7
Di mong Brah Yêsu hăn nhêt ƀŭn ta ƀon Yêrusalem
Jêh bơh nây, Brah Yêsu hăn ŏk ntŭk ta bri Galilê, Păng mâu ŭch ôh hăn ta bri Yuđa, yorlah mpôl kôranh phung Israel ŭch tâng nkhât Păng.* 7:1: Yôh 5:18 Nôk nây nar nhêt ƀŭn phung Israel bơi ma tât, nây jêng ƀŭn bu kuăl lah ‘Ƀŭn gŭ ta chun n'ging si’, nau nhêt ƀŭn i nây jŏ pham nar.* 7:2: KLê 23:33-43 Oh oh bu klô Brah Yêsu lah ma Păng: “May lôh bơh dja hăn a bri Yuđa ri hŏm, gay ma ăn mpôl oh mon May say ndơ khlay May jan. Yorlah bu moh ŭch ăn bu lư săk păng nơm, mâu ôh jan kar mpôn. Lah May jan kar nau khlay êng êng, nhhơ ăn dâng lĕ bunuyh say dô!” I oh oh Brah Yêsu nơm nây, khân păng mâu đŏng nsing ma Păng. Brah Yêsu lah ma khân păng: “Mong Gâp hăn ê hŏ ôh tât, yơn ma khân may dah ŭch khân may nơm.* 7:6: Yôh 2:4; 12:23 Bunuyh gŭ ta neh ntu dja mâu ôh dơi biănh ma khân may, yơn ma khân păng biănh ma Gâp, yorlah Gâp mbơh n'hêl ngăn ndơ khân păng jan dŭt djơh ngăn.* 7:7: Yôh 3:19-20 Khân may hăn lăp nhêt ƀŭn ri dô, Gâp mâu hăn ôh, yorlah Gâp ê hŏ tât di mong hăn.” Jêh Brah Yêsu ngơi nây, Păng hôm gŭ ta bri Galilê nây đŏng.
Brah Yêsu hăn ta ƀon Yêrusalem nôk nar nhêt ƀŭn
10 Tât ma oh oh Brah Yêsu nây lĕ hăn nhêt ƀŭn lĕ phiao, jêh ri Păng hăn bơh kơi đŏng, yơn ma mâu ôh ăn bu say, Păng hăn êng rklăk. 11 Nôk nhêt ƀŭn nây, mpôl kôranh phung Israel ôp bu: “Ah Păng mâu say?”* 7:11: Yôh 11:56 12 Ta phung ƀon lan, geh ŏk bunuyh tâm ngơi suih lah ma Brah Yêsu, aƀă lah: “Păng jêng bunuyh ueh ngăn,” aƀă lah: “Mâu ôh, Păng jêng bunuyh mƀrôh rlăm phung ƀon lan.”* 7:12: Yôh 7:45-49; 9:16 13 Mâu geh ôh bunuyh bănh ngơi nkoch Brah Yêsu, yorlah klach mpôl kôranh phung Israel.* 7:13: Yôh 9:22; 12:42
14 Tât lĕ n'gul nhêt ƀŭn nây, Brah Yêsu hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem lăp ta jŏng gung nhih jan brah, jêh ri nti phung ƀon lan ta nây. 15 Mpôl kôranh phung Israel, khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn mâu vât ôh, khân păng tâm lah: “Bunuyh i nây mâu prot ôh mâp lăp nti, mơm dâng Păng gĭt ngăn nau Kôranh Brah nây?”* 7:15: Mar 6:2; Luk 2:47 16 Brah Yêsu lah: “Nau Gâp nti lah dja, mâu di ôh lôh tă bơh nau Gâp nơm, dja lôh tă bơh Kôranh Brah Nơm tơm njuăl ăn Gâp văch. 17 Lah bu moh ŭch jan tâng nau Kôranh Brah ŭch, păng gĭt ro nau Gâp nti lah dja lôh tă bơh Kôranh Brah nơm, mâu lah lôh tă bơh săk Gâp nơm. 18 Bu moh ngơi nau tă bơh săk păng nơm, păng ŭch n'hao êng săk păng nơm dơm, yơn ma bu moh ŭch n'hao ma nơm tơm đă păng hăn, păng i nây ngơi ngăn, mâu geh ôh mƀrôh.* 7:18: Yôh 5:41-44; 8:50 19 Che Môsê kăl e nơh lĕ ăn nau vay ma khân ay may, yơn ma mâu geh ôh du huê bunuyh ta phung khân may ndjôt nau vay păng ngăn ngên. Lah ndri moh kô̆ khân may ŭch nkhât Gâp?”* 7:19: Yôh 1:17; Kar 7:53; Rôm 2:17-24 20 Phung ƀon lan ơh ma Păng: “May geh brah djơh gŭ ta May ro, dâng May ngơi kơt ndri, yorlah mâu geh ôh bunuyh ŭch nkhât May.”* 7:20: Yôh 8:48; 10:20 21 Brah Yêsu lah khân păng: “Gâp lĕ jan kar du ntil ta nar Saƀăt i nar rlu phung bân nây nơh, dâng lĕ khân ay may ndrŏt hih rhŏl.* 7:21: Yôh 5:1-18 22 Che Môsê lĕ đă khân ay may jan koh ntô ma oh bê bu klô - i di ngăn phung che bân đă jan koh ntô i nây, mâu geh ôh Môsê đă - jêh ri khân ay may jan koh ntô ăn bu ta nar Saƀăt i nar rlu đŏng.* 7:22: Nau vay Môsê đă phung Israel koh ntô kon bu klô ta nar pham jêh gŭ oh, khân păng hôm jan ta nar pham i nây bol lah nar Saƀăt kađôi. 23 Lah khân ay may jan koh ntô ăn bu ta nar Saƀăt, mâu geh ôh tih đah nau vay Môsê đă, lah ndri mơm dâng khân ay may nkhơng ma ji nuih ma Gâp, nau Gâp jan bah bunuyh ji ta nar Saƀăt?* 7:23: NNt 17:10-12; KLê 12:3 24 Lơi dâng ôh lah bu jan tih i say kalơ ntô dơm, ăn khân ay may gĭt n'hêl ri mơ dơi kơp tih di.”
Brah Yêsu jêng Brah Krist ngăn
25 Geh phung ƀon lan aƀă i gŭ rêh ta ƀon kuŏng Yêrusalem nây lah: “Gĭt Păng i nây bu tâng joi ŭch nkhât nơh ƀah?* 7:25: Yôh 5:18 26 Aƀaơ dja Păng gŭ nti lah ta nklang băl phung, mơm dâng phung kôranh bân mâu lah Păng? Gĭt lĕ phung kôranh kơp Păng jêng Brah Krist hơ? 27 Lah Brah Krist văch, bu lah mâu geh ôh bunuyh gĭt bơh tă ntŭk Păng văch. Tih ma Bunuyh dja lĕ bân gĭt bơh tă ntŭk Păng văch.”* 7:27: Yôh 6:42 28 Brah Yêsu hôm gŭ nti lah bu ta jŏng gung nhih jan brah nây, jêh ri Păng nter dăng ngăn, Păng lah: “Ơ, khân ay may tâm lah ndrăng khân ay may nơm, khân ay may lĕ gĭt năl Gâp, lĕ gĭt bơh tă ntŭk Gâp văch đŏng. Yơn ma Gâp mâu ôh văch tâng săk Gâp nơm ŭch. Kôranh Brah Nơm tơm njuăl Gâp Păng jan ngăn tâng nau Păng mbơh nâng, khân ay may mâu ôh gĭt năl Păng.* 7:28-29: Yôh 8:55; 17:25 29 Yơn ma Gâp gĭt năl Păng, yorlah Gâp văch tă bơh Păng, Păng đă Gâp văch.” 30 Nôk nây bu ŭch nhŭp Brah Yêsu, yơn ma mâu geh ôh bunuyh nhŭp Păng, yorlah ê hŏ tât di nar Kôranh Brah ăn.* 7:30: Yôh 8:20; 12:23 31 Ta phung ƀon lan nây geh ŏk bunuyh lĕ nsing ma Brah Yêsu, khân păng tâm lah ndrăng khân păng: “Lah Bunuyh dja mâu ôh di Brah Krist, lah hôm geh Brah Krist văch tay, gĭt păng dơi jan nau khlay ŏk rlau ma Bunuyh dja ƀah?”
Bu đă phung tahen hăn nhŭp Brah Yêsu
32 Phung Pharisi tăng phung ƀon lan ngơi ƀŭk dŭk suih nkoch Brah Yêsu kơt nđay. Jêh ri mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi, đă phung tahen i mât njrăng nhih jan brah 7:32: Mâu lah ‘Phung kơl jan kar ta nhih jan brah’. Ăp ntŭk êng kơt nây đŏng. hăn nhŭp Brah Yêsu. 33 Khân păng hăn tât ta ri, Brah Yêsu lah: “Gâp gŭ ndrel khân ay may hôm du ƀlât dơm, jêh ri Gâp mra plơ̆ sât tay ta Nơm tơm njuăl Gâp nơh.* 7:33: Yôh 12:35; 13:33 34 Khân ay may tay joi Gâp, yơn ma mâu say, yorlah ntŭk Gâp hăn, khân ay may mâu ôh dơi hăn.” 35 Jêh ri mpôl kôranh phung Israel mâu vât tâm lah ndrăng khân păng: “Ah ntŭk hăn Păng i ri, dâng Păng lah bân joi Păng mâu say? Ơm Păng ŭch hăn ta bri êng tâng phung Israel i gŭ chah chrai ndrel phung i mâu di phung Israel, jêh ri nti lah ma phung i mâu di phung Israel lah? 36 Nau Păng lah: ‘Khân ay may tay mra joi Gâp, yơn ma mâu say’, jêh ri Păng lah: ‘Ntŭk Gâp hăn, khân ay may mâu ôh dơi hăn’, moh geh nau khlay lah pre i nây?”
Dak rlai ăn nau rêh
37 Tât nar nhêt ƀŭn n'glĕ dŭt, nar i nây jêng nar khlay ngăn, Brah Yêsu dâk bơh năp phung ƀon lan, jêh ri Păng nter dăng ngăn: “Bu moh ji hir dak, văch hŏm ta Gâp, jêh ri nhêt.* 7:37: KLê 23:36; Êsa 55:1 38 Bu moh nsing ma Gâp, geh dak rlai ăn nau rêh hoch lôh ta păng, ndri geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi.”* 7:38: Êsa 58:11 39 Nau Brah Yêsu ngơi ma dak rlai i nây, Păng ŭch ngơi ma Brah Huêng Ueh. Bu moh nsing ma Brah Yêsu, păng i nây sŏ dơn Brah Huêng Ueh gŭ ndrel. Yơn ma nôk nây Kôranh Brah ê hŏ ôh ăn Brah Huêng Ueh gŭ ndrel bunuyh, yorlah Brah Yêsu ê hŏ khât dâk rêh lăp ta nau chrêk lơp Păng nơm.* 7:39: Yôh 14:16-17; 20:22
Nau mân êng êng i bu geh mân ma Brah Yêsu
40 Tât ma phung ƀon lan tăng nau Brah Yêsu ngơi nây, bunuyh aƀă lah: “Păng i nây ro bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i Môsê lĕ nchih kăl e nơh, Păng mra văch ta neh ntu dja.”* 7:40: NVa 18:15, 18 41 Bunuyh aƀă lah: “Păng i nây ro Brah Krist.” Yơn ma geh bunuyh aƀă rlăch: “Brah Krist gĭt ma lôh tă bơh bri Galilê lah?* 7:41: Yôh 1:46 42 Yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah, Brah Krist deh bơh rnoi deh kađăch Đavid, ndrel ma lôh tă bơh ƀon Ƀêtlêhem, i ntŭk ƀon deh kađăch Đavid nơm ƀah?”* 7:42: Mik 5:2; 1Sa 17:12 43 Ndri jan ăn phung ƀon lan geh nau tâm nkhah nkhat băl, yor ma Brah Yêsu. 44 Geh bunuyh aƀă ŭch nhŭp Brah Yêsu, yơn ma mâu geh ôh bunuyh nhŭp Păng.
Mpôl kôranh phung Israel mâu ŭch nsing ma Brah Yêsu
45 Jêh ri phung tahen i mât njrăng nhih jan brah plơ̆ sât ta mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi ri. Phung i nây ôp phung tahen: “Moh kô̆ khân may mâu nhŭp Păng leo ta dja?”* 7:45: Yôh 7:32 46 Phung tahen i nây ơh: “Hên mâu geh ôh nhŭp Păng, yorlah hên mâu vay say bunuyh blao ngơi nti kơt Păng i nây.”* 7:46: Mat 7:28-29 47 Phung Pharisi lah khân păng: “Khân may lĕ iăt đŏng nau mƀrôh Păng bơh? 48 Ta phung kôranh kuŏng, ndrel ma dâng lĕ phung Pharisi, mâu geh ôh du huê bunuyh nsing ma Păng. 49 Yơn ma phung ƀon lan i nây, khân păng mâu ôh gĭt nau vay phung bân. Dâng lĕ phung i nây Kôranh Brah lĕ rtăp ngăn ro!”* 7:49: NVa 27:14-26 50 Geh du huê rnha Nikôđêm, păng jêng phung Pharisi đŏng, a lor nơh păng lĕ hăn tâm mâp ma Brah Yêsu, păng ôp phung Pharisi: 51 “Tâng ma nau vay phung bân, lah bân ê hŏ ôh tăng bunuyh tih nơm ngơi, ê hŏ ôh gĭt n'hêl nau păng jan, ơm dơi phat dôih păng lah?”* 7:51: NVa 1:16-17; 17:6 52 Phung Pharisi nây ơh ma păng: “May ngơi tâm ban may jêng bunuyh bri Galilê rluk mâl đŏng. Lŏng may uănh ta Nau Kôranh Brah Ngơi, mâu geh ôh du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lôh tă bơh bri Galilê.”* 7:52: 2KK 14:25 53 [Jêh bơh nây khân păng plơ̆ sât ta nhih jay khân păng nơm.]

*7:1 7:1: Yôh 5:18

*7:2 7:2: KLê 23:33-43

*7:6 7:6: Yôh 2:4; 12:23

*7:7 7:7: Yôh 3:19-20

*7:11 7:11: Yôh 11:56

*7:12 7:12: Yôh 7:45-49; 9:16

*7:13 7:13: Yôh 9:22; 12:42

*7:15 7:15: Mar 6:2; Luk 2:47

*7:18 7:18: Yôh 5:41-44; 8:50

*7:19 7:19: Yôh 1:17; Kar 7:53; Rôm 2:17-24

*7:20 7:20: Yôh 8:48; 10:20

*7:21 7:21: Yôh 5:1-18

*7:22 7:22: Nau vay Môsê đă phung Israel koh ntô kon bu klô ta nar pham jêh gŭ oh, khân păng hôm jan ta nar pham i nây bol lah nar Saƀăt kađôi.

*7:23 7:23: NNt 17:10-12; KLê 12:3

*7:25 7:25: Yôh 5:18

*7:27 7:27: Yôh 6:42

*7:28 7:28-29: Yôh 8:55; 17:25

*7:30 7:30: Yôh 8:20; 12:23

7:32 7:32: Mâu lah ‘Phung kơl jan kar ta nhih jan brah’. Ăp ntŭk êng kơt nây đŏng.

*7:33 7:33: Yôh 12:35; 13:33

*7:37 7:37: KLê 23:36; Êsa 55:1

*7:38 7:38: Êsa 58:11

*7:39 7:39: Yôh 14:16-17; 20:22

*7:40 7:40: NVa 18:15, 18

*7:41 7:41: Yôh 1:46

*7:42 7:42: Mik 5:2; 1Sa 17:12

*7:45 7:45: Yôh 7:32

*7:46 7:46: Mat 7:28-29

*7:49 7:49: NVa 27:14-26

*7:51 7:51: NVa 1:16-17; 17:6

*7:52 7:52: 2KK 14:25