ⲅ̅
ⲁ̅ ⲦⲞ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϬⲞϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲈϤϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ ⲪⲚⲀϨϮ ⲄⲀⲢ ⲪⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲅ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲇ̅ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲐⲎⲦ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲀⲒⲦⲞⲨ. ⲉ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ⲦⲈⲚϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲤⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲎ ⲀⲚ ⲈⲦⲀⲚⲦⲎ ⲒⲦⲞⲨ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ. ⲍ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲚϪⲒⲚϪⲎ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨϦⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲞⲨⲀϨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲑ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲚ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲦⲎⲒⲦⲈⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲚⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲈⲚⲀⲚϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲈⲢⲠⲔⲈⲞⲨⲰⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲂⲰ ⲚⲤⲈⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲠⲈⲢⲒⲈⲢⲄⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲦⲈⲚϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲈⲨⲒⲢⲒ ⲘⲠⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲞⲨⲰⲒⲔ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲔⲀⲔⲒⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲠⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲪⲀⲒ ⲘⲀ ⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨϪⲦ ⲚⲈⲘⲀϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲒⲠⲒ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϪⲀϪⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲞⲚ ⲘⲀⲤⲂⲰ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϤⲈϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲦⲀϪⲒϪ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϮⲤϦⲀⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ