ⲉ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲢⲞⲤ ⲚⲒⲤⲚⲎ ⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲈⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲃ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲔⲢⲒⲂⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲦⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲅ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲦⲀϪⲢⲞ ⲦⲞⲦⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲜⲀⲠⲒⲚⲀ ⲈϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϮⲚⲀⲔϨⲒ ⲈϢⲀⲤⲒ ⲈⲐⲎ ⲈⲦⲈⲘⲂⲞⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲞⲨϢⲪⲰⲦ. ⲇ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲬⲀⲔⲒ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲀϨⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ. ⲉ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚϢⲎ ⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲀ ⲚⲀ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲀ ⲠⲬⲀⲔⲒ ⲀⲚ. ⲋ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲈⲚⲔⲞⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲈⲚⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲒⲘⲪⲒⲚ. ⲍ̅ ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲚⲔⲞⲦ ⲀⲨⲈⲚⲔⲞⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϦⲒ ⲀⲨⲐⲀϦⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ. ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈⲚⲈⲢⲚⲒⲘⲪⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚϮ ϨⲒⲰⲦⲈⲚ ⲚϮϦⲈⲖⲒⲂϢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲈⲀ ⲚⲦⲈϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ. ⲑ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲀⲚ ⲀⲚ ⲈⲨϪⲰⲚⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲦⲀⲚϦⲞ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲓ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲒⲦⲈ ⲈⲚⲢⲎⲤ ⲒⲦⲈ ⲈⲚⲈⲚⲔⲞⲦ ⲈⲚⲈⲰⲚϦ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲨⲤⲞⲠ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲔⲈⲦ ⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲈⲘⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϦⲞⲤⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀϪⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲀⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲞⲨϨⲰⲂ ⲀⲢⲒϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲀⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲀⲦⲤⲂⲰ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚϨⲎⲦ ϢⲰⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲞⲨⲀⲒ ϮⲚⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲢⲀϢⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲰⲂϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲘⲞⲨⲚⲔ. ⲓ̅ⲏ̅ ϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲠⲈⲢⲞϢⲘⲈϤ. ⲕ̅ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲘⲠⲈⲢϢⲞϢϤⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲢⲒⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ϨⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϤⲈⲦⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨⲤⲞⲠ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲞϪ ⲚⲈⲘ ϮⲮⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲀⲢⲒⲔⲒ ϦⲈⲚⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲐⲰϨⲈⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲒⲢⲒ ⲞⲚ ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲢⲒⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲪⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ. ⲕ̅ⲍ̅ ϮⲦⲀⲢⲔⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈϢ ⲦⲀⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲚⲎⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ