3
Nau Yôhan-Ƀaptem mbơh nkoch
(Mar 1:1-8; Luk 3:1-18)
Jêh ri Yôhan-Ƀaptem tât ta bri rdah ta bri Yuđa, păng ntơm nti phung ƀon lan lah: “Rgâl hŏm nuih n'hâm djơh khân ay may, yorlah nau Kôranh Brah mât uănh lĕ bơi tât.”* 3:2: Mat 4:17 Păng i nây bunuyh i geh nchih ta samƀŭt Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh nchih kơt nđa:
‘Geh du huê bunuyh nter ta bri rdah lah:
‘Ndrăp hŏm nuih n'hâm ăn ma Kôranh Brah
Tâm ban ma bunuyh kuayh trong nsŏng trong ăn ma kađăch hăn’’ 3:3: Êsa 40:3.
Lŏng Yôhan-Ƀaptem păng nsoh ao jong tanh ma rsau seh samô, văn rse bŭt jan ma ntô, ndơ sông sa păng krah ndrach, đah dak sŭt* 3:4: Ndơ nsoh Yôhan tâm ban ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh. Krah ndrach, ndrel ma dak sŭt i ndơ bu joi say ta bri rdah..* 3:4: 2KK 1:8
Nôk nây ŏk bunuyh ta ƀon kuŏng Yêrusalem, ŏk bunuyh ta bri Yuđa, ndrel ma ŏk bunuyh gŭ rŏ dak rlai Yôrđăn, văch ran ta Yôhan-Ƀaptem ri. Khân păng gĭt săk khân păng nơm tih mbơh ro, jêh ri Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk khân păng ma dak ta dak rlai Yôrđăn ri. Tât ma say văch phung Pharisi 3:7: Phung Pharisi khân păng jêng phung Israel đŏng, khân păng nti nau vay phung Israel ŏk ngăn, nđâp ma nti nau vay i che khân păng nơm bơh kăl e nơh ŏk jât., ndrel ma phung Sađôsi 3:7: Phung Sađôsi khân păng jêng phung Israel đŏng, khân păng nti nau vay phung Israel ŏk ngăn, yơn ma khân păng ndjôt dơm prăm ơ̆ samƀŭt bơh samƀŭt Nau Ntơm tât ma samƀŭt Nau Vay Rkhĭch i Môsê nchih. ŏk đŏng, hăn ŭch jan ƀăptem yŭk ma dak§ 3:7: Mâu lah ‘Hăn mêt uănh nau păng jan ƀăptem yŭk ma dak i nây’., păng lah khân păng kơt nđa: “Yê! Mpôl bunuyh djơh bunuyh janh tâm ban ma bêh ku, bu moh mbơh ma khân may dâng geh ma nchuăt krap bơh nau tê̆ dôih Kôranh Brah i bơi ma tât dja?* 3:7: Mat 12:34; 23:33 Lah khân may mâu ŭch Kôranh Brah tê̆ dôih, lah ndri gŭ sŏng jan ueh hŏm, gay ma gĭt say nuih n'hâm khân may lĕ rgâl ngăn ro.* 3:8: Luk 3:10-14 Lơi hôm lah êng ta săk khân may nơm: ‘Gâp lĕ sau Abrahăm ngăn, ndri Kôranh Brah mâu hôm ôh tê̆ dôih’. Gâp lah ma khân may: Jêng sau Abrahăm dơm mâu ôh geh nau khlay. Lŭ dja Kôranh Brah sŏ njêng sau Abrahăm jêng đŏng.* 3:9: Yôh 8:33-39; Rôm 2:28-29; 4:12 10 Aƀaơ dja Kôranh Brah ŭch tê̆ dôih ma lĕ bunuyh i mâu jan ueh. Păng tâm ban ma bunuyh ndrăp lơi pêh thao tê̆ ta reh tơm si, Păng mra kăl lơi tơm si mâu geh play ueh, jêh ri su lơi ma ŭnh.* 3:10: Mat 7:19; Luk 13:6-9
11 Gâp jan ƀăptem ăn khân may yŭk ma dak dơm, gay ma nhhơ khân may lĕ rgâl nuih n'hâm djơh jêh. Yơn ma geh du huê Kôranh bơi tât jêh, Păng geh nau dơi rlau gâp ngăn. Ta năp Păng gâp jêng bunuyh jê̆ lê̆ dơm, bol lah gâp sơm droh* 3:11: Mâu lah ‘Ndjôt’. ntô jot Păng, hôm e mâu hŏ di đŏng đah nau jan kar ăn ma Păng. Păng ƀăptem ăn khân may ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh, ndrel ma ŭnh.* 3:11: Kar 1:5 12 Păng tâm ban ma bunuyh ndjôt dông, gay ma rseng gŭm mprôh lĕ ba i geh ta ntŭk Păng plên nây. Ba rnglay Păng sŏ tôh prăp ta jay ba Păng nơm, i nsiăp Păng su lơi ma ŭnh mâu ôh blao nhhŏt. Kơt ndri Păng tâm nkhah lơi bunuyh sŏng đah bunuyh tih, jêh ri tê̆ dôih ma bunuyh tih.”* 3:12: Mat 13:30
Brah Yêsu dơn nau ƀăptem yŭk ma dak
(Mar 1:9-11; Luk 3:21-22; Yôh 1:32-34)
13 Nôk nây Brah Yêsu hăn tă bơh bri Galilê, hăn mâp Yôhan-Ƀaptem ta dak rlai Yôrđăn, gay ma ăn Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk Păng ma dak.* 3:13: Mat 2:22-23 14 Yơn ma tât ta nây Yôhan rlăch lah ma Păng: “Mơm hăn ta gâp, đă gâp chrao jan ƀăptem yŭk May ma dak? Di lah May sơm jan ăn gâp.”* 3:14: Yôh 13:6 15 Brah Yêsu lah: “Aƀaơ dja ăn may jan ƀŏt dô, gay ma jan tâm di dadê đah nau Kôranh Brah lĕ đă.” Jêh ri Yôhan-Ƀaptem ŭch jan. 16 Jêh Brah Yêsu dơn ƀăptem yŭk ma dak, nôk Păng lôh bơh dak nây, dô ma say trôk pơk bŏng lahưr ma Păng, jêh ri Păng say Brah Huêng Ueh Kôranh Brah tâm ban ma plŭk jŭr drŏm ta Păng ri.* 3:16: Êsa 11:2 17 Dôl nây geh tăng nteh bŏr tă bơh kalơ trôk lah: “Dja Kon Gâp rŏng, Gâp răm rhơn ma Păng hô ngăn ngên.”* 3:17: Mat 17:5; NMƠ 2:7; Êsa 42:1

*3:2 3:2: Mat 4:17

3:3 3:3: Êsa 40:3

*3:4 3:4: Ndơ nsoh Yôhan tâm ban ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh. Krah ndrach, ndrel ma dak sŭt i ndơ bu joi say ta bri rdah.

*3:4 3:4: 2KK 1:8

3:7 3:7: Phung Pharisi khân păng jêng phung Israel đŏng, khân păng nti nau vay phung Israel ŏk ngăn, nđâp ma nti nau vay i che khân păng nơm bơh kăl e nơh ŏk jât.

3:7 3:7: Phung Sađôsi khân păng jêng phung Israel đŏng, khân păng nti nau vay phung Israel ŏk ngăn, yơn ma khân păng ndjôt dơm prăm ơ̆ samƀŭt bơh samƀŭt Nau Ntơm tât ma samƀŭt Nau Vay Rkhĭch i Môsê nchih.

§3:7 3:7: Mâu lah ‘Hăn mêt uănh nau păng jan ƀăptem yŭk ma dak i nây’.

*3:7 3:7: Mat 12:34; 23:33

*3:8 3:8: Luk 3:10-14

*3:9 3:9: Yôh 8:33-39; Rôm 2:28-29; 4:12

*3:10 3:10: Mat 7:19; Luk 13:6-9

*3:11 3:11: Mâu lah ‘Ndjôt’.

*3:11 3:11: Kar 1:5

*3:12 3:12: Mat 13:30

*3:13 3:13: Mat 2:22-23

*3:14 3:14: Yôh 13:6

*3:16 3:16: Êsa 11:2

*3:17 3:17: Mat 17:5; NMƠ 2:7; Êsa 42:1