5
Dâng lĕ kôranh jan brah dŭt kuŏng jêng bunuyh i Kôranh Brah nơm kơih bơh phung bunuyh i blao khât, gay ma sơm ntang phung ƀon lan ta năp măt Kôranh Brah. Păng i nây sơm nhhơr ndơ, ndrel ma sơm jan brah ma Kôranh Brah, gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih.* 5:1: Hêb 2:17; KLê 16:32 Kôranh jan brah dŭt kuŏng i nây păng rdja, hôm jan tih kơt phung ƀon lan đŏng, kơt ndri păng geh nuih n'hâm mleh blao yô̆ bunuyh i jan tih, bunuyh i rluk mâl mâu ôh gĭt ndơ ueh ndơ djơh.* 5:2: Hêb 7:28 Tă bơh nau rdja jan tih i nây, dâng păng iăt ma nhhơr ndơ jan brah, gay ma Kôranh Brah yô̆ nau tih săk păng nơm, nđâp ma nau tih phung ƀon lan đŏng.* 5:3: Hêb 7:27; 9:7; KLê 16:11, 17
Mâu geh ôh du huê dơi n'hao êng săk păng nơm jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng, Kôranh Brah nơm dơm kơih, kơt Păng lĕ kơih đŏng ma Arôn kăl e nơh jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng.* 5:4: NNg 28:1 Kơt ndri đŏng Brah Krist Păng mâu ôh n'hao êng săk Păng nơm jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng* 5:5: Nôk Brah Krist gŭ ta neh ntu dja, Păng mâu ôh jan kôranh jan brah dŭt kuŏng, yơn ma aƀaơ dja Păng gŭ ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, jêng nơm sơm ntang ta năp Kôranh Brah ma phung bân, tâm ban ma kôranh jan brah nôk păng nhhơr ndơ jan brah ma Kôranh Brah nơh., Kôranh Brah nơm kơih Păng. Kôranh Brah lah ma Păng:
‘May dja Kon Gâp nơm,
Nar dja Gâp ăn bu gĭt, Gâp Bơ̆ May ngăn’ 5:5: NMƠ 2:7.* 5:5: Hêb 1:5
Kôranh Brah lah jât ma Păng ta trong êng kơt nđa:
‘May jêng bunuyh jan brah ƀaƀơ n'ho ro
Kơt kađăch Mĭlkisađek i bunuyh jan brah đŏng 5:6: Ta samƀŭt Nau Ntơm, mâu ôh geh nchih ma nau deh kađăch Mĭlkisađek, mâu đŏng geh nchih ma nau khât păng, bol lah păng bunuyh ngăn kađôi. Ndri păng tâm ban ma mâu ôh geh ntơm, mâu ôh geh lôch. Kơt ndri bunuyh i nchih samƀŭt dja, păng tâm rđâl kađăch Mĭlkisađek đah ma Brah Krist, yorlah Brah Krist i lĕ ơm rêh bơh ê hŏ geh neh ntu, nđâp ma rêh n'ho ro ngăn. (Hêb 7:3) 5:6: NMƠ 110:4.* 5:6: Hêb 7:1-10
Nôk Brah Yêsu gŭ rêh ta neh ntu dja nơh, Păng nter mbơh sơm ma Kôranh Brah hô ngăn nđâp ma lôh dak măt, dăn Kôranh Brah i dơi rklaih Păng bơh nau khât. Jêh ri Kôranh Brah iăt nau Păng dăn nây, yorlah Păng yơk Kôranh Brah, nđâp ma iăt jan tâng nau Kôranh Brah de đă.* 5:7-8: Mat 26:36-46; Phi 2:8 Jêh ri bol lah Păng i Kon Kôranh Brah nơm kađôi lĕ, Păng hôm e nti iăt nau Kôranh Brah đă, tă bơh nau jêr jŏt Păng nơm 5:8: Nau dja mâu ôh di lah a lor nơh Brah Yêsu mâu ôh iăt nau Kôranh Brah, yơn ma Brah Yêsu lĕ ơm iăt nau Kôranh Brah nâng.. Tât ma Păng lĕ jan lôch lĕ phiao ndơ Kôranh Brah đă ma Păng§ 5:9: ‘Tât ma Păng lĕ jan lôch...Păng’, mâu lah ‘Tât ma Păng lĕ jêng tâm di keh jêh’., Păng jêng tơm nau rklaih n'ho ro bơh nau tê̆ dôih ăn ma dâng lĕ bunuyh i iăt nau Păng, 10 nđâp ma Kôranh Brah kơih Păng jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng kơt tâng ntil kađăch Mĭlkisađek jan bunuyh jan brah đŏng.* 5:10: Hêb 7:1-10; NMƠ 110:4
Nau iăt, ndrel ma nau nsrôyh
11 Gâp hôm geh ŏk nau ŭch mbơh nkoch ma nau i nây, yơn ma jêr ngăn ma mbơh nkoch, yorlah khân ay may iăt jŏ ngăn vât.* 5:11-14: 1Kô 3:1-2; Êph 4:13-14; 1Pê 2:2; 1Tê 5:21-22 12 Di lah khân ay may lĕ jan nơm nti, tih ma hôm iăt ma bu nti khân ay may nau Kôranh Brah i nchô ma ntơm tâm ban ma bunuyh i mhe sât nsing. Khân ay may tâm ban ma oh bê i blao nhêt dơm ma dak toh, ê hŏ ôh blao sông sa ma ndơ dăng. 13 Bu moh i hôm ŭch dơm ma dak toh, păng i nây ê hŏ ôh vât ma ndơ jan sŏng, yorlah păng hôm e oh bê dơm. 14 Yơn ma ndơ sông sa dăng prăp ăn ma bu ranh, geh nau khlay lah nau nti jru, di ma bunuyh i lĕ vay gĭt moh ndơ ueh ndơ djơh dơm.

*5:1 5:1: Hêb 2:17; KLê 16:32

*5:2 5:2: Hêb 7:28

*5:3 5:3: Hêb 7:27; 9:7; KLê 16:11, 17

*5:4 5:4: NNg 28:1

*5:5 5:5: Nôk Brah Krist gŭ ta neh ntu dja, Păng mâu ôh jan kôranh jan brah dŭt kuŏng, yơn ma aƀaơ dja Păng gŭ ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, jêng nơm sơm ntang ta năp Kôranh Brah ma phung bân, tâm ban ma kôranh jan brah nôk păng nhhơr ndơ jan brah ma Kôranh Brah nơh.

5:5 5:5: NMƠ 2:7

*5:5 5:5: Hêb 1:5

5:6 5:6: Ta samƀŭt Nau Ntơm, mâu ôh geh nchih ma nau deh kađăch Mĭlkisađek, mâu đŏng geh nchih ma nau khât păng, bol lah păng bunuyh ngăn kađôi. Ndri păng tâm ban ma mâu ôh geh ntơm, mâu ôh geh lôch. Kơt ndri bunuyh i nchih samƀŭt dja, păng tâm rđâl kađăch Mĭlkisađek đah ma Brah Krist, yorlah Brah Krist i lĕ ơm rêh bơh ê hŏ geh neh ntu, nđâp ma rêh n'ho ro ngăn. (Hêb 7:3)

5:6 5:6: NMƠ 110:4

*5:6 5:6: Hêb 7:1-10

*5:7 5:7-8: Mat 26:36-46; Phi 2:8

5:8 5:8: Nau dja mâu ôh di lah a lor nơh Brah Yêsu mâu ôh iăt nau Kôranh Brah, yơn ma Brah Yêsu lĕ ơm iăt nau Kôranh Brah nâng.

§5:9 5:9: ‘Tât ma Păng lĕ jan lôch...Păng’, mâu lah ‘Tât ma Păng lĕ jêng tâm di keh jêh’.

*5:10 5:10: Hêb 7:1-10; NMƠ 110:4

*5:11 5:11-14: 1Kô 3:1-2; Êph 4:13-14; 1Pê 2:2; 1Tê 5:21-22