2
Bunuyh tă bơh bri ngai hăn yơk mbah Brah Yêsu
Brah Yêsu deh ta ƀon Ƀêtlêhem bri Yuđa nôk kađăch Hêrôt* 2:1: Hêrôt dja i bu kuăl ‘Hêrôt i kuŏng’. mât uănh bri dak i nây. Jêh Păng deh ri, geh bunuyh gĭt blao gĭt năl uănh mănh mbing hăn tă bơh bri ngai mpeh ma lôh nar tât ta ƀon kuŏng Yêrusalem ri.* 2:1: Luk 2:1-7 Khân păng ôp bu ta ri: “Ah ntŭk deh kađăch mhe phung Israel hiah? Hên lĕ gĭt Păng deh, yor ma hên say du mlŏm mănh chrat ngăn lôh mpeh bơh bri hên jêng ndơ mbên ma nau i nây. Ndri dâng hên hăn yơk mbah ma Păng đŏng.” Tât kađăch Hêrôt tăng lư nau ôp i nây, păng rvê hô ngăn gŭ mâu đăp chăp mâu gŏn ro, klach geh bunuyh êng jan kađăch. Lĕ ƀon lan ta Yêrusalem ri, khân păng rvê dadê mơm kađăch Hêrôt jan 2:3: Ƀon lan rvê moh kađăch Hêrôt mra jan, yor ma păng lĕ vay nkhât bunuyh i ŭch ntrŏ păng jan kađăch.. Jêh ri păng rgum mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel, gay ma ôp ntŭk ƀon deh Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl. Jêh ri phung i nây mbơh ma kađăch: “Ntŭk Brah Krist deh ta ƀon Ƀêtlêhem bri Yuđa, yorlah bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh nchih:* 2:5: Yôh 7:42 ‘Kôranh Brah lah:
‘Hơi ƀon lan ƀon Ƀêtlêhem ta bri Yuđa ơi!
Ƀon khân ay may mâu ôh di jê̆ ta nâm bu đah ƀon bri Yuđa dja i geh nau khlay,
Yorlah jât năp tay geh du huê kôranh lôh tă bơh ƀon khân ay may,
Păng i nây mât uănh ƀon lan Israel i ƀon lan Gâp nơm, tâm ban ma du huê nơm chiăp be biăp’’ ” 2:6: Mik 5:2.
Jêh ri kađăch Hêrôt kuăl ntŭng mpôl gĭt blao i nây, ôp jek êng khân păng dah hŏ jŏ say mănh i ri, gay ma gĭt kon bê i ri dah hŏ ŏk khay. Jêh ri đă mpôl i nây hăn jât ƀon Ƀêtlêhem ri, păng lah ma khân păng: “Khân may hăn dôh, ôp n'hêl ma kon se jê̆ i nây. Jêh say Păng tay, plơ̆ mbơh ma gâp yơ̆. Gâp ŭch hăn yơk mbah ma kon se jê̆ i nây đŏng.” Tih ma kađăch Hêrôt mâu ôh ngơi ngăn, păng gay ma ŭch nkhât kon se i nây dơm. Jêh iăt nau kađăch mbơh nây, khân păng lôh bơh ƀon Yêrusalem ri. Lŏng mănh i khân păng say mpeh bơh lôh nar ri nơh leo trong ma khân păng n'ho ma tât tâm sŏng kalơ ntŭk oh bê gŭ ri mơ nsrŭng. 10 Khân păng răm maak lĕ bơh nuih bơh n'hâm ngăn say mănh lĕ gŭ ta nây. 11 Jêh ri khân păng lăp ta trôm jay 2:11: Mpôl gĭt blao gĭt năl uănh mănh mbing nây, mâu ôh tât nôk Brah Yêsu mhe deh, khân păng tât ŏk khay bơh kơi jêh Brah Yêsu deh. ntŭk oh bê gŭ ri, say oh bê ndrel mê̆ Păng. Khân păng păn mbah ma oh bê i nây, jêh ri sŏ ndơ khlay bơh trôm hŭp khân păng nơm ri: Mayh, ntăk si ƀô kah ma su, ndrel ma ntăk si ƀô kah Mâr nhhơr ăn ma Oh Bê i nây.* 2:11: NMƠ 72:10-11; Êsa 60:6 12 Jêh ri khân păng sât jât bri dak khân păng nơm ri, sât jât trong êng, yorlah Kôranh Brah mbơh ma khân păng tâm nau mbơi, mâu ôh ăn khân păng plơ̆ mbơh ma kađăch Hêrôt.
Rnăk vâl Brah Yêsu du gŭ ta bri Êsip
13 Ndŭt sât khân păng a ri, geh tông păr tă bơh Kôranh Brah nhhơ săk ma Yôsep ta nau mbơi, păng lah: “Hơi Yôsep, dâk hŏm leo Kon Bê i nây, ndrel ma i mê̆ Păng nchuăt du gŭ ta bri Êsip ri. May gŭ ta bri nây kŏp tât gâp kuăl ƀŏt dâng may plơ̆ sât, yorlah kađăch Hêrôt ŭch tâng nkhât kon bê i nây.” 14 Jêh ri Yôsep kah rngăl bêch, leo ur leo kon păng nchuăt du jât bri Êsip dâng măng ro. 15 Khân păng gŭ ta bri i nây tât khât kađăch Hêrôt, ndri nau dja jêng di đah nau Kôranh Brah đă bunuyh ntơyh nau ngơi Păng kăl e nơh nchih: ‘Kôranh Brah lah: ‘Gâp kuăl Kon Gâp lôh tă bơh bri Êsip nây’’ 2:15: Hôs 11:1.
Kađăch Hêrôt đă nkhât dâng lĕ kon se bu klô
16 Tât ma kađăch Hêrôt lĕ gĭt jêh mpôl gĭt blao gĭt năl uănh mănh mbing i nây rlăm păng, mâu ŭch plơ̆ mbơh, păng ji nuih hô ngăn, mân lah Kon Bê hôm ta ƀon Ƀêtlêhem, jêh ri đă bu hăn nkhât lơi kon bu klô ta ƀon Ƀêtlêhem, ndrel ma ƀon i tâm dăch đah ƀon Ƀêtlêhem ri đŏng, nkhât kon se i ntơm bơh bar năm jŭr jât dŏng ăn lĕ. Kađăch Hêrôt kơp năm kon se păng đă nkhât i nây, păng kơp ntơm bơh mpôl i gĭt blao i nây say mănh nơh ro.* 2:16: NNg 1:15-22 17 Ƀon Ƀêtlêhem, ndrel ma ƀon Rama, ta ntŭk geh rnoi deh Rachel i ur Yakôp gŭ kăl e nơh. Ndri nau dja jêng di ngăn ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha păng Yêrêmi păng nchih:
18 ‘Geh nau lư n'găr ta ƀon Rama, ntŭk bu ur me i rnoi deh Rachel i nây.
Jêng nau nhhiăng nhŭm krit rngot hô ngăn,
Nhŭm vơl yô̆ nđach ma kon păng.
Păng mâu ŭch ôh bu bonh, yorlah kon păng lĕ khât jêh’. 2:18: Yêr 31:15
Rnăk vâl Brah Yêsu plơ̆ sât bơh bri Êsip
19 Tât kađăch Hêrôt lĕ khât jêh, tông păr tă bơh Kôranh Brah nhhơ săk ma Yôsep ta bri Êsip ri, ta nau mbơi, păng lah: 20 “Hơi Yôsep! Leo Kon Bê i nây, ndrel ma i mê̆ Păng plơ̆ sât ta bri Israel hŏm, yorlah bunuyh i ŭch nkhât Kon Bê i nây nơh lĕ khât lĕ phiao jêh.”* 2:20: NNg 4:19 21 Jêh ri Yôsep leo Kon Bê i nây, ndrel ma i mê̆ Păng plơ̆ sât ta bri Israel ro. 22 Tih ma Yôsep mâu ôh bănh gŭ ta ntŭk bri Yuđa, yor ma păng lư kôranh Arkêlôs i kon kađăch Hêrôt, păng ntrŏ i bơ̆ mât uănh ta bri Yuđa ri, n'ho ma Kôranh Brah mbơh ma păng tâng nau mbơi jât, mâu ueh ôh lah gŭ ta bri Yuđa. Ndri dâng păng hăn jât bri Galilê ri. 23 Tât ta bri Galilê ri păng gŭ ta du ƀon, ƀon i nây rnha Nasaret. Ndri tâm di đah nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh nchih ma Brah Krist: ‘Bu mra kuăl Păng bunuyh ƀon Nasaret’.* 2:23: Luk 1:26-27; 2:39

*2:1 2:1: Hêrôt dja i bu kuăl ‘Hêrôt i kuŏng’.

*2:1 2:1: Luk 2:1-7

2:3 2:3: Ƀon lan rvê moh kađăch Hêrôt mra jan, yor ma păng lĕ vay nkhât bunuyh i ŭch ntrŏ păng jan kađăch.

*2:5 2:5: Yôh 7:42

2:6 2:6: Mik 5:2

2:11 2:11: Mpôl gĭt blao gĭt năl uănh mănh mbing nây, mâu ôh tât nôk Brah Yêsu mhe deh, khân păng tât ŏk khay bơh kơi jêh Brah Yêsu deh.

*2:11 2:11: NMƠ 72:10-11; Êsa 60:6

2:15 2:15: Hôs 11:1

*2:16 2:16: NNg 1:15-22

2:18 2:18: Yêr 31:15

*2:20 2:20: NNg 4:19

*2:23 2:23: Luk 1:26-27; 2:39