4
Nau ton lăp ta nau gŭ rlu
Aƀaơ dja nau i Kôranh Brah ton ăn bân lăp ta nau gŭ rlu Păng nơm hôm e, lah ndri ăn bân gĭt klach njrăng, gay ma lơi ôh geh bunuyh ta phung bân tât nar n'glĕ dŭt, Kôranh Brah kơp păng mâu ôh di ma lăp.* 4:1: Hêb 2:1 Nau mhe mhan ueh i mbơh nkoch ma nau bân lăp ta nau gŭ rlu Kôranh Brah, nau i nây bân lĕ tăng jêh, nau i nây jêng tâm ban ma phung Israel nôk hôm gŭ ta bri Êsip lĕ tăng nau Kôranh Brah ton ăn bri dak mhe ma lăp ta nau gŭ rlu nây đŏng. Yơn ma nau Kôranh Brah i khân păng tăng nây mâu ôh geh nau khlay ma khân păng, yorlah khân păng mâu ôh ndjôt nau khân păng tăng nây nđâp ma nau nsing.* 4:2: Hêb 3:19 Lŏng bân i nsing ma Păng, bân lăp ta nau gŭ rlu Păng. Yơn ma bunuyh i mâu nsing, Kôranh Brah lah kơt nđa:
‘Gâp ji nuih ma khân păng, ndri dâng Gâp lah: ‘Gâp mâu ôh ăn khân păng lăp ta nau gŭ rlu Gâp’’ 4:3: NMƠ 95:11.
Di ngăn, ntŭk gŭ rlu lĕ ơm ndrăp jêh lĕ phiao, bơh nôk Kôranh Brah jêh njêng neh ntu nơh, yorlah geh du ntŭk ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah ma nar pơh kơt nđa: ‘Jêh ri Păng gŭ dơm mâu hôm jan kar ta nar pơh i nây’ 4:4: NNt 2:2. Yơn ma geh nchih kơt ta kalơ đŏng: ‘Gâp mâu ôh ăn khân păng lăp ta nau gŭ rlu Gâp’ 4:5: NMƠ 95:11.
Lah ndri bunuyh aƀă Kôranh Brah hôm ăn lăp gŭ rlu, yơn ma phung i lĕ tăng jêh nau ton a lor nơh mâu geh lăp ôh, yorlah khân păng mâu ôh iăt Kôranh Brah.* 4:6: Rôm 11:28-30 Ndri dâng Kôranh Brah tê̆ nar nguai jât lah: ‘Nar dja’, Păng lah tâng ma kađăch Đavid lĕ jŏ năm bơh kơi phung Israel gŭ ta bri rdah nơh, kơt nau lah bơh lơ dja:
‘Nar dja, nôk khân ay may tăng bŏr mbung Kôranh Brah nơm, lơi ôh geh nuih n'hâm dăng ko’ 4:7: NMƠ 95:7-8.* 4:7: Hêb 3:7-9
Lah Yôsuê lĕ leo phung Israel ăn gŭ rlu ngăn, lah ndri nar jât năp Kôranh Brah mâu hôm lah ma du nar a êng jât ôh.* 4:8: NVa 31:7; Yôs 21:43-44 Lah ndri hôm e geh nau gŭ rlu nguai jât i tâm ban ma nau rlu nar Saƀăt, i Kôranh Brah ăn ma phung ƀon lan Păng nơm ta nar jât năp tay.* 4:9-10: Phi 1:23; NTM 14:13 10 Bu moh i lăp ta nau gŭ rlu Kôranh Brah nây, păng i nây lĕ rlu bơh ndơ păng nơm jan kar, tâm ban ma Kôranh Brah gŭ dơm mâu hôm jan kar đŏng, jêh Păng njêng neh ntu nơh. 11 Lah ndri ăn bân nsrôyh gay ma hăn lăp ta nau gŭ rlu i nây, gay ma mâu ăn ôh geh bunuyh roh hêng, lơi ôh tâng phung i mâu ŭch iăt nây.* 4:11: Hêb 2:1; 1Kô 1:8
12 Nau ngơi Kôranh Brah nơm geh nau rêh, geh nau dơi ngăn, sôt hơr rlau ma đao bar măt jât. Jêh ri sreh nuih n'hâm, ndrel ma huêng, sreh nting nđăng, ndrel ma i glo păng. Nau ngơi Kôranh Brah phat dôih nau mân, ndrel ma nau ŭch nau ntrŏng ta trôm nuih n'hâm bunuyh.* 4:12: Êph 6:17; Yêr 23:29 13 Dâng lĕ ndơ i Kôranh Brah lĕ njêng, mâu geh ôh du mlŏm ndơ Kôranh Brah uănh mâu say, dâng lĕ rngôch ndơ mâu geh ôh nau nking ta năp măt Păng, jêng tâm ban ma gŭ săk kuh rngŭch dơm. Iăt ma dâng lĕ bân mbơh nkoch ma Păng dadê dâng lĕ nau ta nau rêh bân.* 4:13: NMƠ 26:2; Mar 4:22
Brah Yêsu kuŏng rlau ma kôranh jan brah dŭt kuŏng
14 Bân lĕ geh jêh du huê kôranh jan brah dŭt kuŏng, i lĕ hao jêh ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, Păng Brah Yêsu i Kon Kôranh Brah nơm, lah ndri ăn bân nsing nâp ro ta nau i bân lĕ mbơh nkoch ma bu nây.* 4:14: Hêb 6:19-20 15 Brah Yêsu i nây lĕ geh nau rlong geh nau ndơm ăp ntil kơt bân đŏng, yơn ma Păng nơm mâu ôh jan tih. Lah ndri bân lĕ geh jêh du huê kôranh jan brah dŭt kuŏng i lĕ gĭt lĕ mâp nau jêr tâm ban ma bân đŏng, kơt ndri Păng lĕ năl nau rdja bunuyh, nđâp ma blao yô̆ đŏng.* 4:15: Hêb 2:17-18; 1Kô 10:13; 2Pê 2:9 16 Lah ndri ăn bân geh nuih n'hâm bănh, dăn Kôranh Brah i gŭ ta rnơl kađăch Păng nơm, yorlah Păng geh nuih n'hâm dŭt ueh. Bân dăn gay ma Păng yô̆ nđach kơl ta nôk bân geh nau jêr.* 4:16: Hêb 10:19; Rôm 8:15; Êph 2:18; 3:12

*4:1 4:1: Hêb 2:1

*4:2 4:2: Hêb 3:19

4:3 4:3: NMƠ 95:11

4:4 4:4: NNt 2:2

4:5 4:5: NMƠ 95:11

*4:6 4:6: Rôm 11:28-30

4:7 4:7: NMƠ 95:7-8

*4:7 4:7: Hêb 3:7-9

*4:8 4:8: NVa 31:7; Yôs 21:43-44

*4:9 4:9-10: Phi 1:23; NTM 14:13

*4:11 4:11: Hêb 2:1; 1Kô 1:8

*4:12 4:12: Êph 6:17; Yêr 23:29

*4:13 4:13: NMƠ 26:2; Mar 4:22

*4:14 4:14: Hêb 6:19-20

*4:15 4:15: Hêb 2:17-18; 1Kô 10:13; 2Pê 2:9

*4:16 4:16: Hêb 10:19; Rôm 8:15; Êph 2:18; 3:12