ⲃ̅
ⲁ̅ ϮϮϨⲞ ⲞⲨⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲦⲰⲂϨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ϨⲀⲚⲤⲈⲘⲒ ϨⲀⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲃ̅ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϬⲞⲤⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲈϤϨⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ϦⲈⲚⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎ ⲤⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲦⲤⲈⲘⲚⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ϤϢⲎⲠ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲞϨⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲒ ⲈⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲉ̅ ⲞⲨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲈⲤⲒⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤ ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲤⲰϮ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲒⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲤⲎⲞⲨ ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀⲦ ⲚⲀϤ ⲚⲢⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲈⲘ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϮϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲀⲚ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲏ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲦⲰⲂϨ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨϤⲀⲒ ⲚϨⲀⲚϪⲒϪ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲨⲞⲨⲀⲂ ⲬⲰⲢⲒⲤ ϪⲰⲚⲦ ⲚⲈⲘ ⲘⲞⲔⲘⲈⲔ. ⲑ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲨϦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲤⲞⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦϪⲪⲒⲎϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲀⲂⲈ ⲈⲨⲤⲞⲖⲤⲈⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲰⲖⲔ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲚⲀⲘⲎⲒ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲒϨⲂⲰⲤ ⲈⲚⲀϢⲈⲚⲤⲞⲨⲈⲚϤ. ⲓ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦϨⲢⲀⲨ ⲚⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ϬⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨⲰϢ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲐⲈⲞⲤⲈⲂⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲀⲢⲈⲤϬⲒⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϬⲚⲈϪⲰϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲈϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲐⲢⲈⲤⲈⲢϪⲰϪ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲈⲤϬⲒⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲆⲀⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲈⲢⲠⲖⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲒⲦⲀ ⲈⲨⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲆⲀⲘ ⲘⲠⲞⲨϢⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞϤ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲤⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲦⲈⲤⲘⲈⲦⲢⲈϤϪⲪⲈ ϢⲎⲢⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚⲞϨⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲞⲨⲂⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲀⲂⲈ.