⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲒⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲚϪⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ. ⲇ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲉ̅ ⲈⲨⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒϦⲒⲤⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲤ. ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϮ ⲚⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲞϪϨⲈϪ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲏ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈϤⲚⲀϮ ⲚⲞⲨϬⲒⲘⲠϢⲒϢ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲑ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀϬⲒ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲚⲦⲀⲔⲞ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠϨⲞ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲓ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲈϤⲚⲀϬⲒⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲐⲢⲞⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲈⲚϨⲈⲦ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈϪⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲚⲤⲎ ⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲒⲐⲰϨⲈⲘ ⲚϪⲈⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲔ ϮⲘⲀϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.