Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲈⲚϪⲒϪ ϪⲈⲘϪⲰⲘϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲢⲞⲚ ⲅ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘⲀⲚ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲆⲈ ⲤⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲦⲈⲚⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲰϢ ⲈⲦⲀⲚⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲬⲀⲔⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎ ⲢⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲀⲔⲒ ⲈⲚϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲀⲚ ⲍ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲈⲦⲈϤⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲚⲞϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲂⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲚ ⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲦⲈⲚⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲘⲎⲒ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲑ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲬⲀ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲂⲞⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲓ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲤⲀⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤⲤⲀϪⲒ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲀⲚ.