14
Hêrôt nkhât Yôhan-Ƀaptem
(Mar 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9)
Nôk nây Hêrôt-Ŏntipas i kôranh mât uănh bri Galilê tăng lư Brah Yêsu. Păng lah ma phung kơl jan kar ma păng: “Bunuyh i nây Yôhan-Ƀaptem i gâp lĕ nkhât, păng lĕ dâk rêh tay, ndri dâng Păng i nây geh nau dơi jan lĕ nau kơt nây.”
3-4 A lor nơh Hêrôt pit sŏ ur i oh păng rnha Philip, jêh ri păng sŏ i ur Philip rnha Hêrôđias jan ur. Jêh gĭt ndri Yôhan-Ƀaptem lah Hêrôt: “Mâu ôh di đah nau vay bân, ver sŏ ur oh jan ur may.” Jêh ri Hêrôt đă tahen nhŭp Yôhan-Ƀaptem kât krŭng ta ndrung ri, gay ma i ur păng nây răm maak.* 14:3-4: Mat 11:2; KLê 18:16; 20:21 Kơt ndri dâng Hêrôt ŭch nkhât Yôhan-Ƀaptem, yơn ma păng mâu ôh bănh, klach phung ƀon lan, yor ma phung ƀon lan uănh Yôhan-Ƀaptem jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ndri dâng Hêrôt nhŭp nkrŭng păng dơm.* 14:5: Mat 21:26 Ta nar nhêt ƀŭn kah gĭt nar deh Hêrôt, kon bu ur Hêrôđias lăp rŏm bơh năp phung bu năch gŭ rƀŭn ta nây, jan ăn Hêrôt răm ngăn, tât ma păng ton ăn ndơ ma kon bu ur i nây, moh ndơ kon bu ur i nây dăn, păng ăn dadê ro. Kon bu ur i nây iăt nau mê̆ păng đă, păng dăn ma Hêrôt kơt nđa: “Gâp dăn bôk Yôhan-Ƀaptem ăn ma gâp, tê̆ ta kalơ ngan thang ta dja ro.” Jêh tăng nau dăn i nây, Hêrôt nduih tôr hô ngăn, yơn ma păng đă bu jan kơt nau kon bu ur i nây dăn, yor ma kađăch lĕ lăn ton bơh năp phung bu năch i gŭ ta nây. 10 Păng đă bu hăn koh tong ko Yôhan-Ƀaptem ta trôm ndrung ri. 11 Bu sŏ i bôk tê̆ kalơ ngan thang, jêh ri ndơ̆ ăn ma bu drôh nây, bu drôh i nây ndjôt ndơ̆ ăn ma i mê̆ păng nơm. 12 Jêh ri phung oh mon Yôhan-Ƀaptem hăn sŏ săk păng hăn tŏp, jêh ri hăn mbơh nkoch nau i nây ăn ma Brah Yêsu.
Brah Yêsu siăm 5000 nuyh
(Mar 6:30-44; Luk 9:10-17; Yôh 6:1-14)
13 Tât Brah Yêsu tăng nau i nây, jêh ri Păng lôh bơh ntŭk nây ncho duk ndrel mpôl oh mon Păng hăn ta du ntŭk ƀah ma bu. Yơn ma phung ƀon lan lĕ tăng, khân păng lôh tă bơh ƀon êng êng, hăn brô̆ tâng Brah Yêsu. 14 Nôk Brah Yêsu jŭr bơh duk nây say phung ƀon lan ŏk mpưm ngăn. Păng geh nau yô̆ nđach ma khân păng ngăn, jêh ri Păng jan bah bunuyh geh nau ji kuet ta phung khân păng.* 14:14-21: Mat 15:32-39 15 Tât bơi ma dêh nar, mpôl oh mon Păng hăn mbơh ma Brah Yêsu lah: “Ta dja ntŭk rdah ngai bơh ƀon, mâu ôh geh ndơ sa, nar lĕ bơi nhŏp đŏng. May đă phung ƀon lan plơ̆ sât joi rvăt ndơ ma sông sa rŏ ƀon i dăch dăch oi ta dja.” 16 Yơn ma Brah Yêsu lah ma khân păng: “Mâu khăch ôh ăn bu joi rvăt ndơ, khân ay may ăn bu sông sa heh.” 17 Mpôl oh mon ơh ma Păng: “Hên geh prăm mlŏm nŭmpăng, ndrel ma bar mlŏm ka dơm.” 18 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ndjôt leo nŭmpăng, ndrel ma ka i nây a Gâp dja.” 19 Jêh ri Brah Yêsu đă phung ƀon lan gŭ kalơ rêp nse, Păng sŏ prăm mlŏm nŭmpăng, ndrel ma bar mlŏm ka ri, Păng n'gơr măt jât lơ mbơh sơm ndơ sông sa i nây ma Kôranh Brah. Lôch jêh Păng gĭch nŭmpăng i nây ndơ̆ ăn oh mon, mpôl oh mon pă phung ƀon lan sa. 20 Jêh tâm pă ndơ sa i ri, dâng lĕ bunuyh gŭ sa ta nây hơm dadê, jêh ri mpôl oh mon rgum nŭmpăng, ndrel ma ka i hôm rmeh nây geh 12 sah.* 14:20: 2KK 4:42-44 21 Phung ƀon lan i sa nây nơh kơp i bu klô dơm ŏk 5000 nuyh, mâu kơp ôh phung bu ur, ndrel ma kon se.
Brah Yêsu brô̆ ta kalơ dak nglao kuŏng
(Mar 6:45-52; Yôh 6:15-21)
22 Du ndŏm ta nây, Brah Yêsu đă mpôl oh mon Păng hăn lor ncho duk mpeh jât kăl ti ri, jêh ri Păng đă phung ƀon lan dâng lĕ i gŭ ta nây plơ̆ sât. 23 Jêh đă ndri, Brah Yêsu hao ta kalơ yôk du huê êng gay ma mbơh sơm. Tât bri lĕ măng Păng hôm gŭ du huê êng ta ntŭk nây.* 14:23: Luk 5:16 24 Nôk nây duk lĕ ta nklang dak nglao kuŏng, ngai bơh kơh, geh dak rbuh dŭt dăng, yorlah khân păng hăn rlơ̆ bơh chông sial. 25 Tât ma lĕ du tơ̆ ndrau iăr, Brah Yêsu hăn tâng phung oh mon Păng, Păng brô̆ ta kalơ dak. 26 Tât ma say Păng brô̆ ta kalơ dak nglao nây, mpôl oh mon klach nsŏr ngăn, khân păng lah: “Chiak nhhu bân mê̆!” Khân păng nter drơu.* 14:26: Luk 24:37 27 Yơn ma Brah Yêsu lah khân păng ro: “Lơi klach ôh, ăn nuih n'hâm bănh, Gâp ya!” 28 Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lah May ngăn, ăn gâp brô̆ kalơ dak hăn a May nây.” 29 Brah Yêsu lah ma păng: “Văch ta dja hŏm!” Jêh ri Pêtrôs jŭr bơh lơ duk, brô̆ kalơ dak hăn a Brah Yêsu. 30 Yơn ma tât păng say sial hô ir, ntơm klach ngăn, păng ntơm ngŏm ta dak, n'ho ma nter kuăl Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, kơl gâp ơ!” 31 Brah Yêsu nta ti nhŭp ti păng ro, nđâp ma lah: “Ơ bunuyh geh nau nsing đê̆, mơm may mâu gŭ nâp ta nau nsing?”* 14:31: Mat 8:26 32 Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma Pêtrôs hao ta kalơ duk, sial bah rngŏn ro. 33 Phung gŭ ncho ta kalơ duk ri, yơk mbah Brah Yêsu, nđâp ma lah Păng: “May Kon Kôranh Brah ngăn ro.”* 14:33: Mar 15:39
34 Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng, hăn tât kăl ti dak, tât ta bri Gênêsaret. 35 Bunuyh ta bri nây năl Păng ro, jêh ri khân păng hăn mbơh nkoch rŏ jay lam bri nây. Dâng lĕ bunuyh i geh nau ji kuet, bu njŭn a Păng dadê. 36 Khân păng bonh Brah Yêsu dăn pah Păng, bol lah pah ta chiăng ao Păng dơm kađôi, bu moh i geh pah bah dadê.* 14:36: Mat 9:21

*14:3-4 14:3-4: Mat 11:2; KLê 18:16; 20:21

*14:5 14:5: Mat 21:26

*14:14 14:14-21: Mat 15:32-39

*14:20 14:20: 2KK 4:42-44

*14:23 14:23: Luk 5:16

*14:26 14:26: Luk 24:37

*14:31 14:31: Mat 8:26

*14:33 14:33: Mar 15:39

*14:36 14:36: Mat 9:21