ⲃ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚⲐⲰⲞⲨϮ ϨⲰⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲐⲢⲞⲨⲔⲒⲘ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲀϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ϨⲰⲤ ϪⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲅ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ϨⲖⲒ ⲚⲢⲎϮ ϪⲈ ⲀⲤϢⲦⲈⲘⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲈϮⲀⲠⲞⲤⲦⲀⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲇ̅ ⲠⲒⲀⲚⲦⲒⲔⲒⲘⲈⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲞⲨϮ ⲒⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϢⲈ ⲚⲦⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲈⲚⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲀⲚϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲚ ⲠⲈⲦⲀⲘⲞⲚⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲢⲈϤϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲤⲎ ⲞⲨ. ⲍ̅ ⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ϨⲎⲆⲎ ⲤⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲠⲈⲦⲀⲘⲞⲚⲒ ϮⲚⲞⲨ ϢⲀⲦⲈϤⲖⲞϪϤ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈϤⲈϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲔⲞⲢϤϤ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϪⲒⲚⲒ. ⲑ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϪⲒⲚⲒ ⲈϤⲬⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϦⲈⲚϪⲞⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϢⲪⲎⲢⲒ ⲘⲠⲈⲐⲚⲞⲨϪ. ⲓ̅ ⲚⲈⲘ ⲀⲠⲀⲦⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲠϬⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲈⲐⲂⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨϢⲈⲠ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲚⲞϨⲈⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲨⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲘⲠⲖⲀⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲠⲒⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦϬⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲤⲎ ⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲦⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲈⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲨⲦⲀⲚϦⲞ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲈⲦⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲀⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲚⲞⲘϮ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϤⲈϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ.