ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚⲘⲰⲒⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤϢⲞⲨⲒⲦ. ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϬⲒϦⲒⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲞϢⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎ ⲒϦⲈⲚ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲒⲤ ⲀⲚⲞⲨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲀⲄⲰⲚ. ⲅ̅ ⲠⲈⲚⲐⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲖⲀⲚⲎ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲰϦⲈⲘ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨⲢⲀⲚⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲚⲚⲈⲚϨⲎⲦ. ⲉ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲚⲈϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲞⲠⲤⲈⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲘⲘⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ. ⲋ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲀⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ. ⲍ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϢⲰⲠⲒ ϦⲀ ⲞⲨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲈⲢⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲖⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲎϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲘⲞⲚⲒ ⲈⲤⲈⲢⲐⲀⲖⲠⲒⲚ ⲈⲚⲈⲤϢⲎⲢⲒ. ⲏ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲚⲦⲀϢⲈ ⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚϮⲘⲀϮ ⲈϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚⲔⲈⲮⲨⲬⲎ ⲈⲐⲂⲈϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲀⲚⲘⲈⲚⲢⲀϮ. ⲑ̅ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϦⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚⲘⲔⲀϨ ⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϪⲰⲢϨ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲢⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲞⲨⲀϨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚϨⲒⲰⲒϢ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲀⲢⲒⲔⲒ ⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲰⲦ ⲈϤϮϨⲞ ⲈⲚⲈϤϢⲎⲢⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲐⲰⲦ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚ ⲘⲠϢⲀ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚⲬⲰ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲢⲎϮ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲀⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲘⲪⲨⲖⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰⲚ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲨⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲠϪⲒⲚⲤⲈϪⲈⲔ ⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒϪⲰⲚⲦ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲨϢⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠϨⲎⲦ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲀⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲚⲈⲘ ⲂⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲒⲈ ⲠⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲒⲈ ⲠⲬⲖⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ. ⲕ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲚⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚⲢⲀϢⲒ.