⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲘⲞⲨⲚⲔ. ⲅ̅ ⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲠϦⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲦⲈϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ. ⲇ̅ ⲈⲚⲈⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲉ̅ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈϤϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϦⲢⲎ ⲒϦⲈⲚ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲞⲘϮ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈⲠ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ. ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲬⲀⲒⲀ. ⲏ̅ ⲈⲦⲀ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϦⲈⲚⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲬⲀⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲦϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲤⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲖⲒ. ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲈⲢⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲈϤϢⲎ ⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϪⲰⲚⲦ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ.