2
Nau rklaih dŭt khlay hô ngăn
Kơt ndri dâng bân gŭ njrăng ngăn hŏ, ăn iăt ngăn nau ntŭm nti i bân lĕ tăng nây, klach lah jŏ jŏ nau i bân lĕ ntŭm nti nây lơ ma roh.* 2:1: Hêb 4:1, 11; 6:9, 11; 12:1-2; Phi 1:6; 1Pê 1:9 Kăl e nơh tông păr aƀă mbơh nkoch ma Môsê nau vay phung Israel nơh* 2:2: Phung Israel iăt lah jêng tông păr i ăn nau vay ma Môsê, bol lah mâu geh ôh nchih kơt nây ta nau tâm rnglăp ơm., nau vay i nây jêng nau ngăn dadê, jêh ri dâng lĕ mpôl i jan rlau, mâu lah mâu ŭch iăt ôh nau vay i nây, lĕ geh tê̆ dôih jêh tâm di ma nau khân păng jan nơh.* 2:2: Hêb 10:28; Kar 7:53; Gal 2:19; 3:19 Nau rklaih bơh nau tê̆ dôih, Kôranh Yêsu lĕ mbơh nkoch lor bu, jêh ri phung i iăt nau i mbơh nkoch i nây, mbơh nau i nây ma bân. Nau rklaih i nây dŭt ueh ngăn, yơn ma lah bân rlăch mâu ôh sŏ dơn nau rklaih i nây i Kôranh Yêsu nơm lĕ mbơh ma bân nơh, mơm dâng bân dơi klaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih?* 2:3: Hêb 10:29; 12:25; Gal 2:21; Kar 1:21-22 Gay ma bân gĭt nau i nây tă bơh Kôranh Brah ngăn, Kôranh Brah ăn nau mbên, ndơ kuŏng, nđâp ma ndơ dŭt nau ngăn êng êng, ndrel ma pă ăn dơm dam nau êng êng tă bơh Brah Huêng Ueh i kloh ueh, tâng Păng nơm ŭch.* 2:4: Kar 2:22; 5:12; 2Kô 12:2; 1Kô 12:7-11
Jât năp tay Kôranh Brah mra njêng neh ntu mhe, Păng mâu ôh đă phung tông păr mât uănh neh ntu mhe i nây. Yơn ma geh du huê lĕ geh nchih ta du ntŭk ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah kơt nđa:
‘Ơ Kôranh Brah, a mơm bunuyh 2:6: ‘Bunuyh’, mâu lah ‘Bunuyh bu klô’., dâng May hôm mân ma păng?
Dah nâm kuŏng kon bu klô bunuyh 2:6: ‘Kon bu klô bunuyh’, mâu lah ‘Kon bunuyh’., dâng nuih n'hâm May ŭch ma păng?* 2:6-7: Dan 7:13-14
May jan păng geh nau dơi ta nâm phung tông păr đê̆§ 2:7: ‘Đê̆’, mâu lah ‘Du ƀlât’. dơm,
May ăn păng nau chrêk lơp, ndrel ma ăn bu yơk ma păng, tâm ban ma ăn ndô môk kađăch ta păng.
May đă dâng lĕ rngôch ndơ ăn gŭ ta nâm jŏng bunuyh dadê’ 2:6-8: NMƠ 8:4-6.
Lah Kôranh Brah ăn dâng lĕ rngôch ndơ gŭ ta nâm khân păng, mâu geh ôh du ntil ndơ mâu gŭ ta nâm Păng. Yơn ma aƀaơ dja bân ê hŏ say dâng lĕ rngôch ndơ gŭ ta nâm Păng.* 2:8: 1Kô 15:27
Yơn ma bân lĕ gĭt ma Brah Yêsu, Kôranh Brah de ăn Păng jêng jê̆ ta nâm phung tông păr du ƀlât dơm. Yorlah Păng lĕ sŏ dơn nau jêr jŏt tât khât, aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ ăn Păng nau chrêk lơp, ndrel ma ăn bu yơk ma Păng* 2:9: ‘Yơk ma Păng’, mâu lah ‘Ăn ma Păng môk kađăch geh nau yơk geh nau chrêk lơp’.. Yor ma nau ueh Kôranh Brah nơm, Păng khât jêh, gay ma ntrŏ dâng lĕ rngôch bunuyh.* 2:9-10: 2Kô 5:18-21; 13:4; Phi 2:6-11
10 Kôranh Brah lĕ rhăk njêng dâng lĕ rngôch ndơ, gay ma dâng lĕ ndơ i nây geh khlay ma Păng nơm. Jêh ri Păng ăn Brah Yêsu geh nau jêr jŏt, tă bơh nau jêr jŏt i nây dâng Brah Yêsu jêng Kôranh dŭt ueh ngăn. Di ma Kôranh Brah jan kơt nây, gay ma Păng jêng Nơm leo ŏk bunuyh geh nau chrêk lơp, nđâp ma geh nau rklaih bơh nau tê̆ dôih yor ma nau tih. Phung bunuyh i nây jêng kon Păng nơm. 11 Brah Yêsu i nơm jan ăn bân jêng kloh ueh, ndrel ma phung bunuyh i Păng lĕ jan ăn kloh ueh, geh du huê Bơ̆ dơm. Kơt ndri dâng Brah Yêsu mâu ôh đit prêng kuăl bân phung oh Păng nơm.* 2:11-12: Yôh 17:20-21; Rôm 8:29-30; Êph 1:4-5; 1Pê 1:2 12 Brah Yêsu lah ma Kôranh Brah kơt nđa:
‘Gâp mra mbơh nkoch May ăn ma phung oh nô Gâp,
Gâp mra mprơ rnê May ta nôk phung ƀon lan May gŭ rƀŭn’ 2:12: NMƠ 22:22.
13 Păng lah jât:
‘Gâp nsing ma May ngăn’ 2:13: Êsa 8:17,
Jêh ri Păng lah jât:
‘Dja Gâp, ndrel ma phung kon i May lĕ ăn Gâp mât uănh’ 2:13: Êsa 8:18.
14 Yor ma phung kon i nây geh săk jăn geh mham blao khât, dâng Brah Yêsu sŏ dơn săk jăn kơt bunuyh, jêh ri khât kơt bunuyh đŏng, gay ma tă bơh nau Păng khât nây nơh, Păng dơi lơh hêng lơi nơm i leo bunuyh geh nau khât, jêng Satăng i kôranh mpôl brah djơh. Aƀaơ dja Satăng i tơm ăn bunuyh khât mâu hôm ôh geh nau dơi,* 2:14-15: Mar 10:45; Kar 2:24; 2Ti 1:10; 1Yô 3:8; NTM 1:18 15 ndri Brah Yêsu lĕ rklaih phung bunuyh i hô klach ma nau khât 2:15: ‘I hô klach ma nau khât’, mâu lah ‘I jan dâk ma nau klach ma nau khât’., yorlah klach ma nau khât du bông nau rêh. 16 Bân lĕ gĭt n'hêl jêh Brah Yêsu mâu ôh văch gay ma kơl phung tông păr, Păng văch gay ma kơl rnoi deh Abrahăm. 17 Lah ndri Kôranh Brah ăn Păng jêng bunuyh ngăn tâm ban ma bân i phung oh Păng, mâu geh du ntil tâm tih băl, gay ma Păng jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng ma bân, geh nau yô̆ nđach, sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ăn răp jăp, gay ma nhhơr ndơ jan brah i sŏ lơi dâng lĕ nau tih phung ƀon lan, jêh ri Kôranh Brah mâu hôm tê̆ dôih ma khân păng i nây.* 2:17-18: Hêb 4:14-15; Rôm 8:3; Gal 4:4-5 18 Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr, nđâp ma nau ndơm nơh 2:18: ‘Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr tă bơh nau ndơm nơh’, mâu lah ‘Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr jŏt nđâp ma nau ndơm’, mâu lah ‘Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr ta nôk Păng geh nau ndơm nơh’., ndri dâng Păng blao kơl bu moh i geh nau ndơm mâu ôh ăn bunuyh i nây tŭp ta nau ndơm.

*2:1 2:1: Hêb 4:1, 11; 6:9, 11; 12:1-2; Phi 1:6; 1Pê 1:9

*2:2 2:2: Phung Israel iăt lah jêng tông păr i ăn nau vay ma Môsê, bol lah mâu geh ôh nchih kơt nây ta nau tâm rnglăp ơm.

*2:2 2:2: Hêb 10:28; Kar 7:53; Gal 2:19; 3:19

*2:3 2:3: Hêb 10:29; 12:25; Gal 2:21; Kar 1:21-22

*2:4 2:4: Kar 2:22; 5:12; 2Kô 12:2; 1Kô 12:7-11

2:6 2:6: ‘Bunuyh’, mâu lah ‘Bunuyh bu klô’.

2:6 2:6: ‘Kon bu klô bunuyh’, mâu lah ‘Kon bunuyh’.

*2:6 2:6-7: Dan 7:13-14

§2:7 2:7: ‘Đê̆’, mâu lah ‘Du ƀlât’.

2:8 2:6-8: NMƠ 8:4-6

*2:8 2:8: 1Kô 15:27

*2:9 2:9: ‘Yơk ma Păng’, mâu lah ‘Ăn ma Păng môk kađăch geh nau yơk geh nau chrêk lơp’.

*2:9 2:9-10: 2Kô 5:18-21; 13:4; Phi 2:6-11

*2:11 2:11-12: Yôh 17:20-21; Rôm 8:29-30; Êph 1:4-5; 1Pê 1:2

2:12 2:12: NMƠ 22:22

2:13 2:13: Êsa 8:17

2:13 2:13: Êsa 8:18

*2:14 2:14-15: Mar 10:45; Kar 2:24; 2Ti 1:10; 1Yô 3:8; NTM 1:18

2:15 2:15: ‘I hô klach ma nau khât’, mâu lah ‘I jan dâk ma nau klach ma nau khât’.

*2:17 2:17-18: Hêb 4:14-15; Rôm 8:3; Gal 4:4-5

2:18 2:18: ‘Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr tă bơh nau ndơm nơh’, mâu lah ‘Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr jŏt nđâp ma nau ndơm’, mâu lah ‘Yorlah Păng lĕ mâp jêh nau jêr ta nôk Păng geh nau ndơm nơh’.