ⲅ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲐⲀⲒ ϨⲎⲆⲎ ⲦⲈ ⲐⲘⲀϨⲂϮ ⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈϮⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲦⲞⲨⲂⲎ ⲞⲨⲦ. ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀⲨϪⲞⲦⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ ⲈⲨⲈⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲢⲈϤⲤⲰⲂⲒ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲤⲐⲰⲚ ϮⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϪⲒⲚⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲦⲀ ⲚⲈⲚⲒⲞϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲈϢⲞⲠ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲉ̅ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲀⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲞⲨⲀϢϤ ϪⲈ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲤⲈϢⲞⲠ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦⲞⲨ ⲀⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲦⲎ ⲀϤϪⲰⲖⲔ ⲈϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀⲔⲞ ⲍ̅ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲢⲰ ⲤⲈϨⲰⲞⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲰⲘ ⲈⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲄⲰ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲂϢ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ϪⲈ ⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲰⲤⲔ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ϤⲚⲀⲰⲤⲔ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲞⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲓ̅ ⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲤⲈⲚⲀⲤⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲞⲒ ⲚⲒⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲤⲈⲚⲀⲢⲰⲔϨ ⲤⲈⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲨⲈⲢⲰⲔϨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲨⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎ Ⲥ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲤⲈⲚⲀⲢⲰⲔϨ ⲚⲤⲈϮⲞⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲤⲈⲚⲀⲢⲰⲔϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲀⲚⲪⲎⲞⲨⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲔⲀϨⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ⲈⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲈⲚⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲀⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨϪⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲀϬⲚⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲦⲐⲰⲖⲈⲂ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲠⲤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲘⲠⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲚⲤⲞⲚ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲀϤⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲞⲔϨ ⲚⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲈⲢⲤⲦⲢⲈⲂⲖⲞⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲤⲞⲔⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨⲀⲄⲰ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲢⲈⲘ ϦⲈⲚⲦⲠⲖⲀⲚⲎ ⲚⲚⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲒⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ.