ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚϢⲞϨⲒ ⲀⲚ ⲀⲚϮⲘⲀϮ ⲈⲤⲰϪⲠ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲀⲐⲎⲚⲚⲀⲤ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈⲚⲤⲞⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲅ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲔⲒⲘ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲬⲎ ⲈⲠⲀⲒϨⲰⲂ. ⲇ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲚⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϨⲈϪϨⲰϪⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ. ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮϢⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚ ⲀⲒⲞⲨⲰⲢⲠ ⲈⲈⲘⲒ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲚ ⲀϤⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦϬⲰⲚⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϦⲒⲤⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤϢⲞⲨⲒⲦ. ⲋ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚϪⲈⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲈ ⲠϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲒ ⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲐⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲏ̅ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲚϦ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲑ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲢⲀϢⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲓ̅ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲈⲠϪⲒⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈⲂⲦⲈ ⲚⲒϬⲢⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤⲈⲤⲈⲂⲦⲈ ⲠⲈⲚⲘⲰⲒⲦ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲈⲢⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲀϢⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲠϪⲒⲚⲦⲀϪⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲀⲢⲒⲔⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ϦⲈⲚⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϬ ⲤⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲀϤ ⲀⲘⲎⲚ.