ⲇ̅
ⲁ̅ ⲚⲒϬⲒⲤⲈⲨ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲀ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲎϢ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϬⲞⲒⲤ ϨⲰⲦⲈⲚ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲃ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲎⲚ ⲈϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲢⲰⲒⲤ ⲚϦⲎⲦⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ. ⲅ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲀⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲢⲰ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲤⲞⲚϨ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲇ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲀⲤⲀϪⲒ. ⲉ̅ ⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ. ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲈϤⲤⲈϨⲚⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲨ ⲈⲈⲘⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲞⲨⲰ ⲘⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ. ⲍ̅ ⲚⲈⲦϢⲞⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲦⲒⲬⲒⲔⲞⲤ ⲠⲒⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲚⲤⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲘⲂⲰⲔ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲀⲒϨⲰⲂ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲘⲒ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϢⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲑ̅ ⲚⲈⲘ ⲞⲚⲎⲤⲒⲘⲞⲤ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚⲤⲞⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ⲈⲨⲈⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ. ⲓ̅ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲀⲢⲒⲤⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲠⲀϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲠϢⲞⲨⲤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲞⲨⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲂⲒ ⲚⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲚⲚⲞⲘϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲈⲠⲀⲪⲢⲀⲤ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈϨⲚⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲄⲀⲢ ϦⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲈⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲒⲈⲢⲀⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲖⲞⲨⲔⲀⲤ ⲠⲒⲤⲎⲒⲚⲒ ⲚⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲆⲎⲘⲀⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲪⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲎⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚⲰϢ ⲚⲦⲀⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞϢⲤ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲀⲢⲬⲎⲠⲠⲞⲤ ϪⲈ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲦⲀⲔϬⲒⲦⲤ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲘⲀϨⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲦⲀϪⲒϪ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲀⲤⲚⲀⲨϨ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ