5
Nau nduih phung ndrŏng djơh
Lŏng ma phung i bunuyh ndrŏng, ăn khân ay may nhhiăng nhŭm nter vơl dô, yorlah nau rêh rnhăl mra geh ta phung khân ay may ro,* 5:1-3: Mat 6:19-21; Luk 6:24-25; 12:32-34 drăp ndơ khân ay may ôm lĕ phiao, bok ao khân ay may lĕ tăpdâr sa đŏng. Prăk mayh khân ay may lĕ ăch găm sa, tât ma say ăch găm sa, ri mơ bu gĭt lah mâu ôh geh sŏ prăk mayh ma kơl bu, gĭt ma săk khân ay may nơm dơm, lah ndri Kôranh Brah mra tê̆ dôih khân ay may tâm ban ma ŭnh de sa đŏng. Rnôk dja jêng rnôk n'glĕ dŭt* 5:3: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt neh ntu., yơn ma khân ay may hôm rgum drăp ndơ ma prăp, khân ay may mâu ôh ƀơk prăk nkhôm ăn ma mpôl i rek ba ta sre khân ay may, jêh ri bu mra ntôn khân ay may yor ma khân ay may mâu ƀơk prăk i nây. Lŏng nau nter mpôl i nây tăng tât a Kôranh Brah i dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ.* 5:4: KLê 19:13; NVa 24:14-15 Khân ay may gŭ rêh ta neh ntu dja pơh ma sa kah vah ngi, rŏng ma rnglay săk ŭch dŭt ueh răm maak ngăn, tâm ban ma ndrôk sa lây, yơn ma bu mra mbang păng ma sa, kơt nây đŏng, khân ay may jan tih ŏk pơh ma răm maak khân ay may nơm dơm, yơn ma Kôranh Brah mra tê̆ dôih jru ma khân ay may.* 5:5: Luk 16:25 Rlau bơh nây jât, khân ay may lĕ tê̆ dôih, ndrel ma lĕ nkhât lơi đŏng bunuyh sŏng aƀă, bol lah khân păng mâu ôh tâm rdâng đah khân ay may.
Nau ăt nuih ta nau jêr jŏt
Ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may ăt nuih n'ho ma tât nar Kôranh Yêsu plơ̆ văch. Lŏng uănh mpôl i jan mir jan sre, ntơm bơh tuch khân păng geh nuih n'hâm ăt nuih gŭ kŏp dak mih n'ho ma tât ba dŭm geh play i ueh i tă bơh neh nây 5:7: Ta nau ngơi Grek, ngơi ma bunuyh jan mir jan sre, khân păng ăt nuih gŭ kŏp dak mih khay jât, ndrel ma dak mih khay puăn, yorlah ta bri i nây lah geh dak mih bar tơ̆ kơt nây, geh play ŏk. Bu sui Ba Prăng klăp lah khay 11 bu rek klăp lah ta khay prăm..* 5:7-8: Tit 2:13; Rôm 13:11; Hêb 10:35-36 Ăn khân ay may gŭ kŏp ma nuih n'hâm ăt nuih tâm ban kơt nây đŏng, ăn khân ay may geh nuih n'hâm nâp, yorlah nar Kôranh Yêsu plơ̆ văch bơi tât jêh.
Ơ oh nô ta nau nsing, lơi ôh ŏk bâr njâr sêk ndrăng nơm, gay ma lơi ta Kôranh Brah tê̆ dôih, yorlah nơm i phat dôih, Păng lĕ dâk ta bôk mpông jêh.* 5:9: Yak 4:11-12
10 Lŏng uănh mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, khân păng mbơh nkoch ta rnha Kôranh Brah nđâp ma nuih n'hâm ăt nuih, bol lah bu jan jêr jŏt ma khân păng kađôi, ăn khân ay may jan tâng khân păng dô.* 5:10: Mat 5:12 11 Lŏng bu moh i vay gŭ nâp ta nau jêr jŏt, bân kơp bunuyh i nây Kôranh Brah ăn nau geh jêng. Kơt lah khân ay may lĕ vay tăng jêh ma du huê Yôp kăl e nơh, păng vay gŭ nâp ta nau jêr jŏt, jêh ri khân ay may lĕ gĭt đŏng tât bơh kơi nây Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma păng lơ ma hô, yorlah Kôranh Brah geh nuih n'hâm ueh, geh nuih n'hâm yô̆ nđach dŭt hô ngăn.* 5:11: Yôp 1:21-22; 2:10
12 Ơ oh nô ta nau nsing, i khlay rlau lơi ôh ton ma trôk, ma neh, mâu lah ma ndơ êng êng jât. Lah khân ay may lah ‘Ơ’, ăn gĭt lah ‘Ơ’, lah khân ay may lah ‘Mâu’, ăn gĭt lah ‘Mâu’, gay ma lơi ăn geh dôih.* 5:12: Mat 5:34-37
Nau mbơh sơm
13 Ta phung khân ay may, lah geh du huê bunuyh geh nau jêr jŏt, ăn păng mbơh sơm. Lah bu moh i geh nau răm maak, ăn păng mprơ rnê Kôranh Brah. 14 Lah geh bunuyh ji, ăn păng kuăl mpôl kôranh phung nsing, gay ma kơl mbơh sơm ma bunuyh ji i nây, ndrel ma hâng dak ngi ta săk bunuyh ji nây, dăn ta rnha Kôranh Yêsu.* 5:14: Mar 6:13 15 Lah khân păng mbơh sơm nđâp ma nau nsing, bunuyh i nây mra bah ji ro, Kôranh Yêsu mra jan bah păng i nây ro. Lah păng geh jan tih, Kôranh Brah mra yô̆ nau tih păng.* 5:15: NMƠ 17:6; Yôh 15:7
16 Lah ndri ăn khân ay may tâm nkoch nau tih ăn ma ndrăng nơm, n'ho ma tâm kơl mbơh sơm ndrăng nơm, gay ma bah nau ji. Nau mbơh sơm bunuyh sŏng geh nau dơi geh nau tam ngăn.* 5:16: NMƠ 145:18-19 17 Geh du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha Êliya, păng bunuyh kơt bân đŏng, păng mbơh sơm ma lĕ nuih n'hâm dăn mâu ăn geh dak mih ta bri Israel, jêh ri trôk prăng jŏ pe năm n'gul. 18 Jêh pe năm n'gul nây păng mbơh sơm tay du tơ̆ jât ăn geh dak mih, trôk geh mih ro, jêh ri neh ntu hon ndơ geh play.* 5:18: 1KK 17:1; 18:42-45
19 Ơ oh nô ta nau nsing, lah geh du huê bunuyh ta phung khân ay may hiơt gŭ ngai bơh nau nti i ngăn, jêh ri lah geh du huê bunuyh jât leo păng plơ̆ sât ma Kôranh Brah,* 5:19-20: Mat 18:15-17; 1Tê 5:14; 2Tê 3:14-15 20 ăn khân ay may gĭt, lah bu moh i leo bunuyh tih plơ̆ sât ma Kôranh Brah, ntlơi bơh trong tih păng nây, bunuyh i năk leo nây jêng rklaih păng bơh nau khât, jêh ri Kôranh Brah yô̆ dâng lĕ nau tih ta păng i nây.

*5:1 5:1-3: Mat 6:19-21; Luk 6:24-25; 12:32-34

*5:3 5:3: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt neh ntu.

*5:4 5:4: KLê 19:13; NVa 24:14-15

*5:5 5:5: Luk 16:25

5:7 5:7: Ta nau ngơi Grek, ngơi ma bunuyh jan mir jan sre, khân păng ăt nuih gŭ kŏp dak mih khay jât, ndrel ma dak mih khay puăn, yorlah ta bri i nây lah geh dak mih bar tơ̆ kơt nây, geh play ŏk. Bu sui Ba Prăng klăp lah khay 11 bu rek klăp lah ta khay prăm.

*5:7 5:7-8: Tit 2:13; Rôm 13:11; Hêb 10:35-36

*5:9 5:9: Yak 4:11-12

*5:10 5:10: Mat 5:12

*5:11 5:11: Yôp 1:21-22; 2:10

*5:12 5:12: Mat 5:34-37

*5:14 5:14: Mar 6:13

*5:15 5:15: NMƠ 17:6; Yôh 15:7

*5:16 5:16: NMƠ 145:18-19

*5:18 5:18: 1KK 17:1; 18:42-45

*5:19 5:19-20: Mat 18:15-17; 1Tê 5:14; 2Tê 3:14-15