22
Jêh ri tông păr i nây nhhơ ăn gâp say dak rlai, jêng dak i ăn nau rêh, rsang tâm ban ma lŭ nglang, hoch lôh bơh rnơl kađăch Kôranh Brah nơm, jêng rnơl kađăch Kon Be Biăp đŏng.* 22:1: Êsê 47:1-12; Sak 14:8 Dak rlai i nây hoch rŏ ta nklang n'gul trong ƀon kloh ueh i nây, rŏ meng dak rlai i nây bơh ti bơh dja geh tơm si i ăn nau rêh, play păng 12 tơ̆ ta du năm, geh play ăp khay. Lŏng i n'ha păng nây ma jan dak si ma săm dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak ăn bah.* 22:2: NTM 2:7; NNt 2:8-9; 3:22 Mâu hôm ôh geh nau rtăp ma du ntil ndơ jât. Rnơl kađăch Kôranh Brah nơm, i jêng rnơl kađăch Kon Be Biăp nơm đŏng, gŭ ta ƀon i nây, lŏng bunuyh i sơm kơl jan kar ma* 22:3: ‘Bunuyh i sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Ta trong 6 geh kơt nây đŏng. Păng, khân păng mra yơk mbah ma Păng.* 22:3: Sak 14:11; Gal 3:13 Khân păng mra say muh măt Păng, jêh ri ta ndăng kleng khân păng geh rnha Păng đŏng.* 22:4: NNg 33:20; NMƠ 17:15; Mat 5:8 Ta ƀon nây mâu hôm ôh geh măng jât, mâu khăch geh nar, mâu khăch geh ndơ ma ang đŏng, yorlah Kôranh Brah i Kôranh jêng nau ang ma khân păng, jêh ri khân păng mra mât uănh ƀaƀơ n'ho ro.* 22:5: NTM 21:22-25; Êsa 60:19; Dan 7:18, 27
Ntil nau nkah êng êng
Tông păr i nây lah ma gâp: “Dâng lĕ nau ta samƀŭt dja jêng nau ngăn, jêng di ma iăt. Kôranh Brah i ăn Brah Huêng Ueh ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Păng, Păng jêng Kôranh, Păng đă du huê tông păr Păng nơm hăn mbơh nkoch ma bunuyh i sơm kơl jan kar ma Păng ăn gĭt moh ntil nau mra geh gơnh ta nar jât năp tay.”* 22:6-7: NTM 1:1-3 Brah Yêsu lah: “Lŏng Gâp hăn mra tât gơnh! Ueh maak ngăn ma bu moh i ndjôt jan tâng nau nchih ta samƀŭt dja i jêng nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah.” Gâp Yôhan i lĕ tăng, i lĕ say dâng lĕ nau i nây, lôch jêh gâp tăng, gâp say nau i nây, gâp păn ta jŏng tông păr i nhhơ ăn gâp say nau nây nơh, ŭch yơk mbah ma păng,* 22:8-9: NTM 19:10 yơn ma tông păr i nây lah ma gâp: “Lơi ôh yơk mbah ma gâp, gâp jêng nơm sơm kơl jan kar ndrel may dơm, jêng nơm sơm kơl jan kar ndrel oh nô may i mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêng nơm sơm kơl jan kar ndrel dâng lĕ bunuyh i ndjôt jan tâng dâng lĕ nau i geh nchih jêh ta samƀŭt dja đŏng. Yơk mbah ma Kôranh Brah hŏ!”
10 Tông păr i nây lah tay ma gâp: “Lơi mpôn ôh nau i geh nhhơ ta samƀŭt dja, yorlah nar lôch ngăn nau i nây lĕ bơi ma tât jêh.* 22:10: Dan 12:4 11 Bu moh i jan kue, ăn păng jan kue jât dô! Bu moh i jan ƀơ̆ ƀơch, ăn păng hôm jan ƀơ̆ ƀơch jât dô! Yơn ma bu moh i jan sŏng, ăn păng hôm jan sŏng hŏm! Bu moh i kloh ueh, ăn păng hôm gŭ kloh ueh hŏm!”* 22:11: Êsê 3:27; Dan 12:10
12 Brah Yêsu lah: “Gâp mra hăn tât gơnh, nđâp ma ndjôt ndơ nkhôm ăn du huê du huê, tâng nau jan du huê du huê săk nơh.* 22:12: NTM 20:12-13; Rôm 2:6 13 Gâp dja jêng Alpha, ndrel ma Ômêka, jêng i bôk dak, ndrel ma n'glĕ dŭt ma dâng lĕ ndơ, dâng lĕ ntil ndơ ntơm geh ta Gâp, mâu hôm geh ta Gâp đŏng.* 22:13: NTM 1:8; Êsa 44:6 14 Ueh maak ngăn ma bu moh i Gâp lĕ jut lơi nau tih jêng tâm ban ma pih ao jong păng nơm lĕ ueh, gay ma dơi geh pĕ play bơh tơm i ăn nau rêh, nđâp ma dơi lăp rŏ mpông ƀon i nây đŏng.* 22:14: NTM 7:13-14; NMƠ 118:19-20 15 Bơh dih ƀon nây geh mpôl bunuyh djơh i tâm ban ma mpôl so 22:15: Phung Israel kơp so jêng mpômpa (siŭm) ƀơ̆ ƀơch., geh mpôl i mât n'ang, geh mpôl i tâm dŏng, geh mpôl i nkhât bu, geh mpôl yơk mbah ma rup brah, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i mƀrôh rlăm bu!”* 22:15: NTM 21:27; Êph 5:5
16 “Gâp Yêsu, lĕ đă tông păr Gâp nơm mbơh nkoch dâng lĕ nau ta samƀŭt dja ăn ma phung i nsing ma Gâp ăp ntŭk. Gâp kon sau kađăch Đavid 22:16: Mâu lah ‘Gâp i reh, nđâp ma i kon sau kađăch Đavid’. , Gâp dja jêng du mlŏm mbing i ang nôk ôi.”* 22:16: NTM 5:5; Êsa 11:1, 10; Mar 12:35-37; Luk 1:78
17 Brah Huêng Ueh, ndrel ma ur i ma nđăp§ 22:17: ‘Ur i nđăp’ ngơi hôr ma dâng lĕ phung i nsing ma Brah Krist. lah kơt nđa: “Văch hŏm!”
Jêh ri bu moh i tăng nau i nây, ăn lah kơt nây đŏng: “Văch hŏm!”
Bu moh ji hir ăn păng văch hŏm,
Bu moh kơnh geh, dăn sŏ dơm dam hŏm dak i ăn nau rêh!* 22:17: Êsa 55:1; Yôh 7:37
18 Gâp mbơh ma dâng lĕ bunuyh i tăng nau ngơi Kôranh Brah i lĕ nchih jêh ta samƀŭt dja, ăn njrăng săk, bu moh i ntop nau nguai ta bơh lơ nau dja, Kôranh Brah mra sŏ ndơ jêr jŏt i lĕ geh mbơh nkoch jêh ta samƀŭt dja tê̆ ta păng i nây.* 22:18-19: NVa 4:2 19 Jêh ri bu moh i rhuăt nau nguai ta nau ngơi Kôranh Brah i lĕ geh nchih jêh ta samƀŭt ntơyh nau ngơi Kôranh Brah dja, Kôranh Brah mra mâu rom păng sa play tơm si i ăn nau rêh i nây đŏng, jêh ri mâu ôh ăn păng lăp ta ƀon i lĕ geh mbơh nkoch jêh ta samƀŭt dja.* 22:19: NTM 2:7
20 Brah Yêsu i lĕ lah nau mbơh nkoch ta samƀŭt dja di ngăn, Păng lah: “Nanê̆ ngăn, Gâp mra văch gơnh ro!” Nau i nây di ngăn* 22:20: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.! Ơ Kôranh Yêsu, dăn văch hŏm!* 22:20: 1Kô 16:22 21 Dăn nau ueh Kôranh Yêsu gŭ ndrel dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah! 22:21: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*22:1 22:1: Êsê 47:1-12; Sak 14:8

*22:2 22:2: NTM 2:7; NNt 2:8-9; 3:22

*22:3 22:3: ‘Bunuyh i sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Ta trong 6 geh kơt nây đŏng.

*22:3 22:3: Sak 14:11; Gal 3:13

*22:4 22:4: NNg 33:20; NMƠ 17:15; Mat 5:8

*22:5 22:5: NTM 21:22-25; Êsa 60:19; Dan 7:18, 27

*22:6 22:6-7: NTM 1:1-3

*22:8 22:8-9: NTM 19:10

*22:10 22:10: Dan 12:4

*22:11 22:11: Êsê 3:27; Dan 12:10

*22:12 22:12: NTM 20:12-13; Rôm 2:6

*22:13 22:13: NTM 1:8; Êsa 44:6

*22:14 22:14: NTM 7:13-14; NMƠ 118:19-20

22:15 22:15: Phung Israel kơp so jêng mpômpa (siŭm) ƀơ̆ ƀơch.

*22:15 22:15: NTM 21:27; Êph 5:5

22:16 22:16: Mâu lah ‘Gâp i reh, nđâp ma i kon sau kađăch Đavid’.

*22:16 22:16: NTM 5:5; Êsa 11:1, 10; Mar 12:35-37; Luk 1:78

§22:17 22:17: ‘Ur i nđăp’ ngơi hôr ma dâng lĕ phung i nsing ma Brah Krist.

*22:17 22:17: Êsa 55:1; Yôh 7:37

*22:18 22:18-19: NVa 4:2

*22:19 22:19: NTM 2:7

*22:20 22:20: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.

*22:20 22:20: 1Kô 16:22

22:21 22:21: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.