10
Nau vay Môsê tâm ban ma gui bu uănh mâu say ndơ ngăn, ndơ i ngăn nây ueh ngăn, jêh ri nar jât năp tay bân mra say ndơ i nây, ndri nau vay i nây mâu ôh di ndơ i ngăn. Kơt ndri dâng bunuyh i jan tâng nau vay i nây, khân păng hăn ăp năm ăp năm ndjôt ndơ nhhơr ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih, tih ma hôm e geh nau tih nâng mâu ôh dơi jêng kloh ngăn.* 10:1: Hêb 9:9; Kôl 2:16-17 Lah geh khân păng yơk mbah ma Kôranh Brah kơt i nây, jêh ri say jêng kloh nâng ngăn, khân păng mâu ôh gĭt ma nau tih i hôm krêp đŏng, lah ndri khân păng mâu hôm nhhơr ndơ ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih. Nau i khân păng nhhơr jan brah ăp năm i nây, ƀêng ma nkah tôr khân păng ma nau jan tih nơh, yorlah mham ndrôk nkuŏng, mham be nkuŏng, mâu ôh dơi sŏ lơi nau tih bunuyh bân.
Lah ndri nôk Brah Krist văch ta neh ntu dja, Păng ngơi ŭch jao săk Păng nơm ma jan brah yor ma nau tih bunuyh, Păng lah ma Kôranh Brah tâng i lĕ nchih ta samƀŭt Nau Mprơ Ơm kơt nđa:
‘May mâu ŭch ôh ma ndơ jan brah, mâu lah ma ndơ nhhơr,
Yơn ma May lĕ jêh ăn Gâp geh săk jăn ma nhhơr.
May mâu ôh răm nuih n'hâm ma ndơ nhhơr gŭch pur,
Ma ndơ jan brah ma dăn May yô̆ mâu hôm kơp nau tih.
Jêh ri Gâp lah: ‘Ơ Kôranh Brah, Gâp dja hăn ŭch jan tâng nuih n'hâm May nơm ŭch,
Jêng di kơt nau lĕ geh nchih jêh lah ma Gâp ta samƀŭt May’’ 10:5-7: NMƠ 40:6-8.
Nau vay Môsê đă bunuyh jan brah nhhơr ndơ êng êng, ndrel ma jan brah ma ndơ êng êng gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih. Lah ndri mơm dâng Brah Krist lah ta trong i nây: “Kôranh Brah mâu ŭch ôh ndơ jan brah, ndơ nhhơr, ndơ nhhơr gŭch pur, nđâp ma ndơ jan brah ma dăn yô̆ mâu hôm kơp nau tih i nây, Păng mâu ôh răm ma ndơ i nây”? Bơh kơi nây Brah Krist lah jât: “Gâp dja ŭch jan tâng nuih n'hâm May nơm ŭch.” Kơt ndri Brah Krist jao săk Păng nơm ma jan brah gay ma ntrŏ dâng lĕ ndơ êng êng bu geh nhhơr jan brah nơh, ndri nau tâm rnglăp ơm mâu hôm ôh geh nau khlay, nau tâm rnglăp mhe dơm geh nau khlay. 10 Tâng nuih n'hâm Kôranh Brah nơm ŭch, Brah Krist lĕ nhhơr jêh săk Păng nơm ma jan brah du tơ̆ dơm, mâu hôm ôh jan tay, nau Păng lĕ jêh jan nơh ăn bân jêng ƀon lan Păng nơm, ndri dâng bân mâu khăch ôh jan brah nâng kơt ơm.* 10:10: Yôh 17:19
11 Ta nau tâm rnglăp ơm dâng lĕ mpôl jan brah gŭ jan kar ta nhih jan brah ăp nar ăp nar, ndrel ma nhhơr ndơ jan brah kơt ơm nâng neng dơm, bol lah ndơ jan brah i nây mâu ôh dơi n'groh lơi nau tih. 12 Yơn ma Brah Krist Păng nhhơr săk Păng nơm du tơ̆ dơm gay ma jêng ndơ jan brah, jêh ri Păng gŭ rgơp bơh ma ti Kôranh Brah nơm.* 10:12: Hêb 9:25-27; Rôm 8:34 13 Aƀaơ dja Brah Krist hôm gŭ kŏp n'ho ma tât Kôranh Brah nhŭp kât lơi phung rlăng Păng, ăn gŭ ta nâm mpang jŏng Brah Krist* 10:13: Nau ‘Ăn gŭ ta nâm mpang jŏng Brah Krist’, geh nau khlay bunuyh i nây mâu hôm geh nau dơi, yor ma Brah Krist jêng kôranh.. 14 Tă bơh Păng de nhhơr săk Păng nơm ma jan brah du tơ̆ dơm, dâng phung ƀon lan Kôranh Brah jêng kloh lĕ tâm di keh n'ho ro, dâng lĕ nau tih lĕ n'groh lơi.* 10:14: Hêb 7:27; 9:12, 25-28; Rôm 6:10; 1Pê 3:18
15 Brah Huêng Ueh i kloh ueh mbơh ăn bân gĭt n'hêl đŏng ma nau i nây, Păng lah kơt nđa ta Nau Kôranh Brah Ngơi:
16 ‘Kôranh Brah lah: ‘Nar jât năp tay
Gâp jan nau tâm rnglăp mhe ndrel khân păng kơt nđa:
Gâp tê̆ nau vay Gâp nơm ta nuih n'hâm khân păng,
Nchih ăn kăr ta nau mân khân păng’’ 10:16: Yêr 31:33.
17 Jêh ri Păng ngơi jât:
‘Nau tih nau jan djơh khân păng nơh, Gâp mra mâu hôm ôh kah gĭt jât’ 10:17: Yêr 31:34.
18 Lah lĕ Kôranh Brah yô̆ hơyh mâu hôm kơp nau tih bân, lah ndri mâu hôm ôh khăch jan brah ma dăn Păng yô̆ nau tih jât.
19 Ơ oh nô ta nau nsing, lah ndri bân lĕ geh nuih n'hâm bănh ma hăn lăp ta ntŭk i dŭt kloh ueh 10:19: Tâng ma nau vay phung Israel geh du huê kôranh jan brah dŭt kuŏng dơm dơi hăn lăp ta trôm jrô i bu kuăl lah ‘Ntŭk dŭt kloh ueh’ (Hêb 9:7). i ntŭk Kôranh Brah, nau bănh i nây tă bơh mham Brah Yêsu lĕ rklaih nau tih bân.* 10:19-20: Hêb 9:8; Mat 27:51; Rôm 5:1-2 20 Ndri bân lĕ geh du trong mhe hăn tât ta Kôranh Brah ro, trong i nây ăn geh nau rêh. Ê lor ma Brah Yêsu khât hôm e geh bok nking mâu ăn bunuyh lăp ta jrô ntŭk dŭt kloh ueh. Aƀaơ dja bân mâu hôm ôh say geh bok nking, yorlah lĕ Brah Yêsu nhhơr săk Păng nơm.* 10:20: Mat 27:51; Mar 15:38; Luk 23:45 21 Brah Yêsu jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng, Păng mât uănh bân i phung ƀon lan Kôranh Brah nơm, 22 kơt ndri ăn bân hăn tât ta Kôranh Brah nơm hŏ, nđâp ma geh nuih n'hâm nsing ma Păng nâp rkâk ngăn, yorlah nuih n'hâm bân lĕ tâm ban ma geh mham Brah Krist djrah, gay ma jut lơi nau mân i hôm kah gĭt ndơ jan djơh nơh, jêh ri săk jăn bân lĕ tâm ban ma geh rao kloh ma dak.* 10:22: Hêb 4:16; Êsê 36:25; Rôm 8:15 23 Ăn bân geh nau rnơm nâp rkâk ma nau i bân mbơh nkoch nau Kôranh Brah ŭch ăn tay, yorlah moh nau Kôranh Brah lĕ jêh ton, Păng jan răp jăp ngăn.* 10:23: Hêb 4:14; 1Kô 1:9; 1Tê 5:24 24 Ăn bân tâm mât tâm uănh ndrăng nơm, gay ma tâm nsŭk nsôr ăn geh nuih n'hâm rŏng ma bu, ndrel ma jan ndơ ueh.* 10:24: Hêb 13:1; Êph 2:10 25 Lơi ntlơi ôh nau tâm rƀŭn kơt ma bu aƀă lĕ ntlơi, ăn bân lơ ma hô tâm n'hao nuih ndrăng nơm lơ ma hô, yorlah bân lĕ gĭt nar Kôranh Brah tât bơi ma tât ngăn.* 10:25: Rôm 13:11-12
26 Lah bân lĕ gĭt năl jêh nau ngăn, jêh ri hôm dăng ko plơ̆ jan tih tay jât, ta nây mâu hôm ôh geh ndơ jan brah a êng jât ma dơi kơl rklaih bơh nau tih,* 10:26-27: Hêb 6:9-10; 2Ti 2:11-13; 1Yô 5:10-13 27 dơn gŭ kŏp ma nau krit ma nau klach, gŭ kŏp ma nau phat dôih, ndrel ma gŭ kŏp ma ŭnh i dŭt hit i mra sa ma phung tâm rdâng đah Kôranh Brah nây dơm! 28 Bu moh i tâm rlăch jan rlau nau vay Môsê, păng i nây bu nkhât lơi ro mâu hôm ôh rong rêh, mâu ôh yô̆, lah geh bunuyh i tơm say bar hê, mâu lah pe nuyh.* 10:28: 1Kô 15:56; Yak 2:10 29 Lah ndri lŏng khân ay may nklŏn, lah bu moh i mưch rmot Kon Kôranh Brah nơm, mưch rmot mham nau tâm rnglăp Păng i jan ăn bân kloh ueh, jêh ri mưch rmot Brah Huêng Ueh i leo nau ueh Kôranh Brah nơm ta bân, uănh ndơ nây tâm ban ma mâu ôh khlay, ndri bunuyh i nây mra geh dôih jru rlau ma i nây ngăn!* 10:29: Hêb 2:3; 12:25 30 Yorlah bân gĭt năl Kôranh Brah i lah kơt nđa: ‘Nau tâm plơng dŭt ta Gâp nơm, Gâp nơm plơng ma bu’ 10:30: NVa 32:35, jêh ri lĕ geh nchih lah kơt nđa đŏng: ‘Kôranh Brah mra phat dôih phung ƀon lan Păng nơm’ 10:30: NVa 32:36; NMƠ 135:14. 31 Geh nau dŭt klach ngăn, bu moh i Kôranh Brah nơm nhŭp tê̆ dôih, yorlah Păng i Brah rêh ngăn.* 10:31: Hêb 10:22; 12:29
32 Ăn khân ay may hôm kah gĭt, nôk khân ay may ntơm sât nsing bơh a lor nơh, bol lah geh ŏk nau jêr jŏt ngăn, khân ay may hôm gŭ nâp ta nau nsing.* 10:32-34: 2Ti 3:12 33 Geh đŏng bu mưch rmot khân ay may ta nklang băl phung, nđâp ma jan djơh, geh đŏng khân ay may lĕ kơl bunuyh i bu jan jêr kơt nây đŏng. 34 Nôk nây khân ay may yô̆ nđach ma mpôl i geh ndrung, jêh ri geh nuih n'hâm răm maak ma nau bu sŏ uih drăp ndơ khân ay may nơm, yorlah khân ay may lĕ gĭt n'hêl jêh geh drăp ndơ ta ƀon ueh ta kalơ jêng drăp ndơ i ueh rlau, jêh ri hôm n'ho ro.* 10:34: Mat 6:19-21; Phi 3:7
35 Lah ndri lơi mƀăr ôh nuih n'hâm khân ay may nsing nâp, yorlah nau nsing i nây jêng geh nau nkhôm dŭt kuŏng ngăn. 36 Ăn khân ay may gŭ nâp bol lah geh nau jêr, gay ma jan jêh phiao nau Kôranh Brah nơm ŭch, jêh ri Păng mra ăn khân ay may ndơ i Păng lĕ ton.* 10:36-39: Hêb 2:1; Mat 16:26; Luk 21:19; NTM 22:12
37 Yorlah Kôranh Brah lĕ lah nơh: ‘Hôm du ƀlât jât mra lôch ngăn,
Nơm i văch, Păng văch ngăn ro, mâu ôh mbrĕ mbrơi.
38 Yơn ma phung ƀon lan Gâp i gŭ sŏng mra geh nau rêh yor ma nau nsing ma Gâp,
Tih ma bu moh i plơ̆ jât kơi, nuih n'hâm Gâp mâu ôh răm ma păng i nây’ 10:37-38: Hab 2:3-4.
39 Yơn ma bân, bân mâu ôh di bunuyh i plơ̆ jât kơi i roh hêng nây, bân jêng bunuyh i geh nau nsing, ndri klaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih.

*10:1 10:1: Hêb 9:9; Kôl 2:16-17

10:7 10:5-7: NMƠ 40:6-8

*10:10 10:10: Yôh 17:19

*10:12 10:12: Hêb 9:25-27; Rôm 8:34

*10:13 10:13: Nau ‘Ăn gŭ ta nâm mpang jŏng Brah Krist’, geh nau khlay bunuyh i nây mâu hôm geh nau dơi, yor ma Brah Krist jêng kôranh.

*10:14 10:14: Hêb 7:27; 9:12, 25-28; Rôm 6:10; 1Pê 3:18

10:16 10:16: Yêr 31:33

10:17 10:17: Yêr 31:34

10:19 10:19: Tâng ma nau vay phung Israel geh du huê kôranh jan brah dŭt kuŏng dơm dơi hăn lăp ta trôm jrô i bu kuăl lah ‘Ntŭk dŭt kloh ueh’ (Hêb 9:7).

*10:19 10:19-20: Hêb 9:8; Mat 27:51; Rôm 5:1-2

*10:20 10:20: Mat 27:51; Mar 15:38; Luk 23:45

*10:22 10:22: Hêb 4:16; Êsê 36:25; Rôm 8:15

*10:23 10:23: Hêb 4:14; 1Kô 1:9; 1Tê 5:24

*10:24 10:24: Hêb 13:1; Êph 2:10

*10:25 10:25: Rôm 13:11-12

*10:26 10:26-27: Hêb 6:9-10; 2Ti 2:11-13; 1Yô 5:10-13

*10:28 10:28: 1Kô 15:56; Yak 2:10

*10:29 10:29: Hêb 2:3; 12:25

10:30 10:30: NVa 32:35

10:30 10:30: NVa 32:36; NMƠ 135:14

*10:31 10:31: Hêb 10:22; 12:29

*10:32 10:32-34: 2Ti 3:12

*10:34 10:34: Mat 6:19-21; Phi 3:7

*10:36 10:36-39: Hêb 2:1; Mat 16:26; Luk 21:19; NTM 22:12

10:38 10:37-38: Hab 2:3-4