⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲦⲒⳘⲞⲐⲈⲞⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲃ̅ ⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚϢⲎⲢⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲪⲚⲀⲒ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲐⲢⲈⲔϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲈⲒⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈϢⲦⲈⲘϮⲤⲂⲰ ⲚⲔⲈⲤⲂⲰ ⲇ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϮϨⲐⲎϤ ⲈϨⲀⲚϢⲂⲰ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲰⲞⲨ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲨⲢⲎϪⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲚϨⲀⲚϪⲒⲚⲔⲰϮ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲪⲚⲀϨϮ. ⲉ̅ ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲀⲦⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϮⲘⲀϮ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲢⲒⲔⲒ ⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲈⲦⲈⲪⲖⲎⲞⲨ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲤⲈⲔⲀϮ ⲀⲚ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲒⲢⲒ ⲚⲀϤ ϨⲰⲤ ⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲈⲔⲈⲘⲒ ⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲬⲎ ⲘⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲬⲎ ⲚⲚⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲦϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲚⲚⲒⲤⲀϤϨⲎ ⲦⲚⲚⲒϦⲀⲦⲈⲂ ⲒⲰⲦ ⲚⲚⲒϦⲀⲦⲈⲂ ⲘⲀⲨ ⲚⲚⲒϦⲀⲦⲈⲂ ⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ ⲚⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲚⲔⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲰⲞⲨⲦ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢϨⲀⲖ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲚⲒⲢⲈϤϮⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲢⲈϤϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲰⲢⲔ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈⲘ ⲔⲈϨⲰⲂ ⲔⲈϨⲰⲂ ⲈϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ϮⲤⲂⲰ ⲈⲐⲞⲨⲞϪ ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲎⲒ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲀϤⲞⲠⲦ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲬⲀⲦ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲰⲚⲒⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϪⲈⲞⲨⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲆⲒⲰⲔⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈϤϮϢⲰϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲀⲒⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲀϢⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲠⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲚ ϦⲈⲚϢⲞⲠ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎ ⲦⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲚⲦⲈϤⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲠⲒⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲠⲒⲀⲐⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲒϨⲞⲚϨⲈⲚ ϮϪⲰⲒⲖⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔϦⲞⲔⲔ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚϮⲘⲈⲦⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲬⲀⲤ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀⲨⲂⲒϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲨⲘⲈⲚⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϬⲒⲤⲂⲰ ⲈϢⲦⲈⲘϪⲈⲞⲨⲀ.