ⲇ̅
ⲁ̅ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ. ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲒϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲦⲀⲚⲦⲎ ⲒⲦⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲠⲞⲢⲚⲒⲀ. ⲇ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲘⲒ ⲈⲠⲈϤⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈϪⲪⲞϤ ⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ. ⲉ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲠⲀⲐⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲒⲔⲈⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ. ⲋ̅ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲤⲀⲂⲞⲖ ⲈϢⲦⲈⲘϬⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲚϪⲞⲚⲤ ϦⲈⲚⲠϨⲰⲂ ⲈⲐⲂⲈ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲢⲈϤϬⲒ ⲘⲠϢⲒϢ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ. ⲍ̅ ⲚⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲀϨⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨϬⲰϦⲈⲘ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ. ⲏ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲤⲀⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϮ ⲘⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲈⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲢⲈϤϬⲒⲤⲂⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲓ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲔⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲈⲈⲢⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϪⲒϪ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲚϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲂⲎⲦ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲬ ⲢⲒⲀ ⲚϨⲖⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲔⲞⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲚⲔⲞⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲈⲠⲒ ⲈⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲚⲈⲚⲪⲞϨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲚⲔⲞⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲚⲀⲢⲬⲎⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲄⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲨⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲤ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲰϪⲠ ⲈⲨⲈϨⲞⲖⲘⲈⲚ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲤⲞⲠ ϦⲈⲚϨⲀⲚϬⲎⲠⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲠⲀⲚⲦⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲎⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ.