm gŭ ta Yôppê nây jŏ nar jât, păng gŭ ta jay du huê bu klô rnha păng Simôn, jêng bunuyh ndrăp ntô mpômpa (siŭm) gay ma ăn bunuyh êng jan ndơ êng êng.

*9:1 9:1: Kar 8:3

*9:2 9:2-19: Kar 22:5-16; 26:12-18

*9:5 9:5: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Tâm thăk’.

*9:5 9:5: 1Kô 15:8

*9:15 9:15: Kar 22:21; 23:11; 27:24; Rôm 1:5; 11:13; 15:15-21; Gal 1:15-16; 2:7-9; Êph 3:2; 1Ti 2:7

*9:20 9:20: Mar 15:39

*9:21 9:21: Kar 8:1-3; 9:2

*9:22 9:22: Kar 18:28; Luk 24:25-27, 44-46

*9:23 9:23: Kar 20:3; 23:12

*9:24 9:24-25: 2Kô 11:32-33

*9:27 9:27: Kar 4:36

9:29 9:29: Ma nau khlay ‘Ngơi nau ngơi Grek dơm’, uănh ta Kar 6:1.

*9:30 9:30: Kar 11:25

9:36 9:36: Lĕ bar rnha nây geh nau khlay ‘Nkrŏng’. Ta nôk nây bu sŏ rnha mpômpa (siŭm) i ueh ma tê̆ rnha bu ur.