7
Lơi uănh nau tih bu
(Luk 6:37-38, 41-42)
“Khân ay may lơi ôh uănh nau tih bu, gay ma lơi ăn Kôranh Brah uănh nau tih khân ay may.* 7:1: Mat 5:7; Yak 4:11-12 Lah khân ay may uănh nau tih bu, Kôranh Brah uănh nau tih khân ay may kơt nây đŏng. Kôranh Brah rnhueh ăn ma khân ay may, tâng khân ay may rnhueh ăn bu nây đŏng.* 7:2: Rôm 14:10-12 Nau tih bunuyh jêng tâm ban ma ndơ ta trôm măt. Mơm khân ay may uănh say ndruyh ta trôm măt oh nô khân ay may dơm, tih ma uănh mâu ôh say mŏng rlat ta trôm măt khân ay may nơm? Lah geh mŏng rlat ta trôm măt khân ay may nơm, mơm dơi lah ma oh nô: ‘Ăn gâp nkhĕ ndruyh nây’? Ơ bunuyh mƀrôh! Ăn sŏ rlat ta trôm măt khân ay may nơm nây lor ƀŏt, ri mơ say n'hêl ndruyh ta trôm măt oh nô, dâng blao nkhĕ ndruyh nây.”
Nau ngơi ntât ma nau nti nau Kôranh Brah
“Lơi ôh mƀăr ndơ kloh ueh ăn ma so, mâu dơi mƀăr ăn ma sŭr* 7:6: ‘Mâu dơi mƀăr ăn ma sŭr’, mâu lah ‘Lơi ôh mƀăr lŭ pĭch (lŭ glo) ăn ma sŭr’. đŏng, klach lah păng jot rƀlach, jêh ri rdôh plơ̆ kăp khân ay may nơm. Kơt ndri đŏng ăn gĭt mơm dâng nti nau Kôranh Brah ăn ma bunuyh i mâu ŭch iăt.”* 7:6: Mat 10:14; Luk 23:8-9
Ntil nau mbơh sơm
(Luk 11:9-13)
“Dăn mro mrăng hŏm ma Kôranh Brah dâng Păng ăn ma khân ay may. Joi mro mrăng hŏm dâng say. Kuăl 7:7: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Goh mpông’, yorlah ta bri Israel lah ŭch lăp ta trôm jay bu vay goh mpông. mro mrăng hŏm bơh dih mpông dâng Kôranh Brah pơk ăn ma khân ay may ro.* 7:7: Yêr 29:13-14; Yôh 15:7 Yorlah bu moh dăn, mra geh, bu moh joi, mra say, jêh ri bu moh i kuăl bơh dih mpông, mra pơk ăn ma păng. Ta mpôl khân ay may vay geh đŏng, lah kon dăn piăng 7:9: Mâu lah ‘Nŭmpăng’. ăn nkhơng lŭ ma păng chrao? 10 Lah kon dăn ka, bơ̆ păng ăn nkhơng bêh geh kăch ma păng chrao bơh? 11 Bol lah khân ay may jêng bunuyh tih kađôi, khân ay may hôm blao ăn ndơ ueh ma kon khân ay may đŏng. Lah ndri Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i gŭ ta kalơ trôk rlau bơh nây ăn ndơ ueh ma bu moh dăn bơh Păng.”* 7:11: Yak 1:17
Nau ntât ma mpông huêt
(Luk 13:24)
12 “Ta ăp ntil ndơ, moh nau ŭch ăn bu jan ma khân ay may, ăn khân ay may jan ma bu lor. Nau i nây jêng tâm di đah nau vay, ndrel ma nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih.* 7:12: Mat 22:36-40; Rôm 13:8-10 13 Ăn khân ay may lăp rŏ mpông mpêr huêt, yorlah mpông mpêr i hăn ta nau roh hêng huy, ndrel ma trong i njŭn ta nau roh hêng dơh ngăn ma hăn, geh ŏk bunuyh lăp rŏ mpông mpêr i nây. 14 Yơn ma mpông mpêr i hăn ta nau rêh n'ho ro huêt, ndrel ma trong i njŭn ta nau rêh n'ho ro jêr ma hăn, geh đê̆ dơm bunuyh joi say trong i nây.”* 7:14: Yôh 14:6
Nau ngơi ntât ma tơm si ueh, nđâp ma play păng
(Luk 6:43-44)
15 “Ăn khân ay may njrăng hŏm ma bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah. Khân păng văch a khân ay may mleh, uănh tâm ban ma be biăp, yơn ma ta trôm nuih n'hâm khân păng ri janh tâm ban ma so bri ngăn.* 7:15: Rôm 16:17-18; 2Ti 3:5 16 Khân ay may gĭt năl khân păng tă bơh ndơ khân păng jan, tâm ban ma bu gĭt năl tơm si tă bơh play păng. Bu mâu prot ôh pĕ play yŭng yar ƀon, mâu lah pĕ play Rvi tă bơh pŭm lok đŏng.* 7:16: Gal 5:19-23 17 Lah ndri dâng lĕ tơm si ueh, play păng ueh, yơn ma tơm si djơh, play păng djơh đŏng.* 7:17-18: Mat 12:33-35 18 Mâu prot geh ôh lah tơm ueh i play djơh, tơm djơh i play ueh. 19 Dâng lĕ tơm si play mâu ueh, bu kăl pur lơi ta ŭnh.* 7:19: Mat 3:10 20 Lah ndri dâng khân ay may dơi gĭt năl bunuyh ntơyh nklă, yor ma say ndơ păng jan.”
Oh mon Brah Yêsu n'hêl nanê̆
(Luk 13:25-27)
21 “Bunuyh dơi lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, mâu dơn kuăl Gâp ‘Ơ Kôranh, ơ Kôranh’ dơm ôh. Păng i jan tâng Kôranh Brah Bơ̆ Gâp gŭ ta kalơ trôk ŭch, păng i nây dơm dơi lăp.* 7:21: Mat 21:28-31; Yak 1:22-25 22 Ta nar phat dôih dâng lĕ bunuyh, mra geh ŏk bunuyh lah ma Gâp: ‘Ơ Kôranh, ơ Kôranh, hên vay ntơyh nau ngơi May, hên vay mprơh brah djơh ma rnha săk May, ndrel ma ŏk ngăn hên jan nau khlay ma rnha săk May’. 23 Yơn ma ta nôk nar nây tay, Gâp lah ma bunuyh i nây: ‘Ơ phung kue phung djơh, du ngai hŏm bơh Gâp, Gâp mâu ôh gĭt năl khân ay may’.”* 7:23: Mat 25:41; 2Ti 2:19
Nau ngơi ntât bar hê bunuyh jan jay
(Luk 6:46-49)
24 “Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, jêh ri jan tâng kơt, § 7:24: Bơh ntŭk dja tât lôch trong 26 ta nau ngơi Grek geh nchih êng tâng nau vay bu jan jay ta bri Israel ma lŭ blon. Geh nchih lah: ‘Păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh blao mân jan jay păng nơm ta kalơ lŭ klêr. Bol lah geh mih kuŏng, geh dak rlêng hoch, ndrel ma geh sial khôm ăn n'gơ kađôi đŏng, jay i nây mâu ôh dơi rlŏm, yorlah lĕ bu jan ta kalơ lŭ klêr. Yơn ma bu moh lĕ tăng jêh nau Gâp ngơi dja, tih ma mâu ôh jan tâng kơt, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh mâl jan jay păng ta kalơ neh choyh.’păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh blao mân jan jay păng nơm tăm meh kuyh ntu ăn jru. 25 Bol lah geh mih kuŏng, geh dak kuŏng rlap hoch, ndrel ma geh sial khôm ăn n'gơ kađôi đŏng, jay i nây mâu ôh dơi rlŏm, yorlah meh păng lĕ bu tăm ăn nâp. 26 Yơn ma bu moh lĕ tăng jêh nau gâp ngơi dja, tih ma mâu ôh jan tâng kơt, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh mâl jan jay păng nơm n'gŏn dơm ta kalơ neh.* 7:26: Yak 1:22 27 Lah geh mih kuŏng, geh dak rlap hoch, ndrel ma geh sial khôm ăn n'gơ kađôi đŏng, jay i nây rlŏm djơh lĕ phiao ro.”
28 Tât ma lĕ jêh Brah Yêsu ngơi dâng lĕ nau i nây, phung ƀon lan gŭ iăt ndrŏt hih rhŏl ngăn tăng nau Păng nti i nây,* 7:28-29: Mar 1:22; Yôh 7:46 29 yorlah nau Păng nti nơh geh nau dơi ngăn, mâu geh ôh kơt nơm nti nau vay phung Israel khân păng.

*7:1 7:1: Mat 5:7; Yak 4:11-12

*7:2 7:2: Rôm 14:10-12

*7:6 7:6: ‘Mâu dơi mƀăr ăn ma sŭr’, mâu lah ‘Lơi ôh mƀăr lŭ pĭch (lŭ glo) ăn ma sŭr’.

*7:6 7:6: Mat 10:14; Luk 23:8-9

7:7 7:7: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Goh mpông’, yorlah ta bri Israel lah ŭch lăp ta trôm jay bu vay goh mpông.

*7:7 7:7: Yêr 29:13-14; Yôh 15:7

7:9 7:9: Mâu lah ‘Nŭmpăng’.

*7:11 7:11: Yak 1:17

*7:12 7:12: Mat 22:36-40; Rôm 13:8-10

*7:14 7:14: Yôh 14:6

*7:15 7:15: Rôm 16:17-18; 2Ti 3:5

*7:16 7:16: Gal 5:19-23

*7:17 7:17-18: Mat 12:33-35

*7:19 7:19: Mat 3:10

*7:21 7:21: Mat 21:28-31; Yak 1:22-25

*7:23 7:23: Mat 25:41; 2Ti 2:19

§7:24 7:24: Bơh ntŭk dja tât lôch trong 26 ta nau ngơi Grek geh nchih êng tâng nau vay bu jan jay ta bri Israel ma lŭ blon. Geh nchih lah: ‘Păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh blao mân jan jay păng nơm ta kalơ lŭ klêr. Bol lah geh mih kuŏng, geh dak rlêng hoch, ndrel ma geh sial khôm ăn n'gơ kađôi đŏng, jay i nây mâu ôh dơi rlŏm, yorlah lĕ bu jan ta kalơ lŭ klêr. Yơn ma bu moh lĕ tăng jêh nau Gâp ngơi dja, tih ma mâu ôh jan tâng kơt, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh mâl jan jay păng ta kalơ neh choyh.’

*7:26 7:26: Yak 1:22

*7:28 7:28-29: Mar 1:22; Yôh 7:46