28
Brah Yêsu dâk rêh
(Mar 16:1-8; Luk 24:1-12; Yôh 20:1-20)
Jêh nar Saƀăt i nar rlu phung Israel, ơm ôi nar nguai* 28:1: Nar tŏl nguai phung Israel, jêng nar pơh bân aƀaơ ri. ta pơh i nây, Mari bơh ƀon Mađala, ndrel ma Mari i du huê êng jât, khân păng leo băl hăn a môch. Nôk nây dô ma geh n'găr neh dŭt hô, yorlah geh tông păr Kôranh Brah jŭr tă bơh trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm, nklơ̆ lơi lŭ bơh bŏr môch nây, jêh ri gŭ rgơp ta kalơ lŭ i nây đŏng. Uănh păng ril tâm ban ma lơp nglayh, bok ao păng nglang tâm ban ma mli.* 28:3: Dan 10:5-6; Kar 1:10 Phung tahen i gŭ njrăng môch ta nây klach nsŏr hô ngăn, n'ho ma chôt khât yơh. Yơn ma tông păr lah ma mpôl bu ur i ri: “Khân ay lơi klach ôh! Gâp lĕ gĭt jêh khân ay hăn joi Brah Yêsu i bu nkhât ta si tâm rkăng nơh. Păng mâu hôm ôh ta dja, yorlah Kôranh Brah rdŏk ăn dâk rêh tay, kơt nau Păng lĕ nkoch nơh. Hăn uănh hŏm ta ntŭk bu njor Păng,* 28:6: Mat 16:21; 17:23; 20:19 jêh ri hăn gơnh a mpôl oh mon Păng ri, mbơh ăn khân păng gĭt Kôranh Brah lĕ rdŏk Păng ăn dâk rêh, aƀaơ dja Păng hăn lor khân ay may ta bri Galilê ri. Ta ntŭk nây khân ay may say Păng. Ndri nau gâp mbơh ma khân ay yơ̆!”* 28:7: Mat 26:32 Jêh ri khân păng hăn ro tă bơh môch nây nđâp ma geh nau klach geh nau răm hô ngăn, khân păng nchuăt mbơh nkoch nau mhe mhan i nây ma mpôl oh mon Brah Yêsu. Dô ma Brah Yêsu hăn mâp khân păng ôp khân păng: “Ueh lăng khân ay!” Jêh ri khân păng ran dăch Brah Yêsu păn ta neh kuăn ta jŏng Brah Yêsu ri, yơk mbah Păng. 10 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lơi klach ôh! Khân ay hăn mbơh nkoch ma mpôl oh nô Gâp, ăn khân păng hăn ta bri Galilê ri, ta ntŭk nây khân păng say Gâp.”* 28:10: Hêb 2:11
11 Dôl phung bu ur nây hăn rŏ trong, geh phung tahen i njrăng môch nây nơh aƀă lăp ta ƀon, mbơh nkoch dâng lĕ nau geh i nây nơh ăn ma mpôl kôranh jan brah. 12 Mpôl kôranh jan brah, tâm mâp tâm nchră đah mpôl kôranh phung Israel, khân păng tâm di du ntôr nau ăn prăk ŏk ngăn ma phung tahen,* 28:12-13: Mat 27:64 13 n'ho ma ntŭm khân păng kơt nđa: “Ăn khân may lah: ‘Ndŭt hên hăk bêch geh mpôl oh mon Păng hăn a măng sŏ ntŭng săk Păng’. 14 Lah kôranh kuŏng Pilat gĭt nau dja, hên mra mbơh ma păng. Khân may mâu chrao ôh geh dôih.” 15 Jêh ri khân păng sŏ dơn prăk i nây, jan kơt nau bu đă ma khân păng. Nau i nây gĭt lư lam phung Israel, n'ho ma tât nar dja.
Brah Yêsu nhhơ săk Păng nơm ăn mpôl oh mon say
(Mar 16:14-18; Luk 24:36-49; Yôh 20:19-23; Kar 1:6-8)
16 Jêh ri 11 nuyh mpôl kôranh oh mon hăn ta bri Galilê, tât ta yôk ntŭk Brah Yêsu lĕ mbơh ma khân păng.* 28:16: Mat 26:32 17 Tât khân păng say Brah Yêsu, khân păng yơk mbah ma Păng, yơn ma geh bunuyh aƀă hôm e vĭ vĕ ma Păng. 18 Brah Yêsu hăn ta khân păng, jêh ri lah ma khân păng: “Lĕ nau dơi ta trôk, nđâp ma ta neh ntu lĕ Bơ̆ ăn jêh ma Gâp dadê.* 28:18: Dan 7:13-14; Êph 1:22; Phi 2:9-11 19 Lah ndri hăn hŏm ăp ndŭl mpôl bunuyh ta neh ntu dja, njêng khân păng jêng oh mon Gâp, jêh ri jan ƀăptem yŭk khân păng ma dak, ta rnha Bơ̆, ta rnha Gâp i Kon Păng, ndrel ma ta rnha Brah Huêng Ueh i kloh ueh.* 28:19: Kar 1:8; 2:38; 8:36; 2Kô 5:20 20 Jêh ri ntŭm nti ăn khân păng iăt dâng lĕ nau Gâp lĕ đă ma khân may nơh. Ăn hôm kah gĭt nâng: Gâp hôm e gŭ nâng ndrel khân may n'ho ma tât nar lôch neh ntu dja” 28:20: Geh samƀŭt ơm aƀă i nchih ma ti geh ntop lah ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’..* 28:20: Mat 18:20; Yôh 14:23

*28:1 28:1: Nar tŏl nguai phung Israel, jêng nar pơh bân aƀaơ ri.

*28:3 28:3: Dan 10:5-6; Kar 1:10

*28:6 28:6: Mat 16:21; 17:23; 20:19

*28:7 28:7: Mat 26:32

*28:10 28:10: Hêb 2:11

*28:12 28:12-13: Mat 27:64

*28:16 28:16: Mat 26:32

*28:18 28:18: Dan 7:13-14; Êph 1:22; Phi 2:9-11

*28:19 28:19: Kar 1:8; 2:38; 8:36; 2Kô 5:20

28:20 28:20: Geh samƀŭt ơm aƀă i nchih ma ti geh ntop lah ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*28:20 28:20: Mat 18:20; Yôh 14:23